Ga eens lekker op een grafzerk zitten

Op 28 mei begint de week van de begraafplaatsen. Dezelfde dag organiseert Stad om 14 uur een rondleiding op het Sint-Janskerkhof, vlakbij het Guldensporenstadion. Doe maar mee en ga – telkens als de gids ergens een toelichting verstrekt – even lekker uitrusten op een grafmonument.
Kan niet zegt u? Zomaar argeloos met uw poep gaan zitten op een sépulture?
Kan wel, maar nu nog niet.

Het zal wél kunnen van zodra de werken aan het nieuwe ceremonie- en dienstgebouw zijn voltooid.
Langsheen het pad tussen de inkomzone van het kerkhof en het ceremoniegebouw zal men immers allerhande zerken die dit jaar worden afgebroken horizontaal stapelen zodat die kunnen dienen als een lange doorlopende zitbank.
Dit alles hebben we onrechtstreeks te danken aan VLD-raadslid Moniek Gheysens. Zij klaagt al jaren tevergeefs aan dat al die prachtige grafmonumenten zomaar worden vernietigd. Wou er funeraire kunst van maken of in elk geval die zerken een functionele bestemming geven. Er voetpaden van maken, dat mocht niet. Zomaar argeloos met uw vuile voeten over grafzerken lopen? Kan toch niet!
Nu kan het plots wel.
Dit jaar nog moeten 150 graftekens en monumenten verdwijnen. De lijsten hangen uit aan die groene containers op het kerkhof. Geraamde kostprijs van de werken: 25.000 euro.
Een gedeelte ervan zal dus gestapeld worden in de vorm van zitbanken.

We geven u nu de ware reden van deze verrassend nieuwe ingreep.
Schepen Jean de Bethune van stadsgebouwen hoopt hiermee 33.457 euro te besparen. In het bestek “nieuw ceremonie- en dienstgebouw” had men in het lot 2 (houtskeletbouw en schrijnwerk) namelijk de constructie voorzien van 32 zitbanken en die zouden dus 33.475 euro kosten, zonder BTW. Dus duizend euro per zitbank?

De schepen is als de dood voor het feit dat de kosten voor het project op het Sint-Janskerkhof dreigen uit de hand te lopen. Des te meer omdat het ontwerp volledig in eigen beheer is ontstaan.
Die werken kosten heel veel geld. Geraamde kosten: net geen 600.000 euro. In de huidige stand van zaken komen we alleszins al aan 582.000 euro. (Zonder de omgevingsaanleg die geschat is op 130.000 euro.)
Voor lot 1 (ruwbouw en afbraakwerken) is een eerste verrekening van de meerwerken binnen. Blijkbaar was dat even schrikken bij de ambtenarij van schepen de Bethune.

Meer details in een volgend stuk.