Het Oranjehuis valt weer in de prijzen

En hoe!
Vanmorgen kende de Vlaamse regering (Jo Vandeurzen) voor 684.000 euro subsidies toe aan het Oranjehuis in de Moorseelsestraat te Heule.
Vorig jaar kreeg de vzw van de regering 657.000 euro in drie schijven. Voor iets wat te maken had met Bijzondere Jeugdbijstand 220.000. Voor een niet nader beschreven pedagogisch project 187.000 euro. En voor het zogenaamde “Colombusexperiment” 250.000 euro.

Ditmaal gaat die 684.000 euro blijkbaar enkel en alleen naar het Colombusexperiment. Met dat geld wil men “ZOEKEN naar een efficiëntere en effectievere vorm van tussenkomsten waarbij jongeren en gezinnen met een hulpvraag betere vooruitgang kunnen boeken.”

Ja, zoek maar.
Ging het dan niet goed met dat experiment? Is het tevredenheidsonderzoek (bij de ouders) tegengevallen? Met “Colombus” wil men serieuze ruzies binnen gezinnen met moeilijke jongeren – of ouders! – beslechten. Dat gaat gepaard met enorm veel en maandenlang gepraat.

Het Oranjehuis werkt sinds begin dit jaar samen met het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg van Kortrijk-Roeselare-Tielt en vanaf deze maand met dat van Gent-Eeklo. Vandaar dat enorme bedrag aan subsidies?
O ja.
Er is alweer een vacature gepubliceerd. Het Oranjehuis vraagt (voor de derde maal?) voor zijn Colombusexperiment een procesbegeleider. Solliciteren kan nog tot 15 mei. PROCESBEGELEIDER !

P.S.
Alleen al met de zoekterm “jeugdbijstand Kortrijk” op de zgn. Sociale Kaart vindt men 22 resultaten. En de Opvoedingswinkel van Stad staat er nog niet bij. Zeker niet jeugdbijstand verwarren met jeugdzorg.

Wat cijfers van vorig jaar (2)

Het balanstotaal van Stad bedraagt nu bijna 500 miljoen euro.
Leningen ten laste van de gemeente: 147,5 miljoen euro. Aflossingen: 15 miljoen, en intresten te betalen: 2,7 miljoen.
Toegestane leningen: 21 miljoen, voornamelijk voor het OCMW,de kerkfabrieken, Parko, de politiezone Vlas, Kortrijk Xpo en XOm, de vzw Sportplus.

Totale opbrengsten van de fiscaliteit: 60 miljoen euro.

Nog niet betaalde facturen eind vorig jaar: 4,7 miljoen euro !

Courante kosten: 111,3 miljoen. Courante opbrengsten: 121,3 miljoen.
Toegestane investeringssubsidies: 7,7 miljoen. Grotendeels voor KVK, het Ondernemerscentrum, de collegebrug, het SOK, het parkeerbedrijf Parko.
Even opletten. De NV XOM moet ons nog altijd 500.000 euro terugbetalen, en het SOK zelfs meer dan 1miljoen.

Stad bezit voor 66 miljoen euro deelnemingen. Bijvoorbeeld bij Gaselwest (iets van 36 miljoen), de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (24 miljoen, waarvan 9 miljoen nog te storten).

Eind vorig jaar stond er voor 5,5 miljoen op de spaarrekening van KBC en 35 miljoen op die van Dexia.

Wat cijfers van vorig jaar (1)

Vorig jaar had Stad voor 118,5 miljoen euro gewone ontvangsten begroot. Het is 115,7 miljoen geworden. We voorzagen 118,6 miljoen uitgaven. Er is 113,7 miljoen vastgelegd, en slechts 108,9 daadwerkelijk aangerekend. Met de vorige dienstjaren erbij gerekend komen we opnieuw uit op een positief begrotingsresultaat van méér dan 10 miljoen euro. Bijna 11 miljoen nu. Dat is 9 mio hoger dan geraamd!

Onze openbare schuld bedraagt 185 euro per inwoner. Nog per inwoner (baby’s inbegrepen) betaalden we 737 euro aan belastingen. De kerkfabrieken kostten ons elk individueel 18 euro. Politie: 173 euro per capita. Volksontwikkeling, kunst en sport: 215 euro.

De onroerende voorheffing bracht 25,8 miljoen op. (In 2009 was dat 24,7 miljoen.) De personenbelasting: 21,3 miljoen tegenover 23,4 miljoen in 2009. De dividenden gas en elektriciteit deden het weer goed: 8,9 miljoen. (We verkochten distrigasaandelen.)

Netto personeelsuitgaven: 35,2 miljoen. Grote slokop is hier traditioneel de personeelskost bij “volksontwikkeling, kunst en sport” (10 miljoen). De werkingskosten stagneren:18 miljoen. De aflossingen van leningen kostten ons 10 miljoen, en de intresten 5 miljoen.

De uitgaven in buitengewone dienst (laat ons zeggen: investeringen) waren geraamd op 43 miljoen euro. Dat is 511 euro per inwoner. Maar! Daarvan is slechts 37,9 miljoen vastgelegd, en slechts 12 miljoen uitbetaald…De buitengewone ontvangsten begrootten we op 46 miljoen euro. Daarvan is 34 miljoen vastgelegd. Ook in de buitengewone dienst is het begrotingsresultaat positief: bijna 10 miljoen. Al met al kunnen we hier nog 37 miljoen overdragen aan kredieten!
Het gewoon reservefonds puilt uit: niet minder dan 13 miljoen euro. En in het buitengewoon reservefonds steekt 5 miljoen. Wat is ons stadsbestuur daarmee van plan? (De schepen van financiën Alain Cnudde wil niet weten van een vermindering van de belastingtarieven.)

Stroompanne

Vanwege de lokale stroompanne van vorige donderdagochtend (vorige week) kunnen Kortrijkzanen op de site van Stad nog altijd geen agenda lezen van het schepencollege van morgen 27 april.
Tot daar dit bericht, op de officiële website van onze centrumstad.
Contacteer het meldingspunt voor klachten. Of bel naar den Tom, de stedelijke communicatie-deskundige en verantwoordelijke.

www.designregio-kortrijk.be

Eindelijk. De designregio heeft een gloednieuwe website.
De “designregio” is een bij gewone Kortrijkzanen totaal onbekend samenwerkingsverband tussen Stad, Leiedal, Howest, Interieur Foundation en Voka. De designmeester is nog altijd Marc Dubois. De stuurgroep bestaat uit een vriendenkring van Stefaan De Clerck, – dus niet Lieven Lybeer of een werknemersorganisatie.

Schone site zeg. Sober. Informatief. Wat we weliswaar mankeren? Jaarverslagen, balansen, rekeningen en begrotingen en notulen van vergaderingen. Verloningen.
Merk op, want dat weet nog niemand. De glazen kiosk op de Grote Markt – die een fortuin heeft gekost – wordt “opgefrist”.

En de designregio is nu verantwoordelijk voor het beheer ervan en het programma. Wie heeft dat nu weer beslist? Wanneer?
Waar?
Onze designmeester zoekt nu kandidaten voor een tijdelijke invulling van de kiosk.
De redactie van kortrijkwatcher is kandidaat. Maar ja ! Wil daar plannen ontvouwen voor Kortrijk, stad van design, innovatie en creatie. We mankeren nog enige referenties.

Inbraak in lokalen van kortrijkwatcher

Moet ergens vandaag, paasmaandag, tussen 19 en 21 uur zijn gebeurd.
Al onze medewerkers waren op pad, op reportage naar de paasfoor ten einde u te gerieven met foto’s, straatinterviews en achtergrondcommentaar.
Archieven liggen overhoop. Nog geen zicht op de schade aan onze soft- en hardware. Waar is die externe harde schijf?
Hoogstwaarschijnlijk morgen geen editie van uw geliefde elektronische krant.

UPDATE
Digitaal archief intact gebleven niettegenstaande ernstige aangebrachte storingen in wirwar van draden en stekkers.
Papieren archief wat verstrooid over de grond, maar kan weer op juiste plaats. Zeer duidelijk is dat inbrekers analfabeten waren.

Stad evalueert raadslieden

Stad heeft vaak een advocaat nodig. Zelfs meer dan vroeger, maar dat is een indruk. Meestal gaat het om “kleinere rechtszaken”: weigeren van huwelijken, geschillen inzake belastingen (leegstand!), schadegevallen (vallende fietsers) en van die arbeidsongevallen.

Voor huwelijksperikelen kiest Stad steeds dezelfde raadsman. Dat is Steve Ronse van het advocatenkantoor Publius. In andere (minder belangrijke) gevallen werkt men met een beurtrol. Zo bijvoorbeeld voor vreemdelingenbetwistingen hield Stad vier raadslieden in petto. Daar blijven er nu slechts twee van over.

Wat is er nu weer aan de hand?
Blijkbaar hebben er twee raadsleden niet helemaal voldaan aan hun opdracht, in de zin dat drie arresten (op 12) van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ongunstig uitvielen.
Kunnen zij daar iets aan doen? Ligt de fout soms niet bij de politie?
Als een vreemdeling een aanvraag indient tot verblijf van langer dan drie maanden voert de politie een woonstcontrole uit. Als uit dat onderzoek blijkt dat de betrokkenen zijn verblijfplaats niet heeft op het opgegeven adres wil Stad de aanvraag niet in overweging nemen. In een bepaald geval kreeg de vreemdeling wel gelijk van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De politie had namelijk besloten dat hij daar niet verbleef omdat zijn naam niet op de bel prijkte! De Raad vond dit onvoldoende als bewijs.

Voor “dossiers met een bepaalde complexiteit” hanteert het schepencollege het principe van de mededinging.
Telkenjare wordt een offerte uitgeschreven om op zoek te gaan naar een capabele én goedkope externe juridische adviseur. De laatste keer (3 maart 2010) is de opdracht gegund aan het bureau Publius uit Kortrijk. (Tevoren aan GD+A uit Mechelen maar dat kantoor is bij mijn weten nooit daadwerkelijk ingeschakeld.) Voor de periode die nu weer begint te lopen is nog geen nieuwe gunning gebeurd. In de praktijk zal meester Dirk Van Heuven van Publius wel de “losse opdrachten” blijven behouden. Het is al jaren zo. Stad leerde de meester kennen toen hij nog eiser was.

Het zijn niet allemaal schijnhuwelijken

Als een blonde del trouwt met een gefortuneerde oude heer in rolstoel spreken we niet van een schijnhuwelijk. Dat heet: een verstandshuwelijk.
Volgens de wet hebben we met een schijnhuwelijk te maken wanneer uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op een duurzame levensgemeenschap maar wel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel.
Als er hieromtrent voldoende indicatoren zijn vraagt onze ambtenaar “burgerlijke stand” advies bij het Openbaar Ministerie. Dat advies is niet bindend maar volgt men wel in de praktijk.

De ambtenaar kan de voltrekking van een huwelijk weigeren.
Dit zal gebeuren wanneer de nodige documenten ontbreken om te voldoen aan de voorwaarden en hoedanigheden vereist om een huwelijk aan te gaan. Bijvoorbeeld: een bewijs van nationaliteit ontbreekt. Men kan hierbij beroep aantekenen. Stad wordt dan gedagvaard “zoals in kort geding”. Vorig jaar is dat driemaal gebeurd en de beschikking viel tweemaal ongunstig uit voor onze stedelijke raadsman.

De ambtenaar kan weigeren om een buitenlandse huwelijksakte over te schrijven in het bevolkingsregister.
Het huwelijk is dan niet erkend. Hierbij gaat het om echte schijnhuwelijken. Er is bijvoorbeeld een opmerkelijk leeftijdsverschil. Of de partners weten te weinig af van hun personalia. Ook hier kan men tegen deze weigeringsbeslissing een beroep instellen bij de rechtbank van eerste aanleg. Vorig jaar is onze raadsman voor dit soort gevallen achtmaal moeten optreden. De vonnissen (of arresten) vielen hierbij voor Stad zesmaal ongunstig uit.

Merkwaardig is wel dat Stad heel uitzonderlijk kennis krijgt van een ingesteld beroep en dus niet altijd kan beslissen om tussen te komen vooraleer het vonnis is uitgesproken. En Stad krijgt enkel kennis van uitspraken waarbij de rechtbank van oordeel is dat de ambtenaar wél moet overgaan tot overschrijving van de huwelijksakte in het register.
Met andere woorden: we weten niet altijd wanneer de ambtenaar gelijk kreeg???

P.S.
Voor dit soort zaken kiest Stad al jaren steeds dezelfde raadsman. Kosten kunnen oplopen van 1.500 euro tot 3.000 euro. En Ethias wil niet meer tussenkomen in de gerechtskosten.

Een dronkemansagreement tussen Stad en KVK (3)

Bij ons weten bestaat de vzw KVK-Jeugd (van de familie Jo Despriet en Jean-Pierre Laverge) de facto niet meer.
En nochtans.
Stad Kortrijk (dat zijn wij) heeft beslist om aan die vzw 25.000 euro toe te kennen voor het onderhoud van de voetbalsite Stade. Hiermee schendt Stad de door de gemeenteraad goedgekeurde gebruiksovereenkomst van 2004, – meer speciaal de bijlage 3 over onderhoudsvergoedingen en nog een aanhangsel 2 van 2008.

Uitleg.
De cvba Kortrijk Voetbalt krijgt naast investerings- en onvoorstelbaar hoge energietoelagen ook nog vergoedingen voor onderhoud en schoonmaak. Vorig jaar zoiets van 60.000 euro. Nu was tussen de cvba en de vzw blijkbaar een interne afspraak dat de jeugdsite Stade per kwartaal 5.000 euro onderhoudsgeld doorbetaald zou krijgen uit die pot van de stadstoelage. Maar de cvba heeft die afspraak gedurende heel het jaar 2010 niet nageleefd, en ook niet voor het eerste kwartaal van dit jaar. De vzw heeft dus nog 25.000 euro tegoed.

Wat heeft sportschepen Bral nu bedisseld, denkt u nu?
Heeft hij het bestuur van KVK op zijn plichten gewezen? Maar neen. Stefaan Bral heeft het schepencollege ervan kunnen overtuigen om Stad zelf die 25.000 euro te laten uitbetalen. Dus bovenop de traditionele jaarlijkse stadstoelage voor onderhoud. Dat mag niet, dat kan niet zonder toestemming van de gemeenteraad. Meer nog. Het schepencollege zal vanaf 1 april tot uiterlijk 31 augustus die kwartaaltoelage blijven doorbetalen…

Raar, raar, raar. Wat een linke boel.
Het schepencollege van 23 maart acteert een wijziging van de gebruiksovereenkomst uit 2004 over voetbalvelden. De VZW KVK-Jeugd is geen partner meer! Op voorwaarde van wederkerigheid gaat de CVBA akkoord om afstand te doen van alle vorderingen en aanspraken ten aanzien van de VZW. “Ondermeer gezien de wederzijdse toegevingen zijn de VZW en de CVBA aan elkaar niets meer verschuldigd.”
Ja, Stad (dat zijn wij) betaalt die toegevingen. 30.000 euro.

Een dronkemansagreement tussen Stad en KVK (2)

Dat Stad en de “Koninklijke Voetbalclub Kortrijk” onlangs middels een persconferentie een jeugdbeleidsplan voorstelden is geen toeval. April is de maand van de “roze transfers”, wat wil zeggen dat jeugdige spelers zonder problemen hun club kunnen verlaten. En bij de ouders van die spelertjes heerst nogal wat ongenoegen over de jeugdwerking. De lidgelden worden dus verlaagd.

Op die persconferentie van 14 april werden alle mogelijk kritische vragen geweerd. “Stel nu toch eens positieve vragen,” zei Mia Maes, de directrice van de sportdienst.

Kortrijkwatcher heeft er nog een paar.
1. Bestaat die vzw KVK-Jeugd eigenlijk nog wel?
2. Indien niet, waarom krijgt de vzw dan nog onderhoudstoelagen van Stad?
3. Is het juist dat de vzw Jeugd sinds 19 maart geen partner meer is in de gebruiksovereenkomst van 2004 tussen Stad, cvba Kortrijk Voetbalt? Waarom weet de gemeenteraad nergens van?

We zoeken naar antwoorden.

P.S.
Vandaag stond de vernieuwde gebruiksovereenkomst geagendeerd op het schepencollege.
Niet op de agenda van de wekelijke persbabbel.

UPDATE
Punt is afgevoerd.