Kortrijk ook proeftuin voor elektrische voertuigen

Begin maart viel in het schepencollege de principiële beslissing om deel te nemen aan de “proeftuin elektrische voertuigen”. Dat project van de Vlaamse regering (Ingrid Lieten) is gelanceerd op 22 december 2010 en beoogt dus het stimuleren van ontwikkelingen inzake duurzame verplaatsingen met van die wagentjes. Met miljoenen subsidies voor het bedrijfsleven.

Ons schepencollege verbond aan het akkoord om als proeftuin te dienen toen de uitdrukkelijke voorwaarde dat het project vanwege Stad geen enkel financieel engagement zou vergen.

Veertien dagen geleden is dat veranderd.
Nu blijkt dat de eigen bijdrage van Stad zal oplopen tot 15.811 euro. De kostprijs voor de deelname (drie laadpalen) bedraagt immers 79.056 euro en men verwacht een subsidie van 80 procent.
Nu blijkt ook wie aan Stad gevraagd heeft om deel te nemen aan de actie. Mint Europe. Een adviesbureau uit Kuurne nog wel dat is gespecialiseerd in het opzoeken van subsidie-opportuniteiten voor bedrijven, meer speciaal overheidssteun voor projecten rondom energie en milieu.
Volgens het schepencollege vertegenwoordigt “Mint Europe” een consortium dat bij de Vlaamse regering onder de naam Volt-Air een voorstel zal indienen betreffende elektronische voertuigen.

Binnen de redactie van kortrijkwatcher stelt men zich enkele vragen.

– Op de website van “Mint Europe” is niets te vinden over het project.
– De zoekterm “Volt-Air” op internet levert niets op, tenzij de naam van een firma voor zonnepanelen uit Kapellen. (Men zal dus de naam van het consortium moeten wijzigen.)
РWie maakt er deel uit van het consortium? Er moeten minstens drie bedrijven lid van zijn, waarvan minstens ̩̩n KMO.
РDe oproep tot deelname aan de proeftuin dateert van 22 december. Voorstellen moesten binnen tegen 14 februari. Van de 22 ingediende voorstellen zijn er 6 geselecteerd. De website van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) noch die van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) vermelden de namen. VIM is co̦rdinator.
– Het College van midden mei zegt dat “Volt-Air” zijn project nog moet indienen.
– Het College zegt dat we een subsidie krijgen van 80 procent. Toelichting van het IWT over de proeftuinen hebben het over maximaal 70 procent.
– Wanneer komt dit alles voor de gemeenteraad? (Er is een begrotingswijziging nodig. Stad moet heel het project pre-financieren.)
– Maar waarover gaat het eigenlijk?