Hebben huisvestingpremies een multiplicatoreffect ?

Begin februari heeft het schepencollege een elfde serie premies voor dakisolatie uitbetaald. 292 goedgekeurde dossiers voor een totale waarde van 196.241 euro. Het bedrag van de premies schommelt tussen 84 euro en 1000 euro maar het gemiddelde is 615 euro.
Een aantal Kortrijkzanen die bovenop de stadspremie van bijvoorbeeld 700 euro nog genoten van andere subsidies (Eandis? provincie? gewest?) konden dus onlangs narekenen dat ze tot hun verbazing persoonlijk geen enkele euro hebben uitgegeven voor de werken. Soms kon er zelfs winst gemaakt! Kranten en andere media hebben hierover uitvoerig bericht.

Dat moet nu wel lukken.
Op de aanstaande gemeenteraad van juni komt de verlenging van een aantal huisvestingspremies in het kader van “Veilig en duurzaam wonen” ter sprake. De dakpremies verlagen van 8 naar 4 euro of van 10 naar 2 euro per m², naargelang de zogenaamde R-waarde van de isolatie. Ze zullen nu enkel mogelijk zijn bij oudere woningen. Het maximumbedrag van de premie is 500 euro. Die beperking is al in juni vorig jaar aldus bepaald en slaat op aanvragen vanaf 11 oktober 2010. Pers weet dit blijkbaar niet. (Ook voor glasisolatie en veilige elektriciteit geldt nu een maximumbedrag van 500 euro.)

In een nota voor de raadsleden geeft het stadsbestuur een overzicht van de evolutie van de huisvestingspremies zoals die medio 2008 zijn ingevoerd. Hier beperken we ons tot de subsidiëring van de dakisolatie.
Die premie is zeer populair. In 2009 liepen 676 aanvragen binnen. Daarvan werden er 496 goedgekeurd voor een globaal bedrag van 304.505 euro. In 2010 waren er 951 dossiers in behandeling en 637 klanten krijgen een beloning (gemiddeld 613 euro).

De stadsadministratie houdt de ingediende facturen bij. Constateert dan bijvoorbeeld dat 28 procent van de aanvragers (dakisolatie) voor méér dan 5.000 euro investeren. 32 procent voor een bedrag tussen 2.000 en 5.000 euro.
Dat maakt dat men de betaalde premies kan afzetten tegen de gedane investeringen. En zo komt men tot de berekening van de zgn. multiplicator. Voor dakisolatie bedraagt de gemiddelde investering 1.750 euro en de gemiddelde premie over de jaren heen 610 euro. Een multiplicator van bijna drie. Anders uitgedrukt: 1 euro premie genereert drie euro.

Tja.
Dit geldt natuurlijk enkel voor klanten die geen andere subsidies konden bemachtigen, bovenop de stadspremie…
Voor alle vier de lopende stadspremies samen zegt de administratie dat de multiplicatorfactor 4 bedraagt. Het premiestelsel kostte Stad sinds 2008 en tot oktober vorig jaar 2,2 miljoen en men telde voor 8,6 miljoen euro investeringen bij de begunstigde Kortrijkse burgers.