Het ultra-laatste nieuws over onze cowboy Henk volgens HLN

Voor de niet-Kortrijkzanen even dit ter inleiding.
Onze Cowboy Henk is een reusachtig standbeeld (6 meter), een buste van Herr Seele, met klimop bekleed. Stond vroeger langs de Spoorweglaan en is nu een landmark aan het rond punt bij het industrieterrein Evolis, op de weg van Zwevegem naar Kortrijk. Over dat kunstwerk is indertijd nogal wat herrie geweest. Aan conservatieve zijde vond men het een beetje een aanstellerige vondst van voormalig schepen Philippe De Coene (SP.a) en de kostprijs liep steeds hoger op toen bleek dat de cowboy aan een niet te genezen schimmelziekte leed. De natuurlijke klimop heeft men dan maar vervangen door plastiek bladertjes. Ook de onvoorziene en kostelijke verhuis was bij velen een doorn in het oog. Kortrijkwatcher heeft het er al jaren terug nog over gehad.

Cowboy Henk werd in juli 2004 ingehuldigd, in aanwezigheid van de ontwerper Herr Seele (Peter van Heirseele). Let op de datum.
Omwille juist van de vele perikelen vroeg raadslid Maarten Seynaeve (VB) op 29 december 2009 aan het stadsbestuur hoeveel die cowboy ons al had gekost. Het schriftelijk antwoord kwam er in het Bulletin van Vraag en Antwoord van maart 2010. Dat is nog altijd open en bloot te lezen op de website van Stad Kortrijk. Intussen kon kortrijkwatcher al een en ander hierover op 17 februari 2010 uit de doeken doen. (We hadden het toen over iets van 66.000 euro.) Let nogmaals op de data.

Waarom?
Gisteren, 29 maart van dit jaar dus (bijna 5 jaar na datum van de eerste plaatsing) komt “Het Laatste Nieuws” totaal onverwacht met vijgen na pasen op de proppen met het bericht dat Cowboy Henk ons bijna 100.000 euro heeft gekost.
Vanwaar dat bericht? Waarom pas nu? En is dat cijfer wel juist?

Er is zeker al één bedrag dat niet klopt.
Volgens HLN kostte “het plastieken jasje” waarin de cowboy werd gestopt 12.160 euro. Dat is dus niet juist. Moet zijn 11.599,06 euro. Het bedrag dat HLN vermeldt was een raming voor de “permanente groene bekleding”.
Vanwaar HLN het haalt dat de plaatsing van de buste (in 2004) 52.421 euro heeft gekost is ook een raadsel. Volgens het stadsbestuur ging het om 22.421,30 euro. Krant HLN maakt gewoon tikfouten als nieuws.
Volgens officiële bronnen heeft het kunstwerk ons (afgerond) 65.442 euro gekost.

P.S.
– We weten wel niet of het honorarium van ontwerper Herr Seele is vervat in de kosten voor “leveren en plaatsen”.
РNavraag leert dat raadslid Maarten Seynaeve niets heeft te maken met dat onverhoedse h̩̩l laatste nieuws.

Quote van de dag: “niets te vertellen”

Als minister Q , Vincent, nu een keer géén Kortrijks raadslid was, dan hadden we pertinent deze quote wel achterwege gelaten.
Maar dit staat vandaag in het weekblad “Humo” op pag. 21.
Johan Vande Lanotte wordt geïnterviewd en zegt dit:

“Alleen politici die niets te vertellen hebben, kunnen niet zonder Twitter. Kijk naar Van Quickenborne, onze minister van economie die zich niet bezighoudt met economie. Zelf heb ik het te druk om te twitteren.”

Even kleine correctie. Q is officieel VAKminister van Ondernemen en Vereenvoudiging.
Voor het overige is onze vak- minister en Kortrijks raadslid (soort zedenmeester van de VLD-fractie ter stede) inderdaad een verwoed twitteraar, dat wel. Moeiteloos. Met meerdere tweets per dag.
Zojuist, vandaag nog deze QUOTE wereldwijd verspreid: “Intentions does not equal action.”
Nog een andere? “Take all criticism seriously but not personally.” Ja!
En deze dan: “If you ask questions, the possibility that they will answer is bigger than if you don’t.”

Wijsheden van de bovenste plank, zoals men leest bjj de Bond Zonder Naam. En allemaal van profs uit HARVARD. Wat dat kost vent! En ontslagnemend minister Q betaalt dat allemaal uit eigen zak.
Allemaal geleerd aan een of andere univ van Harvard alwaar Quickie als Young Global Leader nu twee weken met koningin Mathilde verblijf houdt. Daar boeken moet lezen!! Op papier !! Wat een kwelling. Bijna dagelijks door leader gemeld op facebook.
Deze is ook mooi: “Blushing is your most honest look, you cannot fake bushing.”(Q al zien blozen? “Eerlijk gezegd,” zegt hij dan.)
Soms gaat het er minder ernstig aan toe. Bij een foto van een bord met eten daarop: “Great food. Crab bisque, lobster roll.” Maar :”but why an bun and french fries?”

LOL.

Herbestemming Sint-Pauluskerk nog niet bepaald

Alweer een sterk staaltje van bestuurskracht.
De laatste Heilige Mis in de Sint-Pauluskerk op Lange Munte is op 25 juni 2010 doorgegaan. De Kerkraad besloot op 24 februari 2010 om het kerkgebouw te “desaffecteren”. Volgens wijlen roze deken Marc Ghesguière nog wel op aandringen van Stad. (De kerkfabriek hoopte het gebouw te kunnen verhuren aan Stad.) Op 30 maart werd de desaffectatie bij ministerieel besluit toegestaan. En op 6 april ondertekende de West-Vlaamse bisschop Rogerius (toen nog van Geluwe) een decreet waarbij de kerk vanaf 1 juli vorig jaar een andere bestemming zou krijgen.

Nu blijkt dat het Schepencollege nog altijd niet weet wat aan te vangen met die Sint-Pauluskerk en de vergaderzaal. (Het conciërgehuis blijft blijkbaar verhuurd.)
Om binnen dat schepencollege enig geruzie te vermijden (Lieven Lybeer versus Jean de Bethune) heeft men studenten van de Katho opdracht gegeven om te zoeken naar mogelijke bestemmingen “in het kader van een vernieuwde samenwetrking tussen gebiedswerking, preventie en buurtwerking”. Van de Katho verwacht men pas tegen 1 september van dit jaar een “businessplan”.

Intussen kunnen verenigingen blijkbaar gebruik maken van het gebouw, mits zij een gebruiksovereenkomst goedkeuren. Er is nog altijd geen officieel tarief als retributie bepaald door de gemeenteraad – raad die overigens die gebruiksovereenkomst niet eens kent.

P.S.
Een zogenaamde pre-quickscan wees uit dat de verbouwing van de kerk minstens 100.000 euro zal kosten, om het even wat men met dat gebouw aanvangt.

Word stoepredder !

Hier in Kortrijk kan het hedendaags, halverwege het decennium in real time nog niet, maar in Leuven al wel. Alhoewel. In onze stad zult u ergens nog dit jaar – waarschijnlijk naar oktober toe dan – ook Stoepredder kunnen worden. Tenminste als u zich straks gaat inschrijven op www.reddestoep.be en u zich daarbij engageert om uw fiets of een of een ander obstakel niet meer achter te laten op de ‘trottoirs’. (Hondenpoep is dit keer buiten beschouwing gelaten.) U zal dan als inschrijver een gratis pakket krijgen met daarin een draagtas, een sticker voor op uw fiets, een flyer en een affiche. Om op pad te gaan zonder tegen iemand of iets of wat te botsen. U bent dat al zeker al vaak tegen gekomen dat u tegen parkeermeter bent gebotst en daarom willen enkele van onze raamambtenaren (die niet meer weten wat te doen) zich verdienstelijk maken, voor ons, om met allerhande mogelijke incidenten op trottoirs komaf te maken.

Wat hebben onze maatschappelijke werkers en raamambtenaren met die sokken van geiten nu weer bedacht?
Wel, Stad heeft beslist om mee te doen aan de “Red de Stoep”-campagne van de vzw Mobiel 21 uit Leuven. Die vzw (20 medewerkers!) heette vroeger “Langzaam Verkeer” en engageert zich om een duurzame mobiliteitscultuur in te voeren in Vlaanderen, België en Europa. Jawel, ook in Europa.

Eén van de tientallen projecten waarmee de VZW subsidies van hoger hand in de wacht sleept (via het “Sociaal-cultureel Volwassenwerk”) beoogt het vrij en veilig maken van gemeentelijke stoepen. Op een ludieke manier wil men – dat wel – inwoners van een stad aanzetten tot hoffelijkheid tegenover alle gebruikers van voetpaden. In eerste instantie onze gehandicapten. Geen verkeerd gestalde fietsen meer dus, of hinderlijke voorwerpen. Geraniums die van de vensterbanken vallen.

Mobiel 21 is blijkbaar al bezig met een “probleemanalyse”, een “verkennende fase” die in oktober zal leiden tot een heuse campagne. Die probleemanalyse zal er gegarandeerd toe leiden dat er een probleem is, na de gesubsidieerde verkennende fase.

Het stadsbestuur gunt de softies van Mobiel 21 hiervoor 150 werkuren, weliswaar door de vzw te bekostigen vanuit de door Mobiel verkregen subsidies uit. Stad Kortrijk zelf zal meewerken aan de bevraging bij verschillende bevolkingsgroepen, de kosten dragen voor het campagnemateriaal en de website. Voor maximaal 3.000 euro.
Partners in de campagne alhier zijn: politie en OCMW, preventieteam, cel economie, directie mobiliteit, de ouderenadviesraad en de ouderenconsulent, de adviesraad voor personen met een handicap, de toegankelijkheidsconsulent. Negen dingen. Dat wordt vergaderen.

Ter attentie van Mobiel 21. Goed om te weten toch??
Kortrijk telt 1.350.000 m² voetpaden.
Voor herstellingen en kleine oppervlakten is dit jaar 210.000 euro voorzien. Voor grote oppervlakten en nieuwe voetpaden: 650.000 euro. In Kortrijk zijn er voetpaden van vijf straten in uitvoering. In Aalbeke: in twee straten. Bissegem: twee. Heule: vier. Marke: één.

Ge moet het maar weten, Mobiel 21. Met al uw pretentie, en dit en dat van bezorgdheden.
Stel dat er zich hier in Kortrijk geen noemenswaardige problemen voordoen inzake stoepredding (tenzij een paar klassieke, wellicht de traditionele en gedoogzame plaatsen in de buurt van het station), dan hebt u goed werk gedaan om uw vzw met 20 medewerkers in stand te houden.
Mobiel 21? Ge gaat toch onze bomen op de voetpaden niet wegpakken?

Onze tip is deze. Alweer een positief, constructief voorstel van kortrijkwatcher.
Mobiel 21 maakt een probleemanalyse van onbestaande voetpaden.
Plus, een verkennende fase over wat boeren menen te mogen achterwege laten langs de boorden van landweggetjes. Ja!

http://filipsanty.blogspot.com

Schepen Filip Santy van wonen is de eerste van ons College die met een weblog is gestart. Op 15 maart, met twee stukken. Met name zijn antwoorden op vragen van raadsleden Lemaitre en Avijn in de laatste gemeenteraad. Teksten die hij niet uitdeelt op de gemeenteraad. Zijn persoonlijkheidsstructuur is duidelijk te traceren bij de lectuur van die stukken. Filip is de behoedzaamheid en redelijkheid zelve. Geen steekvlam-politiek! Wel een gestructureerde aanpak. Slim zeg. En eerder preventie dan repressie. Minzame Filip zal zich niet veel vijanden maken. Kan goed de kool en de geit sparen. Maar hij moet zich wel enigszins behoeden voor een lichte – bijna verdoken – vorm van triomfalisme. Zou ook kunnen minder geleerd doen. Niet meer verwijzen naar en citeren van artikels van wetgeving. De raadsleden kennen die! Wat ook duidelijk is: Filip meent het goed, met ons allen.

Hier, ter redactie van kortrijkwatcher, vraagt men zich af of Filip S. een gelijkaardig tsjeven-gedrag vertoont als Frans Destoop, de vroegere schepen en voorzitter van Leiedal die hij kon opvolgen. De meningen zijn verdeeld, des te meer omdat hier niemand weet in hoeverre dochter Astrid van Frans Destoop op het kabinet van Filip (Santy dus) mede het beleid bepaalt.

Eigenaardig. Santy heeft feitelijk al een echte webpagina: www.filipsanty.be. Gemaakt voor de verkiezingen van 2006 en sindsdien niet gewijzigd. Schepen Bral had er toen ook een. En Lieven Lybeer! Sinds bijna twee jaar kun je daar op lezen: “Beste bezoeker, momenteel wordt aan mijn site gewerkt.
Momenteel verstuurt het kabinet van schepen Wout Maddens zo nu en dan een nieuwsbrief. (Ook te lezen op facebook.)
En dat is het dan, wat schepenen en Tinternet betreft. Maar naarmate de raadsverkiezingen van 2012 naderen mogen we ons aan meer geweld verwachten.

P.S.
In “Het Nieuwsblad” van vandaag zegt schepen Santy dat huurders die klachten hebben over de staat van hun woning dit altijd kunnen melden aan het stadsbestuur zodat de woninginspectie kan optreden. Dezelfde schepen vertelde in de laatste gemeenteraad dat er geen woningonderzoeken (meer) gebeuren uit vrees dat er teveel woningen ongeschikt zouden verklaard worden. Die passage staat evenwel niet te lezen in de tekst op ‘filipsanty.blogspot.com’…
Papieren perse weet weer nergens van.

Een rist van vragen over het doortrekkersterrein

Het “zigeunerpark” op Heule-Watermolen (vlakbij het speelplein De Warande) is open sinds oktober 2009. In tegenstelling tot wat men verwachtte – of hoopte? – valt het nogal mee met de gevreesde moeilijkheden.

Op 31 oktober en 1 november 2010 werden met medewerking van de politie 17 gebruikers van het terrein verwijderd omdat ze na het verstrijken van de maximum verblijfsduur weigerden te vertrekken. Vier individuen en twee groepen kregen een verbod op latere toegang. Slechts drie gebruikers betaalden hun retributie niet, maar dit was na het ingrijpen van de politie op 1 november. Beschadigingen aan het terrein of accommodaties zijn niet echt noemenswaardig. (Die ruiten werden niet door de verblijvende zigeuners ingegooid. Wel heeft men de neerklapbare beugels al enkele malen gedemonteerd.)

Sinds de opening en tot eind januari van dit jaar waren er 353 aanmeldingen en 1.366 bewoners. Het aantal “bezoekers” wordt niet geregistreerd want er is geen permanente aanwezigheid van de toezichter.

Uitgaven en inkomsten houden mekaar in evenwicht, als we tenminste de personeelskosten niet in rekening brengen.
De standplaatsen brachten 13.602 euro op. Voor elektriciteit betaalden de bewoners 14.990 euro. Sinds begin dit jaar int men ook een forfaitair bedrag van 1 euro per dag en per standplaats voor het waterverbruik. Zo halen we dus straks alleszins een ‘break even’ want de uitgaven bedroegen 28.834 euro.

Hoe weten we dat nu allemaal?
Niet via de papieren perse (van de dode bomen).
Het staat allemaal gewoon te lezen op de Kortrijkse website, rubriek “vragen en antwoorden”.
Raadslid Maarten Seynaeve (VB) stelde niet minder dan 27 vragen met betrekking tot de werking van het zigeunerpark. Wat hierboven staat is slechts een korte samenvatting.

Ozark Henry alweer verhuisd ?

Piet Goddaer, een beroemde Kortrijkzaan uit de Noordstraat zou begin dit jaar toch verhuizen naar Oostduinkerke???
Zie nog stuk alhier van 5 november 2010.
We meldden toen waarom hij zijn geliefkoosde stad wou verlaten. Teveel fijn stof alhier.
Vandaag bericht Ozark Henry op facebook dat hij op zijn profiel zijn woonplaats heeft veranderd. Je raadt nooit naar waar.
Schoot ! Dat is één van de vijf dorpskernen van Tessenderlo.

Piet!
Al gehoord van Tessenderlo Chemie? Dat is een seveso-bedrijf! Maakt onder andere javelwater en sulfaat.
De fabriek is een keer ontploft. Lang geleden, maar daar is onlangs nog een documentaire van gemaakt. “De ramp van Tessenderlo“.
Piet!
De gemeente is van plan om nog 33 ha industriegrond in ontwikkeling te brengen.
Piet? Is dit een grap op facebook?
Kom maar vlug weer naar huis. Uw bibliotheek staat er nog, in de Noordstraat.

Coming up …

Denk vooral niet dat deze elektronische krant om nieuws verlegen zit. Bij de papieren perse is dit wel eens het geval, maar hier ter KW-redactie is de nieuwsgaring overweldigend.

We zouden het kunnen hebben over de weblog van schepen Filip Santy. Over damesverbandcontainers. Over examenuitslagen (iedereen gebuisd). De verkoop van het Vlasmuseum en de vraag wat dat is: “het algemeen belang”. De vele bezwaarschriften tegen allerhande retributies of belastingen. De Werkwinkel en de Woonclub. Zal Stad straks met elektrische wagentjes rijden? Wat te doen met de Sint-Pauluskerk? Waarom lukt die concessie niet van “De Komedie”? Hoeveel kostte het Innovation Festival? Waarom gaat alle sociale tewerkstelling naar de vzw “Constructief”? Hoeveel kandidaten bieden zich aan als schoonmaker (m/v)? Hoe staat het met onze leefloners? Waarom vertellen onze reguliere persjongens niets over het aantal gecreëerde jobs in het winkelcentrum K? Komen die Zilvertorens er nog? Mag men een stadsambtenaar omkopen?

Maar ja…
Waar eerst mee te beginnen?
Wat zetten we op de frontpagina?
Waar blijft die goeie kop?

Een “visueel” verslag van een gemeenteraad

Maandag 14 maart laatstleden liet de geluidsinstallatie van de raadzaal het weerom afweten. Vandaar dat onze gemeenteraadwatcher zich ditmaal zal beperken tot een verslag van de zitting over wat hij met de ogen heeft gezien. Een enkele keer misschien over wat hij in de wandelgangen heeft gehoord.

Schepen Jean de Bethune is op tijd. Komt breed glimlachend binnen, wat altijd een goed teken is. Hij is in blakende vorm, eigenlijk al sinds een receptie van over de middag. (Noot van de redactie. Hij zwaait zelfs even schalks naar onze gemeenteraadwatcher en steekt bemoedigend een duim omhoog.) De burgemeester-voorzitter opent zijn mond, wat er kan op wijzen dat de vergadering is geopend. Raadslid Patrick Jolie (CD&V) deelt een tijdschriftje rond, getiteld “Tineke Pips”, en trekt zich voor de rest van de avond terug achter zijn laptop.
De eerste agendapunten vliegen voorbij. Geen tussenkomsten over het overleg OCMW-Stad, de fractietoelagen (het oneigenlijk gebruik ervan, de raadsleden hebben het niet graag over eigen gefoefel), de samenwerkingsovereenkomst met de Werkwinkel, het forum Lokale Werkgelegenheid.
Kwart voor zeven. Achtervolgd door twee toevallig aanwezige persfotografen stormt onafhankelijk raadslid Eric Flo opzichtig naar binnen, getooid met een palestijns hoofddoek. Niet de minste opschudding onder de raadsleden. De diagnose is duidelijk: prettig gestoord.

Puntje 12 is daar al en het is even schrikken. Voormalig VLD-schepen Marie-Claire VDB neemt voor haar doen nogal uitvoerig het woord. Geen schriftelijke kopij uitgedeeld, dus horen we achteraf pas waarover zij het als kenner van de immobiliënsector heeft gehad. De Werkwinkel zal in de Lekkerbeetstraat een pand huren voor niet minder dan 11.000 euro per maand. En Stad zal voor 300.000 euro aan werken investeren. Beetje overdreven zeker? Repliek van Lieven Lybeer, de CEO van onze sociale profitsector, niet verstaan maar de toon was zalvend.

De agendapunten vliegen voorbij. Niemand zegt iets over de toestand van de stadskas (40,7 miljoen euro beleggingen), de begroting van de Ontmoetingscentra (nog altijd opgemaakt door schepen Santy?), de contingenten van de gemeenschapswachten, de “Brede School”.
Al de tijd zitten de twee meiskes van de VLD-fractie (Eline en Elisabeth) roerloos als poppen mooi te wezen. Jolie tokkelt onverstoorbaar verder op zijn laptop. Gewezen parlementslid Roel Deseyn (CD&V) tekent met bedrukt gezicht troosteloze droedels. Stefaan De Clerck is continu onwennig in de weer met zijn iPad. Minister Q zit zodanig sterk voorover gebogen (kop naar beneden) dat het lijkt alsof hij slaapt. (Bij nader toezien steekt er een apparaatje tussen zijn benen dat hij moet in het oog houden. Is dit nu twitteren?)

Laatkomers krijgen nog de gelegenheid om de absentielijst te tekenen en strijken daarmee nog op het nippertje hun presentiegeld op. Schepen de Bethune liep dusdanig vaak heen en weer naar buiten dat hij de signataire pas kon tekenen om 19u27′, en toen was men al gekomen aan de door raadsleden bijgevoegde punten.

Was Marc Lemaitre (SP.a) daar niet geweest, dan was de Raad al gedaan om 19u12′. Kortrijk centrumstad.
Er ontspint zich een debat over de abominabele werking van de sociale huisvestingsmaatschappij “Goedkope Woning”. Dat duurt tot half negen! Voorzitter Koen Byttebier leest ter verdediging een ongewoon lange tekst voor. (Niet verspreid.) Jammer dat Stefaan De Clerck dit niet kon meemaken. Is met vrouwtje al lang tevoren (19u34′) spaghetti gaan eten. Minister Q leest een boek. Eric Flo heeft het wat te warm gekregen en zit er nu weer normaal bij.
Carl Decaluwé is weer zijn eigen bitsige kereltje zelf. (Ook in het Vlaams Parlement kan hij het niet nalaten om collega Philippe De Coene uit te schelden.) Tussen Bart Caron (Groen) en schepen Guy Leleu klikt het duidelijk ook niet. Het gaat er luid aan toe.

De zitting eindigt stipt om 21 uur.

In de wandelgangen nog te horen dat het stadsbestuur (schepen Santy) het niet meer aandurft om sociale woningen te onderwerpen aan een woningonderzoek uit vrees dat men een heel aantal daarvan “ongeschikt” zou moeten verklaren.

P.S.
De afzijdigheid en onverschilligheid waarmee titelvoerend burgemeester en minister Stefaan De Clerck de laatste tijd de zittingen bijwoont doet soms het vermoeden rijzen dat hij geen kandidaat meer zal zijn bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen…
Of gaat het gewoon om enige hybris???

Dromen van een woning in hartje stad Kortrijk?

De verkoopdossiers zijn zopas verschenen op de website van het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk. (Nog niet op die van Stad
zelf.)
Het SOK biedt aan jonge gezinnen met een gemiddeld inkomen (netto-belastbaar 70.000 euro, te verhogen met 3.000 euro per kind) 10 panden aan en drie beluikhuisjes in hartje stad.

In de Pluimstraat gaat het om 7 bescheiden woningen (waaronder het voormalig café ‘De Kilo’!). Verkoopprijzen van 23.400 tot 42.600 euro. In de Slachthuisstraat: 3 woningen, elk voor 18.000 euro.
In het Groeningebeluik: 2 woningen voor 23.400 en 24.750 euro. Sint-Janshof: 1 woning voor 20.250 euro.

Foto’s en allerhande voorwaarden te zien op de website www.stadsontwikkelingkortrijk.be.

Inschrijvingen ten laatste op 30 juni.
Huisjesmelkers mogen niet meedoen. Verbouwingen nodig.