Een bouwmisdrijf zonder proces-verbaal

De stilte was hoorbaar gisteren in de gemeenteraad toen raadslid Marc Lemaitre (SP.a) een flagrant bouwmisdrijf publiek maakte.
Nog wel gepleegd door de sociale huisvestingsmaatschappij “Goedkope Woning” en met medeweten van het schepencollege. Bijvoorbeeld Guy Leleu.
Toppunt is nog wel dat schepenen en een raadslid en geheel het bestuur van de shm zich ter plekke en op het eigenste moment van het misdrijf voor de krant lieten fotograferen.

Het misdrijf voltrok zich begin maart op de sociale wijk De Venning.
Die wijk wordt helemaal gerenoveerd. Drie fasen zijn er voorzien. In de eerste fase wil men drie bouwblokken realiseren met 70 woongelegenheden, 12 stapelwoningen en de nodige parkeerplaatsen. In de tweede en derde fase gaat het om de renovatie van een 50-tal éénsgezinswoningen en de herbouw van een 60-tal éénsgezinswoningen.

Stad Kortrijk verleende voor de eerste fase alreeds een bouwvergunning in een speciale zitting van het schepencollege op 29 december vorig jaar. Tegelijk stelde het College toen een samenwerkingsovereenkomst op met de huisvestingsmaatschappij. Die overeenkomst legt een aantal principes vast inzake de verdeling van het openbaar en privaat domein, de kostenverdeling en de financiering, plus de inrichtingsstudie. Een uitvoeringsovereenkomst met technische details moet nog volgen.

Aan de bouwvergunning zijn (waren) twee “lasten” verbonden.
De werken mogen pas starten NADAT de gemeenteraad zijn zegen gaf aan de samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst.
Welnu de werken (afbraak) zijn al méér dan een maand geleden gestart en de gemeenteraad kon pas gisteren zijn goedkeuring hechten aan de samenwerkingsovereenkomst. De uitvoeringsovereenkomst bestaat zelfs nog niet.

Waarom is er geen PV opgemaakt over dit bouwmisdrijf?
Schepen Wout Maddens (VLD) gisteren : “Een proces-verbaal zou geen meerwaarde bieden aan dit dossier.”
Waarlijk, een gedenkwaardige uitspraak. De quote van de dag, zelfs van de gehele legislatuur qua stadsontwikkeling en vergunningen.
Voorzitter van de huisvestingsmaatschappij is VLD-raadslid Koen Byttebier. Hij gaf geen kik.

Beste Kortrijkzanen,
als u een PV aan uw broek krijgt, vraag dan naar de meerwaarde ervan.