De onbestaande parkeerverordening

Al jaren hanteert Stad – maar sinds wanneer dan (stringent dan?) – bij bouwaanvragen voor constructies die dreigen enig verkeer aan te trekken het opleggen van een zogeheten “parkeernorm“.
Alhoewel daar geen enkele stedenbouwkundige verordening over bestaat! Voor méérgezinswoningen (van 5 of meer woongelegenheden) vraagt men, neen – eist men dat er per appartement of flat voorzien wordt in 1,33 parkeerplaatsen, in principe liefst binnen het eigen perceel of eigendom. Vaak vraagt men zelfs om een minimum aantal fietsstallingen te voorzien, alleszins bij vergunningen voor studentenkamers. Voor nieuwbouw van kantoren eist het stadsbestuur per 50 m² één autostandplaats en één fietsplaats.

Ja, Kortrijkzanen en architecten, ge moet dat maar weten hé. Het staat allemaal niet in de gazetten en nog minder op de website van Stad. Ge kunt dat nu raar vinden maar het is nu eenmaal zo.

Er is nu een zeer interessant incident gerezen in verband met de toepassing van de niet bestaande parkeerverordening.
Op 23 december 2009 kreeg de NV Landbel uit Wevelgem een sloopvergunning voor de parking Palace (vlakbij de Veemarkt, in de buurt van de Sint-Janstoren) en tegelijk de toelating om op dit terrein een handelsruimte (de sokkel) en twee woontorens te bouwen. “Zilvertorens“, omdat men voorzag in 47 appartementen voor senioren. In toepassing van de onbestaande verordening vermeldde het project dus 69 parkeerplaatsen en 51 fietstallingen, verspreid over twee ondergrondse parkings op twee niveaus. Voorts is nog een WEL bestaande gewestelijke verordening over toegankelijkheid van gebouwen toegepast. Voor gehandicapte personen zouden er voorbehouden parkeerplaatsen komen: twee op niveau -1 en nog twee op niveau -2. Voor de commerciële ruimte – en alleen daarvoor – liet het stadsbestuur toe dat het gebruik van de bestaande ondergrondse parking op de Veemarkt en onder het winkelcentrum K zou volstaan.

In december of eerder van vorig jaar constateert iemand geheel anoniem dat de bouwheer van de Zilvertorens (wie is dat nu eigenlijk? Dujardijn volgens de gazetten?) zijn verplichting niet nakomt. Stad laat op 16 december een proces-verbaal opstellen. Bouwmisdrijf! De bouw van de Zilvertorens is intussen al enkele meters bovengronds gekomen en er is vastgesteld dat er van enige parking op niveau -2 totaal geen sprake is. Er is zelfs geen indicatie dat die parking vooralsnog zal worden uitgevoerd.
Wat nu gedaan?
Pas begin februari schiet het schepencollege in actie. En hoe! De werf wordt niet gesloten. De werkzaamheden worden niet stilgelegd. Neen. Men gaat het advies inwinnen van een deskundige. Men vraagt aan het studiebureau Snoeck&Partners om te onderzoeken of het nog mogelijk is om de parking op niveau -2 te realiseren “rekening houdend met de huidige stand van de bouwwerken”.

Stel u voor dat Snoeck straks zegt dat het niet meer kan…
Kan Stad dan nog enige genoegdoening eisen op basis van een niet bestaande verordening?
Zeg, die Sint-Janstoren (met die onnozele boompjes op het dak) in de onmiddellijke buurt heeft geen enkele garage! Hoe en met wie heeft men die regeling daar kunnen flikken?

P.S.
Op de werf geen gele affiche te bespeuren met vermelding van de bouwvergunning. Ook nergens te zien wie de bouwheer is.
Maar nu de meest domme vraag die men zich kan stellen. Is dat een bouwmisdrijf als men minder doet dan gevraagd?