Dat boeiende maar vergeten formulier T !

Dat formulier T is geen formulier maar een heus boek. Dit jaar (d.w.z. voor het jaar 2010) zelfs een heel dik boek: niet minder dan 284 bladzijden. Niemand leest dat. Weerom niet ter sprake gebracht bij de bespreking van de jaarrekening in de raadzitting van deze maand.

Het is nochtans leerrijke en boeiende lectuur. Je leert er namelijk uit wat Stad NIET heeft verwezenlijkt in het afgelopen jaar. Terwijl dat was beloofd aan elk van ons, Kortrijkzanen. En wij dat hebben geloofd.
Anders gezegd: wat niet is aagerekend aan investeringen of aan dagelijkse kosten. Deftig uitgedrukt: het formulier T omvat een gedetailleerde lijst van naar het volgende jaar over te dragen begrotingskredieten en vastleggingen.

Enkele boeiende voorbeelden.
Een ambtenaar (met naam vermeld!) heeft een keer in 2010 met iemand geluncht. De uitgave is vastgelegd, er is een registratie in de boekhouding: 100 euro. Maar er is nog geen aanrekening, nog geen uitbetaling. Dat krediet van 100 euro mag dus overgeheveld naar de begroting van 2011.
Zo is ook nog altijd geen pensioen van voormalig schepen Marcel Waegemans uitbetaald, ten bedrage van 9.500 euro.
“Villa Vanthilt” wachtte eind vorig jaar althans nog altijd op de toelage van 75.000 euro en onkostenvergoeding (hotel?) van 5.678 euro.
De actie van Humo “Bol het af” heeft of had nog 4.454 euro tegoed.

De serie van begrote kredieten van 2010 die vorig jaar niettemin NIET zijn aangerekend is eindeloos.
Sommige van die posten zijn echt raadselachtig.
* Plaatsmeester van de foor: 59.455 euro (al sinds 2007).
* Kosten Oude Dekenij: 50.000.
* Kazuifel: 3.000 euro.
* Radionetwerk: 25.000 euro.
* Project KIOSK: niet minder dan 114.250 euro.

Men leert uit formulier T dus wat er in een bepaald jaar (hier 2010) niet is uitgegeven, terwijl men die uitgave wel had voorgenomen (vastgelegd bij een nominatief gekende schuldeiser).
* Die Raadkelder onder het stadhuis is nog altijd niet onder handen genomen. Over te dragen krediet: 25.000 euro.
* Studie Oude Leiearm: 33.000 plus 32.000 plus 113.000 euro doorgeschoven naar de begroting van dit jaar.
* Lichtstudie: 75.000 euro.
* Herinrichting tunnel: 28.500 euro.
* De doorgeeflening voor de politiezone VLAS is niet uitbetaald: 590.000 euro.
* Sanitair Sint-Rochus: 150.000.
* Collegebrug: 250.000.
* Studie Warande: 81.000.
* Ledwalls: 229.000.

In het totaal is er in 2010 inzake gewone uitgaven afgerond 54,6 miljoen begroot, 52 miljoen vastgelegd en slechts 45,4 miljoen aangerekend. Overschot: 6,6 miljoen.
De investeringen waren begroot op 54.8 miljoen. Daarvan is 51 miljoen vastgelegd en slechts 14,5 miljoen vastgelegd. Saldo: niet minder dan 37,1 miljoen !!

Algeheel totaal van over te dragen kredieten: 43,6 miljoen !!

Er zijn ook posten “zonder gebruik“. Bij de investeringen: 3,1 miljoen. Bij de gewone uitgaven: 2,5 miljoen.
Maar wat wil dat zeggen: kredieten “zonder gebruik”?

P.S.
Een aanrekening van een uitgave is de registratie in de boekhouding waarbij de ontvanger akkoord gaat met de uitbetaling omdat de factuur juist werd bevonden.
Een vastgelegde uitgave is de schuld die we moeten betalen ingevolge van een verbintenis (bestelbon, contract, gunning) met een nominatief gekende schuldeiser.