Criminaliteitscijfers 2010 in de politiezone vallen nogal mee (2)

(STRAKS IN UW PAPIEREN KRANT)

Misdrijven tegen de persoon en gezin
Het gaat hier onder meer om moorden (3), doodslag (7), verkrachtingen (16), slagen en verwondingen (187 binnen de familie en 491 buiten familie), aanrandingen van de eerbaarheid (12 met geweld en 15 zonder).
2008: 1203
2009: 1185
2010: 1172

Misdrijven tegen de openbare orde en veiligheid
Bijvoorbeeld bedreigingen, valsheid in geschrifte.
2008: 360
2009: 477
2010: 377

Inbreuken tegen bijzondere wetten
Hier gaat om gevallen als dronkenschap (278), verdovende middelen (279), vreemdelingenwetgeving (40), wapens (57), milieu (14).
2008: 1333
2009: 1422
2010: 1309 (- 8 procent)

Overtredingen van het lokaal politiereglement
2008: 19
2009: 234
2010: 306 (+ 31 procent)

Vaststellingen die leidden tot gemeentelijke administratieve sancties
Zo zijn er 39 mensen die meenden op straat te moeten voldoen aan een natuurlijke behoefte! In 42 gevallen voldeden reclameborden niet aan het reglement. En 20 cafébazen letten niet op het sluitingsuur. Diversen, niet nader bepaald: 149.