De bestaande bewakingscamera’s van Parko zijn niet in regel met de wet

Ons gemeentebedrijf Parko beschikt over een aantal bewakingscamera’s op de parkings die het beheert. Helaas weten we niet over hoeveel camera’s het gaat en waar ze allemaal zijn te vinden. Terwijl dat moet publiek gemaakt worden. De korpschef zegt er niets over in zijn advies aan de gemeenteraad.
Het is zo dat voor cameratoezicht op niet-besloten plaatsen een advies van de gemeenteraad is vereist, na voorafgaandelijke raadpleging van de korpschef van de politie. Dat is wat de spullen van Parko betreft nog niet gebeurd. De korpschef heeft in november wel een positief advies afgeleverd aan het schepencollege, maar de gemeenteraad zal zich pas deze maand (14 februari) buigen over de materie.

Inbreuken op de nieuwe camerawetgeving kunnen sinds 11 juni 2010 bestraft worden met een geldboete tussen 25 en 100 euro. Soms tot 1.000 euro.
Hoe kon Parko nu zijn bestaande camera’s laten registreren bij de privacycommissie zonder het voorafgaandelijke, bijgaand positief besluit van de gemeenteraad? En zijn intussen de nodige en juiste pictogrammen wel aangebracht?

Parko beheert zeven parkings.
Over de aanwezigheid van camera’s op die parkings gaf de korpschef telkens een positief advies en telkens in dezelfde bewoordingen. Lees mee.
“Rekening houdend met alle informatie zijn er voldoende elementen die bevestigen dat er op bedoelde plaats en aansluitende niet-besloten plaats een veiligheidsrisico is, alsook dat er een onveiligheidsgevoel heerst onder de gebruikers en omwonenden.”
Korpschef staaft dit alles in het geheel niet concreet. Verwijst niet naar een (recente) criminaliteitsbeeld-analyse. Die van 2010 nog niet gezien.

Voor bepaalde parkings wijst de korpschef op een specifiek risico. Het gaat dan om de parking Station Tack (fietsdiefstal), Station (bussen, uitgaansbuurt), Schouwburg (uitgaansbuurt), Veemarkt (gemengde culturen), Xpo (bioscoop, horeca, afgelegen plaats). De parking Broel en Appel worden niet beschouwd als een risicobuurt.

Korpschef Stefaan Eeckhout besluit.
“Deze analyse wijst op een gunstige wijze uit dat alle elementen samen toereikend aantonen dat de installatie van een camerasysteem doeltreffend kan zijn.”