Progressieve Fractie wil bezinning over cameraplan

Komende maandag zullen alleszins de meerderheidspartijen in de gemeenteraad (CD&V en VLD) en het VB zich principieel akkoord verklaren met het plaatsen van camera’s op niet-besloten plaatsen in onze stad en de andere gemeenten van de politiezone VLAS. De Progressieve Fractie (SP.a en Groen) zit daar nogal verveeld mee en wil dat men zich nog even bezint over het project. Daartoe hebben de progressieven een tweevoudig voorstel toegevoegd aan de agenda van 14 februari. (Daar moet dan over gestemd worden!)

Vooreerst stelt men voor om met een delegatie een bezoek te brengen aan een vergelijkbare stad waar camera’s in werking zijn. Men suggereert Oostende. Twee bemerkingen hierbij. Oostende is absoluut niet te vergelijken met Kortrijk. Een studie als die van Brice De Ruyver over de criminaliteitsvormen en het beleid aldaar wijst dit net uit. Oostende is een kust- en havenstad met geheel eigen fenomenen inzake wonen, bevolking, uitgaansleven, vluchtelingen, toeristen, enz. Ten tweede. Wat kan zo een bezoek opleveren? Niets. Wat gepraat van leken in de materie, zonder veel nuances. (Een stad die eenmaal camera’s heeft geplaatst komt daar niet meer op terug, ook niet als de resultaten tegenvallen.)

Beter voorstel ware geweest: we gaan eens een bezoekje brengen aan gemeenten (ook in Nederland) waar men na beraad besloot om juist géén camera’s te plaatsen op openbaar domein. Of we gaan eens een literatuurstudie doen.
De Progressieve Fractie zegt in de toelichting bij het voorstel dat men de dossiers van Antwerpen, Gent, Hasselt, Oostende, Mechelen en Leuven heeft bestudeerd. Wel, we zouden die dossiers eens willen zien! De voorbereidende studies, het beraad, de evaluaties!

Tweede voorstel van de progressieven is dat Stad bij de opmaak van het cameraplan externe expertise zou inschakelen. Natuurlijk. Hier suggereert men de aanstelling van prof. Brice De Ruyver. Niets op tegen, want het is denkbaar dat hij de plannen van ons stadsbestuur disproportioneel vindt, en op zoek gaat naar alternatieven om straatcriminaliteit tegen te gaan.
Maar weet u wie veel ervaring heeft met veiligheidsmaatregelen in steden? Dat is het onafhankelijk studiebureau “DSP-groep” uit Amsterdam. Grote expert bij dit bureau over cameraplannen is Sander Flight. Hij heeft een zeer interessante website over cameratoezicht, met vele links. Raadsleden en schepenen lezen dat allemaal niet.

P.S.
Zie nog stukken van 2 en 4 februari en nog vele andere alhier op KW.