Voor wanneer UITZICHT op het crematorium op Hoog-Kortrijk?

Vanavond komt ook het jaarverslag 2010 van “Psilon” ter sprake in de gemeenteraad. “Psilon” is een lengtemaat (44 stappen?) maar ook de naam van de intercommunale vereniging van 22 gemeenten uit Zuid-West-Vlaanderen die instaat voor de bouw van het crematorium “Uitzicht” op Hoog-Kortrijk. Lieven Lybeer is daar voorzitter van. (Kosten bestuurswerking vorig jaar: 50.000 euro, dienend voor presentiegelden en verplaatsingskosten.)

Een actiecomité genaamd “Samen sterk” verzet zich als sinds 2007 met man en macht tegen de komst van die drie ovens waar men mee lijken wil verbranden. Eerst probeerde men het met bezwaarschriften en administratieve beroepen bij de Vlaamse minister. Later met het indienen van schorsings- en vernietigingsberoepen bij de Raad van State. Tenslotte met een procedure milieustakingsvordering bij de Rechtbank van Eerste Aanleg, en inmiddels bij het Hof van Beroep. Tot op heden kenden alle juridische procedures een gunstig verloop voor Psilon.

Maar er zijn nog procedures lopende!
* De milieustakingsvordering in beroep bij het Hof van Beroep te Gent. Pleitdatum pas op 7 december.
* De vernietigingsaanvragen bij de Raad van State voor zowel de bouw- als de milieuvergunning. Vonnis verwacht ergens in het najaar.
Een vernietiging van die vergunningen is – zegt Psilon zelf! – niet uit te sluiten. Een recent advies (11 februari) van de adjunct-auditeur bij de Raad van State wil althans de milieuvergunning vernietigen. En er is betwisting omtrent de motivering voor de afwijking van het gewestplan door het BPA “Kerkhof Hoog-Kortrijk”.

In de Raadscommissie van vorige dinsdag vroeg VB-raadslid Maarten Seynaeve zich af of die rechtszaken gevolgen hadden of nog hebben op het verloop van de werken.
Volgens Psilon hoeft een eventuele vernietiging van de vergunningen geen stopzetting van de werken te betekenen. De intercommunale neemt zich voor om dan gewoon onmiddellijk vernieuwde aanvragen in te dienen. Een dergelijke procedure laat toe om de lopende werken verder te zetten, aldus Psilon.

De juridische procedures hebben een globale vertraging meegebracht van één tot anderhalf jaar, maar dan wel vóór de aanvang van de werken. Psilon is opgericht in maart 2005, de vergunningen kwamen er aan in 2008 en de werken startten in februari 2010.
De oplevering van de werken is contractueel bepaald op 22 september 2011.
Op de website van Psilon zijn twee data te lezen over de inwerkingtreding van het crematorium. Start van de dienstverlening: eind 2011. Opening: voorjaar 2012.

Psilon laat zich bijstaan door het advocatenkantoor van Stad: Publius. Advocatenkosten in de periode 2009-2010: 55.000 euro. Volgens het jaarverslag 2010: 33.787 euro.

P.S.
Psilon vergat een rechtszaak.
Bij de offerte voor de bouw van de ovens en filters is er een betwisting geweest voor de Raad van State. Hierna pas kon men kiezen voor de laagste bieder: het Italiaans-Amerikaans consortium Gem-Matthews.
Psilon vergeet nog een rechtszaak. Vindt dat het actiecomité een tergend en roekeloos geding heeft ingespannen. Maar volgens voorzitter Lieven Lybeer moeten we daar niet veel belang aan hechten.