Hoe die dag alvast vrij!

Op zaterdag 27 augustus zeker terug thuis zijn !
Die dag organiseert de CD&V een groots volksfeest in het Begijnhofpark.
Dat is een historische gebeurtenis. Een politieke partij organiseert een volksfeest in open lucht.

Een gedurfd initiatief.
Dat wordt een visuele peiling voor de gemeenteraadsverkiezingen. We gaan met eigen ogen kunnen zien welke Kortrijkzanen zich openlijk tot de christen-democratie bekennen. Middenstanders en gildemannen tellen. Zullen Borat en Stefaan elk met een eigen kraam uitpakken?

Nadere modaliteiten over de gang van zaken nog niet gekend. Maar men ziet het gebeuren blijkbaar als een grootschalig iets want de organisatie palmt al dagen te voren het Begijnhofpark in.
Er komt die dag alleszins nog een wandeltocht, waarschijnlijk langs de zeven bruggen die burgemeester Stefaan De Clerck naar eigen zeggen eigenhandig heeft gebouwd.

Update
Het volksfeest zou kaderen in een viering van het tienjarig bestaan van de CD&V als CD&V. Onder het voorzitterschap van Stefaan De Clerck kreeg de partij in september 2001 op een vernieuwingscongres een andere naam.
Het volksfeest krijgt een onverstaanbaar motto mee: “Samen is super-markt”.