http://nl.eurometropolis.eu

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai is in januari 2008 officieel boven de doopvont gehouden (het gelag: 20.000 euro) en heeft sinds kort en eindelijk een website. Goed gedocumenteerd, maar – zoals voorspeld – ontbreekt daar ieder gegeven over de financiering, de begroting, de jaarrekening. De verslagen (notulen) van allerhande vergaderingen.
Kortrijkwatcher heeft een keer min of meer kunnen achterhalen hoeveel miljoen euro de voorloper van het Eurodistrict (de Grensoverschrijdende Permanente Conferentie van Intercommunales en GROOTSTAD) over de balk heeft gegooid. Aan etentjes, reisjes, colloquia, seminaries, werkplaatsen en studies. Iets van 2,4 miljoen. (Zie stuk van 29 januari 2008, met zoekterm: “praatbarak”.)

De “Europese Groepering van Territoriale Samenwerking” is een overleg- en beheersorgaan waarin 14 bevoegde overheden uit Lille, West-Henegouwen en Zuid-West-Vlaanderen participeren. Omvat 147 gemeenten met een totale oppervlakte van 3550 km².
Vandaar dat de Algemene Vergadering 84 leden telt. Uit Kortrijk zijn dat Stefaan De Clerck, Filip Santy, Philippe De Coene, Vincent Van Quickenborne. Stefaan De Clerck is tevens vice-voorzitter en lid van het directiecomité.
Het Bureau (een uitvoerend orgaan) telt 32 leden. Er zijn 6 themawerkgroepen. Er is een Conferentie van Burgemeesters. Er is nog een soort secretariaat, een staf (“het Grensoverschrijdende Agentschap”) gevestigd in het voormalige, statige VOKA-gebouw op het Casinoplein. De directeur is een Kortrijkzaan: Stef Vande Meulebroucke.

Eerstvolgende activiteit: een colloquium! Op 5 en 6 mei in Lille. Men herdenkt het ontstaan van de EGKS. “60 jaar industrie, energie en duurzame ontwikkeling”. Allen daarheen.

P.S.
Franstalige sceptici over de werking van het eurodistrict hebben het smalend over de “gasfabriek”. Wij zeggen gewoon: “praatbarak”.