Stad evalueert raadslieden

Stad heeft vaak een advocaat nodig. Zelfs meer dan vroeger, maar dat is een indruk. Meestal gaat het om “kleinere rechtszaken”: weigeren van huwelijken, geschillen inzake belastingen (leegstand!), schadegevallen (vallende fietsers) en van die arbeidsongevallen.

Voor huwelijksperikelen kiest Stad steeds dezelfde raadsman. Dat is Steve Ronse van het advocatenkantoor Publius. In andere (minder belangrijke) gevallen werkt men met een beurtrol. Zo bijvoorbeeld voor vreemdelingenbetwistingen hield Stad vier raadslieden in petto. Daar blijven er nu slechts twee van over.

Wat is er nu weer aan de hand?
Blijkbaar hebben er twee raadsleden niet helemaal voldaan aan hun opdracht, in de zin dat drie arresten (op 12) van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ongunstig uitvielen.
Kunnen zij daar iets aan doen? Ligt de fout soms niet bij de politie?
Als een vreemdeling een aanvraag indient tot verblijf van langer dan drie maanden voert de politie een woonstcontrole uit. Als uit dat onderzoek blijkt dat de betrokkenen zijn verblijfplaats niet heeft op het opgegeven adres wil Stad de aanvraag niet in overweging nemen. In een bepaald geval kreeg de vreemdeling wel gelijk van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De politie had namelijk besloten dat hij daar niet verbleef omdat zijn naam niet op de bel prijkte! De Raad vond dit onvoldoende als bewijs.

Voor “dossiers met een bepaalde complexiteit” hanteert het schepencollege het principe van de mededinging.
Telkenjare wordt een offerte uitgeschreven om op zoek te gaan naar een capabele én goedkope externe juridische adviseur. De laatste keer (3 maart 2010) is de opdracht gegund aan het bureau Publius uit Kortrijk. (Tevoren aan GD+A uit Mechelen maar dat kantoor is bij mijn weten nooit daadwerkelijk ingeschakeld.) Voor de periode die nu weer begint te lopen is nog geen nieuwe gunning gebeurd. In de praktijk zal meester Dirk Van Heuven van Publius wel de “losse opdrachten” blijven behouden. Het is al jaren zo. Stad leerde de meester kennen toen hij nog eiser was.