Buda Fabric is een (gesubsidieerde) plek

Na enkele mislukte pogingen ziet het er nu toch naar uit dat de renovatie van het fabriekspand Desmet-Dejaeger op het Buda-eiland zal genieten van Europese subsidies. In de komende gemeenteraad ligt er in elk geval een projectovereenkomst voor tussen Stad en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

EFRO co-financiert de renovatie en reconversie van het gebouw voor 40 procent. Dat betekent: met 974.382 euro. Van een of andere Vlaamse minister verwacht men 365.393 euro (15 procent). Het stadsaandeel komt dus neer op 45 procent, dat wil zeggen: 1.096.180 euro. De projectovereenkomst geeft een totale “te bewijzen kost” aan van 2.435.955 euro. (Volgens de gedane aanbestedingen zouden de vier loten samen toch minder kosten? Of rekent men de erelonen erbij? Zie deze krant van 14 januari.)

Het fabriekspand ondergaat twee grote architecturale ingrepen. Men zal een grote “vide” creëren in het hart van het gebouw, en het inkomvolume aan de straatzijde krijgt een ander uitzicht. Er komen twee circulatietrajecten: een publieke trappenhal die spiraalvormig alle ruimtes verbindt en anderzijds een personen- en goederenlift.
Het gelijkvloers (664 m²) wordt een polyvalente ruimte. Op de eerste verdieping (1.446 m²) krijgen we nog een polyvalente ruimte, twee creatieve ruimtes, drie werkplaatsen, een bergruimte en sanitair. Op de tweede verdieping (1.025 m²) krijgen we toegang tot het dakterras, is er weer een polyvalente ruimte, een werkplaats, een back-office en technische ruimte, een sanitair en een berging.

Blauwdruk

Velen vragen zich nog altijd af wat er staat te gebeuren in de Buda Fabric.
Nou. Al maandenlang (sinds oktober vorig jaar!) zijn er in de schoot van Leiedal drie specialisten bezig met het opmaken van een blauwdruk. Die DRUK dan moest alleszins deze maand klaar zijn, dus dat is even uitkijken geblazen.

Uit de projectovereenkomst die is opgesteld of ingediend door de zgn. strategische cel van Stad leren we intussen dat de Fabric een zesvoudige plek wordt.
1. Een ontmoetingsplek. Met residenties voor bijvoorbeeld productontwikkelaars, onderzoekers, studenten, designers, kunstenaars.
2. Een kennis- en communicatieplek. Er komen lezingen, workshops, denktanks.
3. Een productieplek. Werkruimte voor “soft-prototyping”.
4. Een presentatieplek. Het gedane wordt immers getoond.
5. Een internationaal netwerk. Beurzen, symposia.
6. Een representatieve werkplek. De kantoren. (15 medewerkers? Maar slechts één jobcreatie.)

Buda Fabric krijgt een aparte rechtspersoonlijkheid. Leden: Stad, Flanders in Shape, Designregio, Leiedal, Howest, Kunstencentrum Buda. Het beheer komt in handen van het Autonoom Gemeentebedrijf Buda.

P.S.
Maar dan ook altijd opnieuw – en sinds jaren al – slaagt men er niet in om van dat Buda-verhaal iets te maken waar Kortrijkzanen plezier kunnen aan hebben. Cinema, ja. Verder niets meer.