Verkeersleefbaarheid en veiligheid in cijfers

Naar aanleiding van een vraag van raadslid Maarten Seynaeve (VB) in de laatste gemeenteraad zijn een aantal interessante cijfers naar boven gekomen.
PERS HEEFT DAAR GEEN VOELING VOOR.

Fietscontroles

In het najaar van 2010 werden 1.248 fietsen preventief gecontroleerd in de scholen. 423 (= 34%) niet in orde.
Dit voorjaar waren er op de openbare weg 350 controles. 69 (= 20%) niet in orde.

Bemande snelheidscontroles in 2010 (exlusief in Kortrijk)

Aantal gecontroleerde voertuigen: 47.620.
Aantal overtredingen: 4.392.
(Aantal controle uren: 266)

Onbemande snelheidscontroles

Aantal gecontroleerde voertuigen: 1.488.644 (!?)
Aantal overtredingen: 2.715
Aantal roodlicht negaties: 514
(Aantal controle uren: 6.356)

Verkeersongevallen
Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel vermindert gestaag. Voor 2008 telden wij er 465, in 2009 slechts 395. Een daling van 15 procent.
Voor 2010 daalde het cijfer tot 336, wat opnieuw een vermindering is van 15 procent.
Over de drie jaar gaat het om een daling van iets minder dan 28 procent.

Aantal doden
2008: 3
2009: 3
2010: 4

Stoffelijke schade
2008: 855
2009: 926
2010: 915