Nieuw mobiliteitsplan wordt verfilmd !

MET BEWEGENDE BEELDEN

Hou alvast de avond van 9 september vrij. Dan krijgt u in de schouwburg in première die film te zien. Titel nog onbekend. Gratis. Wees er spoedig bij want tickets zijn al te verkrijgen aan de balie vanaf 15 augustus. En het wordt lachen geblazen: de acteurs zijn dezelfde als die kluchtigaards van de Kortrijkse Revue! (Niet veel over vernomen dit jaar? Was het niet goed?)

Het nieuwe Kortrijkse mobiliteitsplan komt aanstaande maandag in de gemeenteraad aan bod. Enkele raadsleden hebben dat rapport doorbladerd, de bladzijden die slaan op de wijk waar ze wonen. Want het is een heel dik boek geworden. 138 pagina’s plus nog zowat 40 bladzijden als bijlagen. Zo’n mobiliteitsplan is méér dan een circulatieplan. Thema’s – aangeboord hoor – zijn: milieu, openbaar vervoer, fietsbeleid, parkeerbeleid, veiligheid, enzovoort. Veel cijfermateriaal. Voor tientallen miljoenen euroots aan kosten ook om dat allemaal te verwezenlijken. Actieplannen! Bladzijden en bladzijden. Een langspeelfilm waardig. En van dat jargon van pas afgestudeerden Ruimtelijke Ordening. Tritel en dat andere bureau toch. Al veel geld verdiend met van alles af te schrijven?

Kortrijkzanen.
Weet u dat er een tram komt tussen Kortrijk en Roeselare? Dat staat daar allemaal in, in dat plan. En die tram dan naar Hoog-Kortrijk? Dat is nog onduidelijk. Metro naar Rijsel is verdwenen.

Om de vijf jaar zijn gemeenten verplicht om een mobiliteitsplan op te maken. Ons vorige plan dateert van 2001. De schepen van mobiliteit is dus een beetje te laat met zijn plan aangekomen. (In 2008 kreeg het bureau Tritel uit Mechelen de opdracht om het plan van 2001 “te verbreden en te verdiepen”. Er zijn intussen onvoorstelbaar veel deelstudies gebeurd – ook door andere bureautjes – zodat die nu als het ware zijn gebundeld. Wat dat allemaal gekost heeft??? En wat onze eigenste experten-ambtenaren van onze Cel Mobiliteit uitrichten? DAT WE HET NIET WETEN.

Het mobiliteitsdecreet bepaalt ook dat gemeenten de bevolking moet betrekken bij de opmaak én de evaluatie van het mobiliteitsplan.
Schepen Guy Leleu heeft dat zgn. “participatietraject” niet gevolgd en probeert dat nu goed te maken met een ludieke film. (De gemeentelijke begeleidingscommissie kwam pro forma tweemaal bijeen: in november 2009 en onlangs in april. De gemeenteraadsleden stuurden hun kat. Ook fractievoorzitters altegader.)

Als Stad beslist om een film te laten maken, dan is dat een overheidsopdracht. Moet dus gepaard gaat met een aanbesteding. Hier is evenwel géén offerte gebeurd, is het principe van de mededinging niet toegepast.
Hoe legt schepen Guy Leleu dat uit? Inzake politieke moraal of globaal ethische principes is hij totaal ondeskundig. Altijd tot grapjes bereid en hierbij door soortgenoten in de gemeenteraad onbedreigd.

Wel, hij is de van humor gespeende kluchtigaarde voorzitter van het toneelgezelschap van de Kortrijkse Revue. En dat gezelschap werkt bij de verfilming van de Revue nu eenmaal uitsluitend met de de Kortrijkse R.V. Release. Ge kunt daar niets aandoen. Dus heeft men dan maar de verfilming van het mobiliteitsplan gegund aan Johan Vandewoestijne…Hij krijgt daarvoor 28.615 euro. En de tien acteurs van de Kortrijkse Revue 1.700 euro.
Er zijn twee speeldagen voorzien.

Wie de scenarist is weten we niet. Dat wordt een moeilijke opdracht, – het is alsof je gevraagd bent om een wiskundeboek te verfilmen. De film zal bestaan uit drie delen. Enkel het middengedeelte zal serieus (“educatief”) zijn. Eerste en laatste deel zijn kluchtig (“ludiek”).
Na de première van 9 september zal de film op Youtube verschijnen !

P.S.
Schepen Guy Leleu denkt dat eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober van dit jaar plaatsgrijpen. Let daar eens op hoe hij al weken en continu een plaatsje verovert in de lokale perse. Foto’s. HLN vooral. Over alles en nog wat zegt hij maar om het even wat. Ook over dingen die absoluut niet tot zijn bevoegdheid behoren. De temperatuur binnen het schepencollege stijgt hoor.

De nieuwe overeenkomst tussen Stad en KVK gewikt en gewogen

De gemeenteraad van aanstaande maandag zal de nieuwe gebruiksovereenkomst tussen Stad en de cvba “Kortrijk voetbalt” goedkeuren. De diverse contractbreuken van KVK zijn nu vergeten. Het is weer alom peis en vrede.
Stad heeft wel enkele toegevingen gedaan.

U moet namelijk weten dat in eerste instantie schepen van sport Stefaan Bral wel degelijk van plan was om het gebruiksrecht en het beheer van de site Stade geheel aan KVK te onttrekken.
In de nieuwe overeenkomst mag KVK gratis beschikken over 1) het Guldensporenstadion 2) het oefenveld Wembley 3) de parkings van het sportcentrum Wembley en de Astridlaan (occasioneel) 4) en de terreinen van Stade.
KVK is dus nu de bevoorrechte maar niet exclusieve gebruiker van Stade. De Koninklijke Voetbalclub dient enkel maandelijks en voor drie maanden ver het voetbalprogramma op de velden aan Stad te rapporteren.

Een goede zaak – op het eerste zicht – is nu wel dat KVK zelf moet instaan voor het onderhoud van de terreinen en de volledige kosten betalen voor elektriciteit, water en aardgas. MAAR. De club krijgt daarvoor een forfaitaire jaarlijkse werkingstoelage van 212.500 euro (geïndexeerd). Dat is ongeveer het bedrag dat Kortrijk vorig jaar hiervoor uitgaf.
Voor de investeringskosten krijgt de club nu ook een vast bedrag van 150.000 euro per jaar. Dit mag opgespaard en zal uiteindelijk maximaal 450.000 euro mogen bedragen. Maar dit moet nu wel even genuanceerd worden. Indien er investeringskosten vanwege voetbalreglementering verplicht moeten uitgevoerd worden – en die kosten de 100.000 euro te boven gaan – zal Stad met de club in overleg treden over een mogelijke co-financiering.
Maar wacht nu nog even. De nieuwe overeenkomst zwijgt in alle talen over het feit dat ons stadsbestuur en KVK een zgn. masterplan Stade in de maak hebben. Nog een veld erbij? Nieuwe kleedkamers? De stadsbegroting van dit jaar voorziet hiervoor wel degelijk een bedrag van 700.000 euro.
KVK weet dit ook en komt dus qua subsidiëring van toekomstige investeringen niet slecht uit de onderhandelingen.

Stad heeft nog een paar financiële gestes gedaan om de onderhandelingen over de nieuwe gebruiksovereenkomst te smeren.
We nemen wat roerend goed van Stade over. Tafels en stoelen en kasten (enz.) voor een bedrag van 50.765 euro. Dat is niet voorzien in het huidig investeringsprogramma en abnormaal. We nemen ook de openstaande schuld van een lening over. Ten bedrage van 27.594 euro. Dat zijn eigenlijk ook een investeringssubsidies nietwaar?

Tenslotte was daar nog een financiële tegemoetkoming voor het onderhoud van de Stade-site. In de plaats van KVK betalen wij daarvoor 25.000 euro (vier kwartalen in 2010 en nog één voor dit jaar).

Dat waren dus de smeergelden.
Deed Stad nog toegevingen? Ja.
Dit raakt wel eens vergeten. KVK kreeg vorig jaar van Stad 350.000 euro “in de vorm van sponsoring”, gespreid over tien jaar.
KVK heeft toen (2 maart 2010) een aantal harde voorwaarden aanvaard.

We vernoemen er daar drie van, omdat zij alle drie nu in de nieuwe overeenkomst van tafel zijn geveegd.
– KVK beloofde dat men ervoor zou zorgen dat een aandeelhouder maximaal 24,9 procent van de aandelen in zijn bezit mocht hebben. De vrijgekomen aandelen zou men “populariseren”. Daar komt dus niets van in huis. Voetbal is commercie.
– De Raad van Bestuur zou worden ingekrompen en aangevuld met twee à drie echte experten. Geen woord daarover in de nieuwe overeenkomst.
– Stad zou zelf een revisor/accountant aanstellen en die zou minstens elk kwartaal de boeken inkijken.
In de nieuwe overeenkomst blijft KVK zijn revisor behouden (nu Piet Dujardin) en een eventuele revisor/accountant van Stad mag zo nu en dan informatie opvragen over de algemene financiële situatie. Niet over spelerscontracten, arbeidsovereenkomsten, sponsorovereenkomsten. Met andere woorden: Stad mag zowat alles weten wat wij allen publiekelijk vanzelfsprekend kunnen weten via de jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank. (Info update hier? Schulden bij afsluiten boekjaar op 30 juni 2010: 2.119.264 euro.). SUPPORTERS, ge weet het nu.

Heeft Stad dan niks bekomen?
Jawel. Er komt een businessplan. Maar dat is nog in de maak, en steekt nog altijd niet als bijlage bij de nieuwe overeenkomst.
Wat ook nog ontbreekt is het mysterieuze “masterplan Jeugd”.
Een relatieve nieuwigheid is wel dat er een community-manager komt die sociale projecten zal op touw zetten. Dat was een eis vanuit OCMW-middens want de site Stade is eigendom van ons Sociaal Huis.

NU MOETEN WE EENS GOED REKENEN.
De komende drie jaren kan KVK in totaal beschikken over bijna 2 miljoen euro.
Tel alles samen van wat hierboven aan cijfermateriaal is gegeven.

Quote van de dag: “niet alleen naar huis”

Grote kop in “Het Laatste Nieuws” van het voorbije weekend:
GA ‘S NACHTS NIET ALLEEN NAAR HUIS”.

We bevinden ons hier wel in Kortrijk. Uitgeroepen tot Centrumstad van design, innovatie en creatie.

Dat is de raadgeving die onze korpschef Stefaan Eeckhout van de politiezone Vlas ons meegeeft na enkele incidenten van de voorbije week.
De laatste tijd worden enkele handelaars uit het centrum waarlijk hysterisch. Ze krijgen daarbij een totaal onkritisch en gretig klankbord in de lokale populaire pers. Met van die alarmerende titels.

Dat geval met die stelende zigeunervrouw bijvoorbeeld, tijdens de braderie. Al de vermeende slachtoffers begonnen op een bepaalde middag in real time naar mekaar te twitteren. Met foto’s. ALARM. “Zigeuners in de buurt, en niet om te kopen.

Wat is er nu juist gebeurd?
Wat is daar nu van aan? Is zij dan aangehouden? Verhoord? Pers houdt slag om de arm, gebruikt daarbij graag het woordje “blijkbaar”. Wat die gazetten allemaal schrijven, het is niet helemaal meer normaal.

Wie kranten niet meer leest, is niet echt meer op de hoogte van hoe erg het is gesteld met ons aller stijgend subjectief onveiligheidsgevoel.
Weeral grote corpus in “Het Laatste Nieuws” (27 juni) . ZiGEUNERS ZAAIEN ONRUST OP BRADERIE.
Dat ging dan blijkbaar over een vrouw die met “vermoedelijke” zoon iets van plan waren in de Sint-Jansstraat. Of Lange Steenstraat. Gentsesteenweg. Het is vooralsnog niet duidelijk.
Onmiddellijk gingen onder gelijkgestemde angsthazen, de potentiële slachtoffers-winkeliers bliksemsnel alarmerende berichten de ronde via Twitter en Tinternet : een onsamenhangend verhaal van amateurspeurders…

Het is toch erg.
Die desinformatie in onze gazetten over criminaliteit of veiligheid in Kortrijk.
Ook zonder enig exact cijfermateriaal.
Ons stadsbestuur (in casu nu Lieven Lybeer, schepen Maddens, de korpschef) laat de hysterie met duizend bloemen bloeien.

Wat kost KV Kortrijk aan ons allen?

Gazetten schrijven daar niet graag over. Supporters weten nergens van. Kortrijkwatcher heeft het al een keer verteld, maar nu zijn nog meer recente cijfers beschikbaar.

De investeringen en het eigenaarsonderhoud kostten aan Stad (dat zijn wij) in de periode 2005 tot en met het jaar 2010 goed geteld 3.939.514 euro. Daarvan ging 2.446.777 euro naar het Guldensporenstadion en 1.492.736 euro naar KVK-jeugd (Stade). Grote investeringen gingen naar de renovatie van een tribune (1.600.000 euro), de veldverwarming (2.446.777 euro) en de kunstgrasvelden op de site Stade (1.289.730 euro). Die buit is dus binnen bij de cvba Kortrijk Voetbalt. Veel hoge investeringskosten zijn nu toch niet meer te verwachten?

Vanaf 1 september geldt een nieuwe overeenkomst tussen Stad en “Kortrijk Voetbalt”. Met een nieuwe werkingstoelage voor onderhoud, een investeringstoelage en nog zo een en ander als financiële compensaties.
Heeft Stad (schepen Stefaan Bral) een goede deal gemaakt?
Om daar ietwat te kunnen op antwoorden geven we hierna een overzicht van wat Stad aan KVK heeft betaald in 2010.

De energiekosten aan het Guldensporenstadion zijn fel gestegen. (In 2004 ging het nog om 34.000 euro.)
– Elektriciteit kostte 54.000 euro. Het Stadsaandeel hiervoor is (in de oude overeenkomst) geplafonneerd op 25.000 euro.
– Gas kostte 35.000 euro. Wij betaalden daarvoor 90 procent: 31.500 euro.
– Water: 20.000 euro. Ons aandeel: 18.000 euro.

Energiekosten door KVK-jeugd (Stade) aangerekend:
– Elektriciteit 17.280 euro. Geen bijdrage van Stad. (Plafond is bereikt.)
– Gas: 6.000 euro. Ons aandeel is 90 procent: 4.500 euro.
– Water: 4.800 euro. Ons aandeel: 4.340 euro.

Nu het zogenaamde eigenaarsonderhoud.
Dat gaat over groenonderhoud, schoonmaakprestaties, onderhoud machinepark, een gebruiksvergoeding, herinzaai, herstellingen, diversen. Grootste uitgaven hier zijn het groenonderhoud (24.120 euro) en de herinzaai (30.000 euro).

Alles samengerekend schonken wij allen vorig jaar aan de cvba Kortrijk Voetbalt 217.950 euro, op een totaal aan uitgaven (werkelijke kost) van 270.740 euro.

De nieuwe overeenkomst
Die voorziet een jaarlijkse “werkingstoelage” voor onderhoud en energie van 212.500 euro. De cvba moet daarmee nu volledig rondkomen voor zijn gewone uitgaven. Stad doet niet meer zelf aan onderhoud. Daarnaast krijgt KVK nog een jaarlijkse investeringstoelage van 150.000 euro, maar met een plafond van 450.000 euro. Voor investeringen die door de voetbalreglementering zijn opgelegd kan over het stadsaandeel worden onderhandeld vanaf een bedrag van 100.000 euro.

Keitof

Zo.
Er zijn evenwel een paar zaken (compensaties) die we niet mogen vergeten.
KVK-Jeugd (bestaat niet meer, nu omgedoopt met de potsierlijke naam: Keitoffe Voetbalkansen) kreeg nog voor vijf kwartalen wat onderhoudsgeld toegeschoven: totaal 25.000 euro. En er is de overname van een lening ter financiering van een keuken (kantine) van 35.000 euro. En er is ergens sprake van een “aankoop van roerend goed” ter waarde van 50.765 euro.

Korpschef informeert bevolking niet echt goed

Naar aanleiding van een paar incidenten van vorige week is er in de pers sprake van stijgende criminaliteit in het Kortrijkse centrum, een ware misdaadgolf. Een golf van gewelddadige diefstallen, afpersingen en gevallen van steaming.
Korpschef Stefaan Eeckhout van de politiezone VLAS spreekt het niet tegen. Het offensief om tientallen camera’s op openbaar domein te plaatsen is nu definitief ingezet.

In “Het Nieuwsblad” geeft hij mee dat er de “jongste maanden” al meer dan 60 overvallen zijn gepleegd. In “Het Laatste Nieuws” telt hij voor dit jaar dan al meer dan 70 mensen die werden “beroofd”. (Waar? Binnen of buiten?) En nog in deze krant beweert hij dat de cijfers al sinds september van vorig jaar beduidend hoger liggen.
Onze persjongens namen alweer de gelegenheid niet te baat om de korpschef enkele vragen te stellen.

De criminaliteitsbeeldanalyse 2010 staat nu eindelijk te lezen op de website van de politiezone. Kortrijkwatcher gaf u daar al een voorsmaakje van, met de bedenking dat het hier nogal meevalt met die misdaadgolf.

Weet u wat zowat de eerste zin is in de inleiding van dat document?
Haaks op het gevoel dat gewelddiefstallen toenemen, was er in 2010 in onze politiezone opnieuw een daling.”
En in een volgende zin lezen we: “Sterke afname bij criminele figuren als steaming, handtasroof, grijpdiefstal en zakkenrollerij.

Die vaststelling slaat wel op de stand van zaken in 2010, zo zult u nu zeggen. Jawel. Maar waarom maakt de korpschef dan gewag van een stijging van de cijfers vanaf september vorig jaar?

In Kortrijk-stad daalden de diefstallen “gewapenderhand” van 29 (2008) naar 19 (2009) en 22 (2010). De diefstallen met geweld maar zonder wapen gingen van 193 naar 119 en 105. Totaal: 127.
0ngeveer 63 procent van deze feiten gebeuren langs de openbare weg.

Steaming nu, in Kortrijk zelf: over de laatste drie jaren heen 11, 5, 4. Grijpdiefstallen: 65, 43, 30. Handtassenroof: 55, 32, 17. Zakkenrollen: 81, 115, 82. Totaal van die vier soorten van criminaliteit in 2010: 138.

Nu willen we eens de demagogische toer opgaan. Lach maar.
De korpschef heeft het over 60 of 70 niet nader gespecifieerde gevallen. We zijn halverwege het jaar. Dus, statistisch gezien zitten we nog steeds goed.

Hahaha. LOL.

De juiste bezoekersaantallen in de Kortrijkse musea

In “Het Nieuwsblad” van 9 juni verschenen onder de kop “Minder bezoekers in Kortrijkse musea” een aantal manifest onjuiste cijfers.

Het stuk begon zo: “Het aantal bezoekers aan de drie Kortrijkse musea blijft maar dalen. Vorig jaar waren er in totaal 35.000, zei raadslid Bart Caron op de gemeenteraad. Dat zijn er 8.000 minder dan het jaar tevoren. In vergelijking met 8 jaar geleden gaat het zelfs om een halvering.”
Onze gemeenteraadwatcher heeft toen op de onlineversie van de krant gevraagd om een correctie. Die is er nooit gekomen. Integendeel: men heeft die vingerwijzing van onze KW-medewerker prompt weer verwijderd!

“Het Laatste Nieuws” van 23 juni nu (bijna drie weken na de gemeenteraad) kopt op zijn beurt: “Minder bezoekers in musea”.
Het stuk is een bijna letterlijke kopie van wat in HN te lezen stond. Lijkt zelfs plagiaat.

Hoe Bart Caron (Groen) aan die bezoekcijfers kwam is een raadsel. Citeerde hij uit het geheugen uit het jaarverslag van de musea?
Maar pers heeft intussen toch de gelegenheid gehad om de juiste cijfers te publiceren? Om de primaire bron te raadplegen, te weten het jaarverslag 2010 van de musea? Om daarmee ook wat denkbeelden in zijn context te plaatsen?

Maar pers raadpleegt niet graag primaire bronnen. Onze Persjongens kennen er niet eens het bestaan van. Het is geen kwestie van luiheid hoor, of van tijdsgebrek. Persjongens schrijven gewoon op wat ze horen. Zo hebben ze het geleerd.

Het juiste aantal bezoekers aan de drie musea samen bedraagt voor 2010 dus 45.912. En dat zijn er 7.809 minder dan het jaar tevoren.
Een en ander moet hierbij genuanceerd. Van duiding voorzien, zoals het kwaliteitsjournalistiek betaamt.

Broelmuseum

Het Broelmuseum kreeg in 2010 dus 10.931 bezoekers over de vloer. Ja, 6.002 minder dan het jaar tevoren, maar dit soort vaststelling gaat volkomen voorbij aan het feit dat het aantal bezoekers sterk afhankelijk is van de tijdelijke tentoonstellingen die in een bepaald jaar georganiseerd werden. In het verleden waren er meerdere recordjaren vanwege manifestaties als “De spiegel van het verlangen” (2001), “Tijdelijk Verblijf” (2004), “Kunstwerkstede De Coene” (2006: bijna 30.000 bezoekers!). Overigens is de daling van het aantal bezoekers ten opzichte van 2009 niet echt onrustwekkend. Die daling is praktisch uitsluitend te merken bij het aantal gratis bezoekers. Er was een gratis toegang aangeboden ter compensatie van de schilderwerken in het museum en er waren veel gratis evenementen.

Museum 1302

18.193 bezoekers, waarvan 584 in het kader van een tentoonstelling en van wetenschappelijke activiteiten.
Voor het eerst in zijn bestaan kreeg het museum met een lichte daling af te rekenen (1.059, dit is 6 procent). Maar ook hier weer is de daling vooral te wijten aan het kleinere aantal gratis bezoekers.

Vlasmuseum

(Dat museum sluit tegenwoordig voor drie maanden. Waarom???)
In 233 dagen bezochten 12.607 personen de permanente tentoonstelling. Een stijging met + 405 ten opzichte van 2009. Gemiddeld 54 bezoekers per dag. Daarnaast bereikte het museum 290 mensen via ateliers en 3.891 mensen via locatieprojecten.
Ja, dit museum beleeft al jaren een neerwaartse trend. Maar heeft het wel nog zin om te verwijzen naar dat ene zeldzame topjaar (1984) met meer dan 70.000 bezoekers? (Is dat wel waar?)
Om de neerwaartse trend te breken was de directie bezig met een totale herziening van het concept. Er was een hele renovatie op til die miljoenen zou kosten. Maar nu zijn alle ogen gericht op de verhuis van het museum naar de Leie, het gebouw van de vroegere Euroshop in de Noordstraat. Dat wordt een wedergeboorte.

P.S.
Perse (van de dode bomen) zou kunnen een geheel nieuw stuk (verhaal) maken. Met de juiste cijfers en de interpretatie ervan. Over het verschil tussen bezoekers aan de permanente tentoonstelling en andere. Maar vooral met een doelgroepenanalyse, een herkomstanalyse, een tevredenheidsanalyse. Allemaal te vinden in de jaarverslagen.
Perse! Doen !
Schrijf niet zomaar op basis van lichtzinnige gegevens het Kortrijkse culturele leven in de vernieling.
En nu we toch bezig zijn.
Perse! Waarom jullie nooit te zien zijn op openingen van merkwaardige tentoonstellingen in Kortrijk?

Eén huisadvocaat voor vijf gemeenten en twee OCMW’s

Dat is een ware primeur in de geschiedenis van de wijze waarop Stad rechtszaken behandelt. Misschien zelfs uniek in Vlaanderen?

Stad Kortrijk heeft jarenlang huize Laga gekoesterd als DE exclusieve, referentiële huisadvocaat, zeker voor complexe zaken (die Raad van State) en zonder enige concurrentie van andere kantoren. Met die historie rond het megadorp-winkelcentrum Cora in de buurt van Moeskroen bijvoorbeeld had huize Laga jarenlang zijn handen en zakken vol. De opvolger van het huis misschien nu nog?

Sinds enkele jaren past ons stadsbestuur wel de wet op de overheidsopdrachten toe en schrijft dus een aanbesteding uit om bij afroep een beroep te doen op een externe juridische adviseur. Men noemt dat nu “extraprocedureel dienstbetoon”.
De laatste offerte dateert van maart vorig jaar en is VOOR 1 JAAR gegund aan het kantoor Publius uit de Kennedylaan, soort afsplitsing van huize Laga.

Begin mei van dit jaar pas heeft het schepencollege het principe van de mededinging opnieuw toegepast. Zeven kandidaten zijn aangeschreven om raadsman te worden. Potentieel succesvolle kandidaten voor zaken met een bepaalde complexiteit zijn de kantoren Publius (Kortrijk) en GD+A (Mechelen). Zij hebben allebei al een keer de opdracht in de wacht gesleept, maar in de praktijk bleef Publius de referentieadvocaat, ook voor kleine zaken. Hoogdringendheid, nietwaar.
Belangrijke outsider tegenwoordig is nog Eubelius. Ook uit de buurt van de Kennedylaan en de intercommunale Leiedal.

Maar wat is nu de unieke nieuwigheid?
Ons Kortrijks schepencollege is geheel alleen de aanbestedende overheid voor nog vier andere gemeenten, te weten Harelbeke, Kuurne, Wevelgem en Zwevegem. Plus daarbij nog de OCMW’s van Zwevegem en Kortrijk zelf. En de winnende kandidaat moet er zich ook toe verbinden om tegen dezelfde voorwaarden raadsman te spelen voor de autonome gemeentebedrijven. Bij ons bijvoorbeeld voor het SOK. Een schone zaak want deze procedure belet mogelijk mogelijke vriendjespolitiek. Maar waarom doet de politiezone VLAS niet mee?

Het gunningsbesluit blijft wel lang uit. Al bijna drie maanden zijn voorbij gegaan.
Voor het winnende kantoor is dit een ware goudmijn. Nu al begroot op 65.000 euro. Ellenlange procedures. Zijn die advocatenbureau’s onder mekaar wat aan het bekokstoven? Zijn ze de koek of de buit aan het verdelen?
In de offerte is namelijk bepaald dat de gekozen adviseur in onderaanneming een beroep mag doen op andere experten…

Als we maar winnen zeg. Tegen Ethias.

Tentoonstelling Souto de Moura ook in Kortrijk

Eduardo Souto de Moura is in samenwerking met het bureau SUMproject de ontwerper van ons nieuw crematorium “Uitzicht”. Hij kreeg begin juni uit handen van president Obama de Pritzker-prijs, beschouwd als de Nobelprijs voor architectuur. Naar aanleiding van die prestigieuze bekroning loopt er aan de universiteit van Porto een tentoonstelling van 50 ontwerpen of projecten van Souto.
In de maand oktober komt die expositie ook naar België, en wel exclusief naar Kortrijk. Plaats van het gebeuren: de Paardenstallen op Buda-eiland.
Bart Canfyn, de gedelegeerde bestuurder van SUMresearch heeft daar blijkbaar voor gezorgd.

Meldpunt discriminatie bestaat ook

Stad Kortrijk heeft voor alles en nog wat een meldpunt. Voor algemene zaken (een los liggende tegel) , voor kinderopvang, voor wegen (“werk aan de weg”), voor milieuzaken (“Rap en Rein”).
Eerlijk gezegd, de redactie van Kortrijkwatcher wist tot voor kort niet dat er ook een meldpunt “discriminatie” bestaat. Moeilijk te vinden trouwens, op de website van Stad. Dat meldpunt bestaat al sinds oktober 2008. Tijdens het proefjaar (tot oktober 2009) kreeg Stad al onmiddellijk een subsidie van 36.000 euro voor het loon en de werkingskosten van een halftijdse medewerker. Er is toen ook een criminologe aangesteld om het experiment te begeleiden. Nooit geen rapport gezien.

Overigens ontbreekt nog altijd het jaarrapport 2010 van het algemene en de andere meldpunten. Waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit dat meldpuntverantwoordelijke is vertrokken.
Kent het meldpunt “discriminatie” enig succes? Wat zijn de klachten? Raken die opgelost? We weten het niet. (In Brugge komen de aanklachten bijna uitsluitend van gehandicapten en slaan op moeilijke toegankelijkheid van gebouwen en openbaar vervoer…)

Er is iets aan de hand bij onze dienst “discriminatie”.
Al van in den beginne verkoos het schepencollege om het meldpunt discriminatie in te bedden in de eigen stadsorganisatie, bij het algemeen meldpunt. Dicht bij de bevolking! Nu is gekozen voor een geheel andere optie. Vanaf 1 juli zullen de klachten voor behandeling doorgestuurd worden naar de vzw Westkans uit Brugge. Dat is een West-Vlaams Bureau voor Gelijke Kansen én Toegankelijkheid. (Voorzitter is gedeputeerde Dirk De fauw.) Kortrijk zal een deel van de jaarlijkse toegekende subsidie (30.000 euro) doorstorten naar de vzw Westkans, zodat die non-profit vereniging nog maar eens een halftijdse medewerker kan aanwerven.
De discriminatie-medewerker van Westkans zal zo nu en dan naar het Kortrijkse stadhuis afzakken om de binnengelopen klachten te bekijken. Onze ambtenarij wordt daarbij niet helemaal uitgesloten: Westkans wordt alhier ondersteund door een “stuurgroep” en het diensthoofd van het zgn. D-team. Heeft iets te maken met de welzijnssector.

P.S.
– De vacature voor een nieuwe medewerker van Westkans is zopas verschenen. Geen halftime job, maar wel een 3/5. Want Brugge doet ook op hem beroep. Subsidies!
– Eigenaardig is dat het Kortrijkse meldpunt discriminatie ook dienstig is voor 23 gemeenten uit Zuid-West-Vlaanderen. Tot Kluisbergen en Poperinge toe.

Lieven Lybeer stuurt bedelbrieven rond

UPDATE
De heer Alan Veys is intussen vertrokken bij Sinergiek.

Tien gemeentebesturen (ook stad Kortrijk zelf?) en 11 OCMW’s kregen begin mei een lange brief van onze loco-burgemeester Lieven Lybeer, ditmaal in zijn hoedanigheid van voorzitter van SINERGIEK. Als mandataris van ongeveer 30 mandaten die hij aan het afbouwen is, nu als waarnemend burgemeester.
Die feitelijke vereniging is een organisatie waar u nog nooit van hebt gehoord, maar dat is niet erg.

In die veel te lange brief – met een woordgebruik dat we van burgervader Lieven (alias Borat) niet gewoon zijn – staat dat Sinergiek na twee jaar zijn werking en realisaties wil “continueren”. Continueren.
Het bestuur van de organisatie heeft namelijk zichzelf grondig geëvalueerd en kwam tot het besluit dat men zijn nut op het werkveld heeft bewezen. Uit een brede bevraging bleek dat Sinergiek wel degelijk een nood vervult. (Statutair bekeken moet de vereniging ieder jaar een evaluatie maken. Passons.)
Omwille van die gunstig uitgevallen evaluatie vraagt vzw-voorzitter Lybeer aan de 21 leden (partners) van de vereniging opnieuw om een jaarlijkse bijdrage van 0,10 euro per inwoner te schenken. Voor Kortrijk zou dat neerkomen op ongeveer 7.500 euro van stadswege en een gelijkaardig bedrag van het OCMW. Het OCMW heeft die subsidie al goedgekeurd, woensdag is het de beurt aan ons schepencollege maar het bedrag is al ingeschreven in de begroting. Niet minder dan 12.751 euro !! Begrijpe wie kan.

De non-profit organisatie Sinergiek is ongetwijfeld schatrijk. Op de website van de vzw is over financies (inkomsten en uitgaven) niks te vinden, maar reken die zelf maar uit. De bevolking van de volgende gemeenten én OCMW’s (dubbel tellen) dragen al twee jaar hun steentje bij: Anzegem, Deerlijk, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Zwevegem, plus Menen – hier enkel het OCMW. Tel daar nog per jaar de subsidie bij van Leiedal (2.500 euro) en RESOC Zuid-West-Vlaanderen. En nog een reuzesubsidie van 79.180 euro voor de actie Nette Regio.

Uit de evaluatie kwamen evenwel TOCH een paar aandachtspunten naar boven. Men vergadert te vaak. En het bestuur is te complex. De stuurgroep moet dus afgeslankt tot 12 leden en doet zich in het vervolg voor als dagelijks bestuur. En het beheerscomité zal men hervormen tot een “regionaal forum sociale economie”.

Bandenspanning en hydranten

Maar wat is Sinergiek zult u zeggen? Wat zijn de doelstellingen? Wat zijn de activiteiten?
Om dit te weten te komen dient de website van de feitelijke vereniging (1 pagina) tot niets. Daar lees je dat het gaat om een netwerk dat expertise en diensten bundelt voor (bestaande) partners in de sociale economie. Eerste en tweedelijnsdienstverlening dus. Collectieve ondersteuning. Facilitering. Een katalysator voor streekprojecten met kansengroepen.

De brief van Lieven Lybeer beschrijft in bijlage een aantal activiteiten, specifiek voor Kortrijk.
U herinnert zich die ongetwijfeld. Dat onderzoek “Regie in de gemeente”. De update van de inventarisatie LDE. Het event ‘sociale clausule’. En die keer dat men in Kanaal 127 de bandenspanning van een aantal wagens heeft gecontroleerd. De aanlevering van de aktename DAEB in het kader van de gunning LDE. De infosessie tewerkstelling kansengroepen in de woonzorgsector.

Op meer regionaal vlak vergeten we de opstart niet van de zorg voor hydranten. Memoreren we nog de ondersteuning van het fonds “Venture Filantropy”. De workshop HACCP. Dat regionaal overleg over de oproepen federale ESF. Het lerend netwerk voor isolatie, arbeidszorg, strijk en was.

SINERGIEK !!
HOU TOCH OP ZEG
.

Meneer Alan Veys.
Uw feitelijke organisatie lijdt onder alle mogelijke euvelen die al zijn aangestipt in het witboek interne staatshervorming.
Bekijk de sociale kaart van de regio. Een overdaad aan intermediaire en overlappende structuren. Gebrek aan transparantie. Steeds meer overheadkosten. Territoriumstrijd. De wet van Parkinson in de bureaucratie: het orgaan schept de functie en de functie het orgaan.
Lees nog eens het eindrapport van de studie van Leiedal over sterke besturen in een sterke regio.