Het ultra-laatste nieuws over onze cowboy Henk volgens HLN

Voor de niet-Kortrijkzanen even dit ter inleiding.
Onze Cowboy Henk is een reusachtig standbeeld (6 meter), een buste van Herr Seele, met klimop bekleed. Stond vroeger langs de Spoorweglaan en is nu een landmark aan het rond punt bij het industrieterrein Evolis, op de weg van Zwevegem naar Kortrijk. Over dat kunstwerk is indertijd nogal wat herrie geweest. Aan conservatieve zijde vond men het een beetje een aanstellerige vondst van voormalig schepen Philippe De Coene (SP.a) en de kostprijs liep steeds hoger op toen bleek dat de cowboy aan een niet te genezen schimmelziekte leed. De natuurlijke klimop heeft men dan maar vervangen door plastiek bladertjes. Ook de onvoorziene en kostelijke verhuis was bij velen een doorn in het oog. Kortrijkwatcher heeft het er al jaren terug nog over gehad.

Cowboy Henk werd in juli 2004 ingehuldigd, in aanwezigheid van de ontwerper Herr Seele (Peter van Heirseele). Let op de datum.
Omwille juist van de vele perikelen vroeg raadslid Maarten Seynaeve (VB) op 29 december 2009 aan het stadsbestuur hoeveel die cowboy ons al had gekost. Het schriftelijk antwoord kwam er in het Bulletin van Vraag en Antwoord van maart 2010. Dat is nog altijd open en bloot te lezen op de website van Stad Kortrijk. Intussen kon kortrijkwatcher al een en ander hierover op 17 februari 2010 uit de doeken doen. (We hadden het toen over iets van 66.000 euro.) Let nogmaals op de data.

Waarom?
Gisteren, 29 maart van dit jaar dus (bijna 5 jaar na datum van de eerste plaatsing) komt “Het Laatste Nieuws” totaal onverwacht met vijgen na pasen op de proppen met het bericht dat Cowboy Henk ons bijna 100.000 euro heeft gekost.
Vanwaar dat bericht? Waarom pas nu? En is dat cijfer wel juist?

Er is zeker al één bedrag dat niet klopt.
Volgens HLN kostte “het plastieken jasje” waarin de cowboy werd gestopt 12.160 euro. Dat is dus niet juist. Moet zijn 11.599,06 euro. Het bedrag dat HLN vermeldt was een raming voor de “permanente groene bekleding”.
Vanwaar HLN het haalt dat de plaatsing van de buste (in 2004) 52.421 euro heeft gekost is ook een raadsel. Volgens het stadsbestuur ging het om 22.421,30 euro. Krant HLN maakt gewoon tikfouten als nieuws.
Volgens officiële bronnen heeft het kunstwerk ons (afgerond) 65.442 euro gekost.

P.S.
– We weten wel niet of het honorarium van ontwerper Herr Seele is vervat in de kosten voor “leveren en plaatsen”.
РNavraag leert dat raadslid Maarten Seynaeve niets heeft te maken met dat onverhoedse h̩̩l laatste nieuws.