Een waarlijk loodzware gemeenteraad

De gemeenteraad van mei is traditioneel door menig raadslid bekeken als “zwaar”. Maar deze van aanstaande maandag 9 mei is nu wel loodzwaar. Vanaf 4 kg dossiers spreekt onze gemeenteraadwatcher altoos van een zware agenda, maar als die stapel papieren daarenboven nog een halve meter of meer hoog is gebruikt hij met reden het adjectief “loodzwaar”.

KORTRIJKZANEN.
GE KUNT U NIET INBEELDEN OF VOORSTELLEN MET WAT VOOR LOODZWARE SCHOENEN DE DOOR U VERKOZEN RAADSLEDEN STRAKS GAAN BEGINNEN AAN DIE GEMEENTERAAD. (Kom maar eens kijken.)

We mankeren evenwel toch nog enkele agendapunten. Waar blijven de jaarrekeningen van onze gemeentelijke vzw’s? En de nieuwe gebruiksovereenkomst van Stad met KVK? We geven dat voetbal daar alweer geld, zonder enig arrangement.

We krijgen dus de eerste budgetwijzing voor dit jaar voorgeschoteld. (Enkele merkwaardige posten komen hier op KW later nog ter sprake.) Klassiek agendapunt in mei is ook de stadsbegrotings- en jaarrekening (van het vorige jaar) en het jaarverslag. Daarover is hier al wat gemeld. Over de jaarrekening en het jaarverslag 2010 van het OCMW moeten we het nog hebben.

Een traditioneel mei-ritueel is nog de bespreking van de jaarverslagen van de intercommunales Gaselwest, Figga, Leiedal, WIV (vliegveld), IMOG. Moge het niet te lang duren ! Laten we even tussendoor een constructief voorstel doen. De bevoegde schepen zegt bij die agendapunten gewoon: “Ik mag veronderstellen dat alle raadsleden die verslagen hebben gelezen? Kom maar op met uw vragen of commentaar!”

Een nieuw punt is de “rapportering van de interne controle”. In de memorie van toelichting is vooral beschreven hoe die verloopt. Volgens het COSO-model. De aanbevelingen en “verbeteringen” voor de ambtenarij zijn nauwelijks toegelicht. Hoe ziet dat nieuwe organigram er nu eigenlijk uit?

Verdorie! We gaan onze “sociale ondernemingen” professionaliseren. Met steun van o.a. Europa. Kosten van het project: 470.000 euro! Aandeel Stad: 86.691 euro. Alweer werk aan de winkel voor onze non-profit-sector, meer speciaal voor Kanaal Z. Grapje.
Twee belangrijke openbare werken komen aan bod.
De heraanleg van een stuk van de President Kennedylaan. Aandeel van de kosten voor het AZ Groeninge is triomfantelijk vermeld in de toelichting, dat van Stad en Gewest niet. En heelwat panden in de Zwevegemsestraat worden onteigend. Men weet nog niet helemaal goed wat ermee te doen. Verdwijnt de vroegere cinema Palace nu, ja of neen? Zeg het toch eens, bestuur dat je bent.

Zonder morren doet Stad met 1,6 miljoen mee aan een gigantische kapitaalsinbreng bij IMOG, dat is de verbrandingsoven. En we waarborgen met 3,2 miljoen een lening van 9,3 miljoen. Plus nog een waarborg voor de financiering van het leningsprogramma. Onze vertegenwoordigers in het bestuur van IMOG staat alweer een lekker diner te wachten.

Geen vragen

In de raadscommissie van vorige dinsdag gaven schepenen en ambtenaren enige toelichting bij enkele belangrijke agendapunten.
Over de jaarrekening van Stad kwam geen enkele vraag uit de zaal. Over de nieuwe “beleids- en beheerscyclus” ook niet. Bij de budgetwijziging 2011 was het raadslid Marc Lemaitre (SP.a) opgevallen dat het Zilverfonds opnieuw wat geld (1,5 mio) wordt toegewezen. Nadere informatieve informatie bleef uit.

Over de OCMW-rekening: geen vragen.

Niemand had een vraag over de voorgestelde, totaal nieuwe “beleids- en beheerscyclus”. (Geen 1 iemand wist waarover het ging.)
Stad neemt ook deel aan een kapitaaloperatie bij Gaselwest. Bij de eerste ronde daarvan is Stad er voor 2,5 miljoen bij betrokken. Enkel raadslid Maarten Seynaeve (VB) gaf de indruk er is iets van te begrijpen. Het schepencollege gaf volmondig toe dat men helemaal niet gelukkig is met die operatie. De Raad zal die niettemin toch goedkeuren, zoals men vroeger zei: “met de dood in het hart”.

En weet u waarover raadsleden ook geen vragen in petto hadden?
Over dat ontwikkelingskader op 12 sites langs de Leieboorden.

Veel mensen denken dat we de raadsleden hebben die we verdienen.