Een dronkemansagreement tussen Stad en KVK (3)

Bij ons weten bestaat de vzw KVK-Jeugd (van de familie Jo Despriet en Jean-Pierre Laverge) de facto niet meer.
En nochtans.
Stad Kortrijk (dat zijn wij) heeft beslist om aan die vzw 25.000 euro toe te kennen voor het onderhoud van de voetbalsite Stade. Hiermee schendt Stad de door de gemeenteraad goedgekeurde gebruiksovereenkomst van 2004, – meer speciaal de bijlage 3 over onderhoudsvergoedingen en nog een aanhangsel 2 van 2008.

Uitleg.
De cvba Kortrijk Voetbalt krijgt naast investerings- en onvoorstelbaar hoge energietoelagen ook nog vergoedingen voor onderhoud en schoonmaak. Vorig jaar zoiets van 60.000 euro. Nu was tussen de cvba en de vzw blijkbaar een interne afspraak dat de jeugdsite Stade per kwartaal 5.000 euro onderhoudsgeld doorbetaald zou krijgen uit die pot van de stadstoelage. Maar de cvba heeft die afspraak gedurende heel het jaar 2010 niet nageleefd, en ook niet voor het eerste kwartaal van dit jaar. De vzw heeft dus nog 25.000 euro tegoed.

Wat heeft sportschepen Bral nu bedisseld, denkt u nu?
Heeft hij het bestuur van KVK op zijn plichten gewezen? Maar neen. Stefaan Bral heeft het schepencollege ervan kunnen overtuigen om Stad zelf die 25.000 euro te laten uitbetalen. Dus bovenop de traditionele jaarlijkse stadstoelage voor onderhoud. Dat mag niet, dat kan niet zonder toestemming van de gemeenteraad. Meer nog. Het schepencollege zal vanaf 1 april tot uiterlijk 31 augustus die kwartaaltoelage blijven doorbetalen…

Raar, raar, raar. Wat een linke boel.
Het schepencollege van 23 maart acteert een wijziging van de gebruiksovereenkomst uit 2004 over voetbalvelden. De VZW KVK-Jeugd is geen partner meer! Op voorwaarde van wederkerigheid gaat de CVBA akkoord om afstand te doen van alle vorderingen en aanspraken ten aanzien van de VZW. “Ondermeer gezien de wederzijdse toegevingen zijn de VZW en de CVBA aan elkaar niets meer verschuldigd.”
Ja, Stad (dat zijn wij) betaalt die toegevingen. 30.000 euro.