Chirurgische ingreep in de bib niet helemaal uitgevoerd

De leeszaal in de hoofdbibliotheek (Leiestraat) is nog gesloten tot en met 19 april. Maar een aantal kranten en weekbladen liggen – gelukkig maar voor het budget van kortrijkwatcher – beneden nog ter beschikking.
Men is dus eindelijk gestart met de “opfrissingswerken” op de eerste verdieping. Daartoe is alreeds beslist in juni vorig jaar. Uitgebreid overleg leidde er toen toe dat men tot het inzicht kwam dat “de evolutie van de bouwplannen voor de nieuwe bibliotheek – de BibLL op het Conservatoriumplein – erop wijzen dat de huidige locatie nog enkele jaren dienst zal doen”. Er waren dientengevolge “chirurgische ingrepen” nodig om het gebouw aangenamer te maken voor zowel het personeel als de gebruiker.

Voor dit jaar zijn volgende vier veranderingen op til:
– opfrissen van de leeszaal, de erfgoedzaal (?) en de hal op de eerste verdieping;
– herinrichting van de erfgoedzaal tot een polyvalente ruimte (ook voor film!);
– voorbereiding om over te schakelen op RF-ID;
– aanpassing van de inkom voor een betere toegankelijkheid van gehandicapten.
(Volgend jaar wil men de balie aanpassen voor RF-ID.)

Maar nu even iets over die eerste chirurgische ingreep.
Soms kan het vlug gaan. Midden januari besliste het schepencollege om drie Kortrijkse firma’s uit te nodigen om de leeszaal, de erfgoedzaal en de hal op te frissen. Alle vloer- muur- en plafondbekleding moest verwijderd. Op de vloer komt geweven vinyl. De muren worden herschilderd. En de dubbele deur: straks een glazen dubbele deur ten einde de transparantie te bevorderen. Al enkele weken later is er een offerte binnen. Maar van slechts één firma: de bvba Jodecor. Tot overmaat van ramp ligt de aangeboden prijs (42.513 euro) merkelijk hoger dan die van de raming (34.993 euro).

Het stadsbestuur staat verbaasd over de hoge gevraagde eenheidsprijs voor de afbraakwerken. Maar na onderhandeling vindt de schepen van facility (Jean de Bethune) de prijs wel aanvaardbaar. Het vervoer van het afval kost geld en het deponeren ervan op het containerpark ook.
Ook de prijs van de dubbele glazen deur is veel te duur uitgevallen. De firma Jodecor stelt een korting voor, maar zelfs na deze verminderde offerte ligt het eindbedrag nog hoger dan de raming.
Wat nu gedaan?
Er komen geen glazen deuren! De post uit het bestek is gewoon geschrapt. Weg met de transparantie!
Het aangepast bedrag voor de werken is nu 33.257 euro. Dus net onder het bedrag (35.000 euro) dat is voorzien in de begroting. Hoe men dat allemaal zo kan ramen… Zien wat het uiteindelijk wordt.

P.S.
In het budget 2011 is er wel een ereloon begroot voor de erelonen van de nieuwe bibLLiotheek: 100.000 euro.