Wat doen die containers daar op dat kerkhof? Wat kosten de zitbanken?

Het is géén zicht daar, langs de Meensesteenweg.
Op dat schone Sint-Janskerkhof heeft men 8 modules van drie bij zes meter per 4 in duplex opgestapeld. Torenhoog. (Gebruikt men wel die bovenverdieping?)
Dat storend zicht (horizonvervuiling) komt hiervan. De vroegere conciërgewoning op de begraafplaats was verouderd en is daarenboven sinds jaren “oneigenlijk gebruikt”. In afwachting van een nieuwe accomodatie zocht men naar een ander tijdelijk onderkomen, voor oneigenlijk gebruik. Een voorstel om bureelcontainers te huren is ooit verworpen. Maar plotseling deed er zich een opportuniteit voor. Een firma die vaak mag optreden bij openbare werken voor Stad had zijn bureelcontainers niet meer vandoen en heeft ze aan de schepen van stadsgebouwen (Jean de Bethune) verkocht voor een zacht prijsje: 6.855 euro. Een gelukkig toeval. De aankoop en plaatsing is niet voor de gemeenteraad gekomen, want men beschouwde de zaak als behorend tot het dagelijks beheer.

Ook de oude kapel op het kerkhof voldeed niet meer aan de vraag om te beschikken over een ideologisch of religieus neutrale afscheidsruimte. De directie van facility heeft in november 2009 (let op de datum, het jaar) “in eigen beheer” een voorontwerp gemaakt voor een geheel nieuwe dienst- en ceremonieruimte. Men is er heel trots op. De houtskeletbouw voor de dienstruimte is een primeur. De ceremonieruimte is te aanzien als een lichttunnel. Er is een groen dak. Rond die gebouwen komt een parkzone en een ceremonieel pad met hoge belevingswaarde. (Zoals we hier al vertelden zal het wandelpad uitgerust zijn met grafzerken waarop je kunt gaan zitten als het je allemaal teveel wordt. Overmand van verdriet ziet u daar dan de naam staan van een verre tante die u ooit heeft geschrapt uit haar testament.)

De werken werden aangevat in november vorig jaar. De beëindiging ervan voorziet men in november van dit jaar. De bouwvergunning dateert van ergens april 2010.
Geraamde kosten voor de ruwbouw en afbraakwerken (lot 1): 195.404 euro (incl. BTW). Zonder dakafdekking. Gegund aan “Cokelaere Bouwteam” uit Wervik voor 171.288 euro. Dus dat viel mee. Twaalf procent minder dan de raming. Maar de bouwfirma heeft onlangs een factuur ingediend betreffende de meerwerken. Een bijgeroepen ingenieur vond de funderingen niet stevig genoeg. En die betonbalken moesten dikker. Kortom meerwerken voor zowat 20.000 euro. Cokelaere heeft evenwel een geste gedaan. Plots vond men méér “hoeveelheden in min” dan “hoeveelheden in meer”. Kortom, met 13.820 euro meerkosten overschrijdt de verrekening het bestelbedrag met 8 procent, net niet genoeg om de zaak opnieuw voor de gemeenteraad te brengen. Maar misschien ontdekt men de komende tijd nog wat bijkomende verrichtingen.

De ambtenaren van facility troosten zich met de vaststelling dat men 33.000 euro kon besparen door de geplande houten zitbanken te vervangen door grafzerken.
Maar het gaat hier wel degelijk om lot 2: de houtskeletbouw van het dienstgebouw en ander schrijnwerk. Dat lot werd gegund aan de bvba Van Den Bossche & Dutoit uit Vichte voor 273.822 euro. (Raming was: 272.577 euro.) Wat denkt die firma daar nu van? Dat ze plots geen zitbanken meer mogen leveren ter waarde van 33.000 euro? Duizend euro per zitbank !!

Bespaart schepen Jean de Bethune eigenlijk wel 33.000 euro?
Dat kunnen we nog niet weten. De omgevingsaanleg met het ceremonieel pad is nog niet gegund, maar de kosten ervan worden al wel geschat op 77.204 euro. In die prijs is de installatie van “zitelementen opgebouwd uit de recuperatie van zerken” inbegrepen.

P.S.
De bouwwerken omvatten vijf loten voor een totaal geraamd bedrag van 593.109 euro.
Mogelijke overschrijdingen blijft kortrijkwatcher in de gaten houden.
– De dakafdichting en het groen dak zou 54.324 euro kosten maar werd gegund voor slechts 37.408 euro.
– De elektriciteitswerken zijn gegund voor een totaal abnormaal bedrag: 9.832 euro tegenover een raming van 21.328 euro.

Tel daarbij:
– raming van de verhardingswerken aan het ingangscomplex en een werfvloer: 52.664 euro.
– raming van de omgevingsaanleg: 77.204 euro.