Prognose vergrijzing en verzilvering

Eigenlijk willen we het hebben over de wachtlijsten en wachttijden in onze woonzorgcentra (rusthuizen).
Maar om dat volgende stuk wat te onderbouwen geven we hierna de bevolkingsprognose inzake senioren. Het is immers op basis van die prognoses dat de minister (Jo Vandeurzen) het aantal mogelijke woongelegenheden in woonzorgcentra en andere voorzieningen voor ouderen bepaalt.

Met verzilvering bedoelen we hier de veroudering binnen de cohorte van bejaarden.
Voor 2016 bijvoorbeeld voorspelt men dat Kortrijk 683 personen zal tellen van méér dan 90 jaar. In 2019 tellen we er 951.
De tachtigers tot 90 gaan er ook op een beetje op voor uit. We zijn er wel mee.

Prognose 2016: 16.011 personen zijn 65-plussers.
65-74 jaar: 7.605
75-79 jaar: 3.251
80-84 jaar: 2.620
85-89 jaar: 1.627
+90 jaar: 683

Prognose 2019: 16.379
65-74: 8065
75-79: 2.951 (minder?)
80-84: 2.661
85-89: 1.751
+90: 951

Tussenliggende cijfers nog te vinden op de website van het Agentschap “zorg en gezondheid”.
Maar vanwaar komen die cijfers??? Is dat nu om te lachen of niet?
En vanwaar al die paniek???