Een rist van vragen over het doortrekkersterrein

Het “zigeunerpark” op Heule-Watermolen (vlakbij het speelplein De Warande) is open sinds oktober 2009. In tegenstelling tot wat men verwachtte – of hoopte? – valt het nogal mee met de gevreesde moeilijkheden.

Op 31 oktober en 1 november 2010 werden met medewerking van de politie 17 gebruikers van het terrein verwijderd omdat ze na het verstrijken van de maximum verblijfsduur weigerden te vertrekken. Vier individuen en twee groepen kregen een verbod op latere toegang. Slechts drie gebruikers betaalden hun retributie niet, maar dit was na het ingrijpen van de politie op 1 november. Beschadigingen aan het terrein of accommodaties zijn niet echt noemenswaardig. (Die ruiten werden niet door de verblijvende zigeuners ingegooid. Wel heeft men de neerklapbare beugels al enkele malen gedemonteerd.)

Sinds de opening en tot eind januari van dit jaar waren er 353 aanmeldingen en 1.366 bewoners. Het aantal “bezoekers” wordt niet geregistreerd want er is geen permanente aanwezigheid van de toezichter.

Uitgaven en inkomsten houden mekaar in evenwicht, als we tenminste de personeelskosten niet in rekening brengen.
De standplaatsen brachten 13.602 euro op. Voor elektriciteit betaalden de bewoners 14.990 euro. Sinds begin dit jaar int men ook een forfaitair bedrag van 1 euro per dag en per standplaats voor het waterverbruik. Zo halen we dus straks alleszins een ‘break even’ want de uitgaven bedroegen 28.834 euro.

Hoe weten we dat nu allemaal?
Niet via de papieren perse (van de dode bomen).
Het staat allemaal gewoon te lezen op de Kortrijkse website, rubriek “vragen en antwoorden”.
Raadslid Maarten Seynaeve (VB) stelde niet minder dan 27 vragen met betrekking tot de werking van het zigeunerpark. Wat hierboven staat is slechts een korte samenvatting.