Een dronkemansagreement tussen Stad en KVK (2)

Dat Stad en de “Koninklijke Voetbalclub Kortrijk” onlangs middels een persconferentie een jeugdbeleidsplan voorstelden is geen toeval. April is de maand van de “roze transfers”, wat wil zeggen dat jeugdige spelers zonder problemen hun club kunnen verlaten. En bij de ouders van die spelertjes heerst nogal wat ongenoegen over de jeugdwerking. De lidgelden worden dus verlaagd.

Op die persconferentie van 14 april werden alle mogelijk kritische vragen geweerd. “Stel nu toch eens positieve vragen,” zei Mia Maes, de directrice van de sportdienst.

Kortrijkwatcher heeft er nog een paar.
1. Bestaat die vzw KVK-Jeugd eigenlijk nog wel?
2. Indien niet, waarom krijgt de vzw dan nog onderhoudstoelagen van Stad?
3. Is het juist dat de vzw Jeugd sinds 19 maart geen partner meer is in de gebruiksovereenkomst van 2004 tussen Stad, cvba Kortrijk Voetbalt? Waarom weet de gemeenteraad nergens van?

We zoeken naar antwoorden.

P.S.
Vandaag stond de vernieuwde gebruiksovereenkomst geagendeerd op het schepencollege.
Niet op de agenda van de wekelijke persbabbel.

UPDATE
Punt is afgevoerd.