BREAKING NEWS/ Overeenkomst Stad en KV-Kortrijk wordt NU ondertekend

Vandaag, ongeveer op dit eigenste ogenblik (17u15) wordt de nieuwe overeenkomst tussen Stad en KVK ondertekend. Deze middag heeft schepen Bral de reguliere pers uitgenodigd om de plechtigheid bij te wonen in het oude stadhuis.
Zullen nog aanwezig zijn: de burgemeester, de betrokken schepenen, leden van de stuurgroep (de schone Mia?) en voor de voetbalclub de heren Luc Demeyere en Patrick Turcq.
Gemeenteraadsleden weten nergens van…

Het punt KVK is op 20 en 27 april geagendeerd op de zitting van het schepencollege. Telkens uitgesteld !
Vorige woensdag 18 mei konden schepenen blijkbaar nog wat bemerkingen maken over de tekst.

Normaliter – als alles goed gaat, als er geen communicatieambtenaar met verlof is, of als de PC’s niet zijn uitgevallen – krijgen raadsleden zowat tien dagen later inzage van de notulen. Als er tenminste iets is genotuleerd…(Als een punt wordt uitgesteld, betekent dat niet dat er helemaal niets werd gezegd.)
Onze verkozenen zullen dus hoogstens op vrijdag 27 mei de officiële tekst van de overeenkomst te zien krijgen. Maar intussen heeft schepen Stefaan Bral alreeds opnieuw de pers uitgenodigd. Volgende week, op het dakterras van het nieuwe stadhuis.
Raadsleden, allen daarheen !!

P.S.
Raadsleden mogen pas weet hebben van de notulen van het schepencollege als die de week daarop zijn goedgekeurd.
Persjongens krijgen nog dezelfde dag informatie, tijdens de zgn. persbabbel op woensdagmiddag. Ja, dat is Kortrijk.