Wat cijfers van vorig jaar (2)

Het balanstotaal van Stad bedraagt nu bijna 500 miljoen euro.
Leningen ten laste van de gemeente: 147,5 miljoen euro. Aflossingen: 15 miljoen, en intresten te betalen: 2,7 miljoen.
Toegestane leningen: 21 miljoen, voornamelijk voor het OCMW,de kerkfabrieken, Parko, de politiezone Vlas, Kortrijk Xpo en XOm, de vzw Sportplus.

Totale opbrengsten van de fiscaliteit: 60 miljoen euro.

Nog niet betaalde facturen eind vorig jaar: 4,7 miljoen euro !

Courante kosten: 111,3 miljoen. Courante opbrengsten: 121,3 miljoen.
Toegestane investeringssubsidies: 7,7 miljoen. Grotendeels voor KVK, het Ondernemerscentrum, de collegebrug, het SOK, het parkeerbedrijf Parko.
Even opletten. De NV XOM moet ons nog altijd 500.000 euro terugbetalen, en het SOK zelfs meer dan 1miljoen.

Stad bezit voor 66 miljoen euro deelnemingen. Bijvoorbeeld bij Gaselwest (iets van 36 miljoen), de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (24 miljoen, waarvan 9 miljoen nog te storten).

Eind vorig jaar stond er voor 5,5 miljoen op de spaarrekening van KBC en 35 miljoen op die van Dexia.