Nog even wachten op bewegwijzeringsplan

Ergens in september vorig jaar bedacht de schepen van mobiliteit (Guy Leleu) dat onze bewegwijzering geen coherente visie vertoont. En aangezien hij van mening is dat zijn eigen mobiliteits- en verkeersdeskundigen onvoldoende bekwaam zijn om een bewegwijzeringsplan uit te werken werd hiervoor een studieopdracht uitgeschreven. De offertes moesten binnen tegen begin november 2010.
En nu – februari 2011- is de uitslag eindelijk gekend.
Zeven bureaus werden uitgenodigd om de studie te maken en daarvan meldde zich één kandidaat: de cvba VECTRIS uit Leuven.
Wat bleek er na enige navraag bij de kandidaten? Dat iedereen het geraamde budget (20.000 euro) ontoereikend vond. Ook VECTRIS. Maar bij die firma kwam er nog een complicatie bij. Het Leuvense studiebureau dacht ten onrechte dat Stad beschikte over enige broodnodige visualisatiesoftware om een bewegwijzeringsplan op te maken. Voor de kenners: Stad beschikt geeneens over SIMaD en VSDesign. Dit zou dus kunnen betekenen dat Stad niet goed weet wat voor borden er zoals staan op het grondgebied.

Dat VECTRIS niet op de hoogte was van het gebrek aan software bij de diensten van Guy Leleu moet ons zeer verbazen. VECTRIS is namelijk het bureau dat voor Kortrijk (en subsidiair het winkelcentrum K) een parkeer- en parkeerbegeleidingsplan heeft uitgewerkt.

Nu zal het schepencollege een nieuwe aanbesteding uitschrijven. Wellicht op aandringen van een of ander studiebureau is het budget gewoon verdubbeld: 40.000 euro.
Guy Leleu geraakt overal weg mee, – het is hier al meerdere malen gezegd.
En. Het gaat hier wel degelijk over een studie. Niet over een uitvoering.

P.S.
Op internet is zelfs een cursus te vinden om met een databank als SIMaD om te gaan.