Maar waar blijven die tellingen van het SOK?

Ons StadsOntwikkelingsbedrijf Kortrijk heeft een contract lopen met het studiebureau Locatus om basisgegevens over onze winkelgebieden te verzamelen. Dit gebeurt door jaarlijkse bezoeken van alle winkels en consumentgerichte dienstverlenende bedrijven in de winkelcentra. Om de drie jaar doet men ook hetzelfde in een of andere deelgemeente. Op basis van die gegevens kan men vergelijkingen maken over evoluties of verschuivingen op het vlak van de leegstand. Men noemt dit een handelsinventarisatie.
Daarnaast doet Locatus ook een passantentellling in onze winkelstraten.

In oktober vorig jaar is er weer zo’n studie gemaakt. De resultaten ervan zouden zeker in november of begin december worden vrijgegeven. (Ze zijn uiteindelijk pas besproken in de Raad van Bestuur van 14 december.) Waarschijnlijk heeft men toen beslist om het rapport pas publiek te maken kort na de feestdagen van kerstmis en nieuwjaar. We wachten er nog steeds op. Nu horen we dat er een persconferentie zou komen naar het eind van deze maand toe, om tegelijk het éénjarig bestaan van het winkelcentrum K te herdenken.

De handelsinventarisatie van 2009 hebben we nog altijd niet te zien gekregen. Die van 2008 is plotseling geheel verdwenen van de SOK-website.
Voor meer info, wend u tot Ruth Vandenberghe. GSM 0472-60 38 45.

P.S.
Voor de zoveelste keer: die site van het gemeentelijk bedrijf SOK trekt nergens op, is hopeloos verouderd en zelfs desinformatief. Waar blijven de nieuwsbrieven? Het nieuwe project SWOP staat er nog altijd niet op.