Opnieuw werkbezoek aan Cebu

Voor het geval u het nog altijd niet wist: wij, Kortrijkzanen, hebben al sinds 2005 een stedenband met Cebu. En we gaan daar regelmatig op bezoek. Omgekeerd komen er op gezette tijden enkele Cebuanen naar hier. Dit alles in het kader van “capaciteitsopbouw” en “bestuurskrachtversterking” in beide steden. Dus niet enkel in Cebu.

Cebu City (800.000 inwoners, 80 wijken, 328 km², 8 universiteiten) is een stad op het gelijknamige Filippijnse eiland. Met tussenlandingen doe je er algauw 24 uur over om daar te geraken. Een vliegticket kost makkelijk 1.500 euro.

Vorig jaar in januari zijn we er opnieuw geweest, met een zeskoppige delegatie. Dit keer gaat Alain Cnudde (schepen van ontwikkelingssamenwerking) NIET mee. De delegatie bestaat nu enkel uit Johan Bonnier (directeur IMOG) en – onvermijdelijk – Stijn Van Dierdonck, projectleider van onze noord-zuidwerking.
Waarom is er iemand van de afvalcentrale in Harelbeke van de partij? Omdat één van de programmapunten in onze stedenbandwerking draait om afvalbeheer. In dat verband hebben we vroeger al een keer die arme scavengers leren composteren en sorteren.
Cebu heeft Kortrijk nu weer gevraagd om mee te werken aan een programma voor “solid waste management through education and empowerment of communities” (SWEEP). Specifiek zullen wij mee zorgen voor informatief sensibiliseringsmateriaal, de training van burgers en politiek verantwoordelijken evenals helpen bij het opzetten van een nieuwe stortplaats.
Maar dat is niet alles.
Op vraag van de voormalige burgemeester van Cebu City (den Tommy) willen we ook nagaan in hoeverre het AZ Groeninge kan helpen bij de mogelijke bouw van wijkhospitalen in de heuvels rond de stad.

Onze delegatie vertrekt op vrijdag 18 maart en landt terug op zondag 27 maart.
Reiskosten: 3.000 euro. Dagvergoeding: 2.000 euro, niettegenstaande Cebu de hotelkosten betaalt. Medewerking SWEEP: 2.000 euro. Reisvoorbereiding: 250 euro.
Moet kunnen.