Wat cijfers van vorig jaar (1)

Vorig jaar had Stad voor 118,5 miljoen euro gewone ontvangsten begroot. Het is 115,7 miljoen geworden. We voorzagen 118,6 miljoen uitgaven. Er is 113,7 miljoen vastgelegd, en slechts 108,9 daadwerkelijk aangerekend. Met de vorige dienstjaren erbij gerekend komen we opnieuw uit op een positief begrotingsresultaat van méér dan 10 miljoen euro. Bijna 11 miljoen nu. Dat is 9 mio hoger dan geraamd!

Onze openbare schuld bedraagt 185 euro per inwoner. Nog per inwoner (baby’s inbegrepen) betaalden we 737 euro aan belastingen. De kerkfabrieken kostten ons elk individueel 18 euro. Politie: 173 euro per capita. Volksontwikkeling, kunst en sport: 215 euro.

De onroerende voorheffing bracht 25,8 miljoen op. (In 2009 was dat 24,7 miljoen.) De personenbelasting: 21,3 miljoen tegenover 23,4 miljoen in 2009. De dividenden gas en elektriciteit deden het weer goed: 8,9 miljoen. (We verkochten distrigasaandelen.)

Netto personeelsuitgaven: 35,2 miljoen. Grote slokop is hier traditioneel de personeelskost bij “volksontwikkeling, kunst en sport” (10 miljoen). De werkingskosten stagneren:18 miljoen. De aflossingen van leningen kostten ons 10 miljoen, en de intresten 5 miljoen.

De uitgaven in buitengewone dienst (laat ons zeggen: investeringen) waren geraamd op 43 miljoen euro. Dat is 511 euro per inwoner. Maar! Daarvan is slechts 37,9 miljoen vastgelegd, en slechts 12 miljoen uitbetaald…De buitengewone ontvangsten begrootten we op 46 miljoen euro. Daarvan is 34 miljoen vastgelegd. Ook in de buitengewone dienst is het begrotingsresultaat positief: bijna 10 miljoen. Al met al kunnen we hier nog 37 miljoen overdragen aan kredieten!
Het gewoon reservefonds puilt uit: niet minder dan 13 miljoen euro. En in het buitengewoon reservefonds steekt 5 miljoen. Wat is ons stadsbestuur daarmee van plan? (De schepen van financiën Alain Cnudde wil niet weten van een vermindering van de belastingtarieven.)