Quote van de dag: “Genoemd zonder genoemd te worden”

(Er is een update onderaan toegevoegd.)
Uittreksel van een dialoog in de plenaire zitting van vandaag in het Vlaams parlement. Zie de handelingen op de website.
Aanleiding was een actuele vraag van Peter Reekmans (LDD) over de sponsoring van het 1-mei-feest in Kortrijk door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.

Philippe De Coene
Voorzitter, ik wil graag het woord voor een persoonlijk feit. Ik werd genoemd zonder met naam genoemd te worden, dat is natuurlijk de truc van de heer Reekmans.

De voorzitter
Mijnheer De Coene, dit is geen persoonlijk feit. (…) Gaat uw gang maar dit is geen persoonlijk feit.

Philippe De Coene
Ik werd hier genoemd.

De voorzitter
U werd niet bij naam genoemd.
(…)

De voorzitter
Mijnheer Reekmans, hebt u de naam van de heer De Coene genoemd?

Peter Reekmans
Neen. Ik wou persoonlijke feiten vermijden.

UPDATE
Iemand die de plenaire zitting vanuit de publieke tribune meemaakte meldt de redactie dat Reekmans het op een gegeven moment had over “een socialistisch parlementslid uit Kortrijk”. In de Handelingen staat dit te lezen: “Ik stel vast dat er hier in de Vlaamse fractie ook een lid uit Kortrijk zit dat blijkbaar…”