Een journalistieke tsunami over ons winkelcentrum K

Dat het shoppingcenter “K-in-Kortrijk” het voorbije weekend zijn éénjarig bestaan kon vieren, dat hebben we geweten.
Zelfs de officiële website van de Stad vond het kunnen om daar uitvoerig aandacht aan te wijden. En waarnemend burgemeester Lieven Lybeer heeft tijdens de driedaagse viering meer uren gesleten in het winkelcentrum dan op zijn bureau. Naar het schijnt had hij als presentje een taart bij. Zeker ook op ons kosten, Kortrijkzanen?

De papieren pers (die van de dode bomen) haalt al dagen en weken de vetste en grootste koppen (corps van 4 cicero) boven om de verjaardag aan te kondigen en te verslaan en maakte er daardoor juist een evenement van. Volle pagina’s, het lijken advertenties. Een overkill aan onbenulligheden zonder voorgaande. Ellendige straatinterviews van een ellende die de lezer troosteloos maakt- als we dat even zo mogen typeren.
Overigens zijn de naschokken in de regionale bladzijden nog bezig.

Vandaag staat er trouwens iets interessant te lezen in “Het Nieuwsblad”. Shoppingmanager Dominique Desmeytere uit zijn tevredenheid over de medewerking van het stadsbestuur bij “‘de vele facetten die nodig zijn om zo’n project op de kaart te zetten”. De diensten communicatie, evenementen, groen, toerisme, politie en brandweer”, – al deze stadsdiensten hebben hun steentje bijgedragen.

Beste Kortrijkzaan en consument van K , die diensten betalen wij. Desmeytere en met hem de journalisten vinden dat allemaal doodnormaal. Dat de opening van het winkelcentrum vorig jaar aan Stad 100.000 euro heeft gekost, wie weet er dat? We betaalden zelfs de bewegwijzering voor dat evenement. (De shoppingmanager vraagt overigens vandaag in voormelde krant dat Stad zou zorgen voor permanente signalisatie naar zijn winkelcentrum.) En Stad heeft onlangs ook heel strategisch – kort voor de verjaardag van K – een luxueus “designcahier” uitgegeven over de zgn. Bijstandsite. Eén grote reclame voor K-in-Kortrijk, vanwege een openbaar bestuur.

Het is ongehoord wat voor financiële en logistieke steun Stad besteedt en in al die vijf voorbije jaren heeft besteed aan dat winkelcentrum. Nu vernemen we uit de krant HN dat er gedacht wordt aan de vestiging van een stadsdienst in K zelf. Dat Stad waarschijnlijk een pand zal huren voor een toeristisch infokantoor.

Bij deze historische gebeurtenis hadden we van de papieren pers wat minder onnozele stukken verwacht.
Graag hadden we nu eindelijk een keer geweten hoeveel reële jobs het megawinkelcentrum intussen heeft gecreëerd. Zijn de beloofde 800 nieuwe werkgelegenheden gerealiseerd? Dat was namelijk voor burgemeester Stefaan De Clerk een fundamenteel argument om de financiële bijdragen van Stad (en Provincie en Gewest) bij de verwezenlijking van het winkelcentrum te rechtvaardigen. Waarom toch vragen onze persjongens zich niet af hoeveel miljoen euro’s gemeenschapsgeld Foruminvest kon binnenrijven? En of Foruminvest intussen zijn verplichtingen is nagekomen?

Volgens “Het Laatste Nieuws” is er “dankzij de komst van K een grote instroom aan nieuwe winkels en horecazaken in het gebied gekomen”. Hoe weet HLN dat? Wat zegt het onderzoek van Locatus (in opdracht van ons stadsontwikkelingsbedrijf SOK) daar eigenlijk over?
Shoppingmanager Desmeytere zegt nog zonder enig weerwoord in de kranten dat K in dat eerste jaar 5,9 miljoen bezoekers (passanten) mocht verwelkomen. Persjongens moeten nu toch even berekenen of dat rekenkundig kan kloppen met de passantentellingen van Locatus en Fastigon in het winkelgebied.

Zeg, waar blijft dat koopstromenonderzoek voor de gehele binnenstad?
Dit zou nu moeten gebeuren, wil men met enige ernst later iets zeggen over de impact van de komst van K in Kortrijk.