Zal Brice De Ruyver zich buigen over het cameraplan ?

Belangrijk nieuws in de regionale editie “Leiestreek” van “Het Laatste Nieuws” van vandaag zeg!
Dat wnd. burgemeester Lieven Lybeer een studiebureau (leverancier van camera’s?) wil aanstellen om het cameraplan van de politie technisch uit te werken, dat wisten we al.
De krant meldt nu dat SP.a-fractieleider Philippe De Coene de prof. Brice De Ruyver naar voren wil schuiven als adviseur. Lybeer zou volgens de krant hierop enthousiast hebben gereageerd. “Als de gemeenteraad in februari de startnota {van de politie?} goedkeurt wordt een studiebureau aangesteld. Het bureau zal moeten samenwerken met experten. De Ruyver is dan zeker een optie.”

Onze Lieven begrijpt er weer niks van. Kent het verschil niet tussen een technische studie (over plaatsing van camera’s) en een allesomvattend veiligheidsrapport.
Nog volgens de krant gaf De Ruyver hierbij immers dit mee als reactie: “Als er interesse is vanuit Kortrijk, lijkt me dat een interessante uitdaging.” Gevolgd door: “Het gaat over veel meer dan enkel een netwerk van camera’s.”

Ha.
Die laatste zinsnede vooral is interessant.
Criminoloog Brice De Ruyver heeft in februari 2009 een veiligheidsrapport afgewerkt in opdracht van de stad Oostende. Maanden aan gewerkt, 144 bladzijden, 15 figuren, 23 tabellen, gesprekken met 90-tal sleutelfiguren, kostprijs 18.000 euro. Titel van de studie: “Voor een veilig en leefbaar Oostende.”
Jawel, het gaat om méér dan enkel een netwerk van camera’s.

Weet u wat het eerste is dat de Gentse criminoloog zich zal afvragen?
Hetzelfde als in het eerste hoofdstuk van zijn Oostendse werkstuk: “hoe (on)veilig is Kortrijk?” Hij zal proberen om onze criminaliteitscijfers te objectiveren. Het is hierbij niet ondenkbeeldig dat hij het beeld danig nuanceert en dientengevolge tot de vaststelling komt dat ons cameraplan geen donder uitmaakt in verband met de voorgenomen strijd tegen straatcriminaliteit. Wat dan gedaan, korpschef, commissaris of consulent Aster Buysschaert, en wnd. burgemeester? Stefaan De Clerck?

Onversneden en voortvarende voorstanders van cameratoezicht kunnen met vrucht overgaan tot de lectuur van het Oostendse veiligheidsrapport. Het tweede hoofdstuk behandelt “de beleving van onveiligheid”. De media krijgen een sneer. Net als hier in de Leiestreek krijgen positieve artikelen over de dalende (!) criminaliteit te weinig ruimte en plaats. Ook hier voeden een serie artikels in de pers het beeld dat Kortrijk een onveilige stad is.
(Vandaag nog gelezen in twee kranten: frigobox gestolen, op voetpad.)

Het derde hoofdstuk bespreekt “de organisatie van het veiligheidsbeleid”. Oei. Stel u voor dat De Ruyver nu eens open en bloot constateert dat de bestaande camera’s in Kortrijk sinds 2005 inzake effectiviteit totaal niets hebben opgeleverd. Stel u voor dat hij vindt dat ons politiekorps een Mexicaans leger lijkt. Teveel officieren en te weinig soldaten. Stel u voor dat Brice vindt dat we met al dat geld voor cameratoezicht nog wel iets anders zouden kunnen uitvinden. Dat hij het middel disproportioneel vindt tegenover de doelstelling. Stel u dat maar eens voor. Het risico bestaat. Stel u voor dat hij een lijst opmaakt van gemeenten hier en elders – wereldwijd – die afzien van cameratoezicht. Wat dan?

Weet u? De helft van de studie over Oostende is gewijd aan het sociaal beleid van de badstad. Criminoloog De Ruyver acht de omvang van ” het sociaal probleemveld” van de stad (kansarmoede, huisvesting, minderheden, drugs, bepaalde locale toestanden, enz.) blijkbaar als DE voedingsbodem voor bepaalde criminaliteitsvormen.

Prof. De Ruyver deed voor Oostende een aantal aanbevelingen.
Geen woord over cameratoezicht. Wel over wijkagenten, straathoekwerkers, betere monitoring van (subjectieve) onveiligheid. In zekere zin wat meer agenten. Betere bijeenkomsten van de zonale veiligheidsraad. Een ‘actief verstoringsbeleid’. Met dat laatste bedoelt hij dat we “het leven moeten zuur maken van wie de buurt verzuurt”.
Goed mogelijk dat onze Gentse criminoloog geen studieopdracht van ons stadsbestuur aanvaardt. Zeker niet als men hem lichtelijk suggestief zou vragen om cameratoezicht – een reeks van locaties – in onze stad zomaar te legitimeren.

P.S.
Op woensdag 16 februari organiseert De FOD Binnenlandse Zaken in Brussel (Albert Hall) een colloquium onder de titel “Cameratoezicht in uw gemeente”. De ondertitel “De sleutels tot succes!” (en de lijst van sprekers) laat vermoeden dat er weinig ruimte zal zijn voor kritiek op cameratoezicht. Net vóór de middag stelt prof. Claire Lobet uit Namen de resultaten voor van een kwalitatieve analyse van camerabewaking in openbare ruimte in België. Zouden we wel een keer willen zien. (Kan niet juist zijn.) Kortrijkwatcher is er zeker van dat geen raadslid afweet van dat colloquium. Daar ook niet zal naartoe gaan, niettegenstaande daarvoor juist fractietoelagen zijn voorzien.