Drie heel merkwaardige stemuitslagen in de gemeenteraad

Gisteren dus kwam het in de Kortrijkse gemeenteraad tot drie zeer merkwaardige stemmingen. Eén ervan was zelfs uniek, want het gevolg van een wisselmeerderheid.
Die ene historisch-unieke stemming kwam er ten gevolge van een motie van aanbeveling van raadslid Bart Caron (Groen) handelend over de dreigende afschaffing van milieuconvenanten tussen gemeenten en Vlaamse regering.
Een andere curieuze uitslag gold de stemming over drie amendementen van Maarten Seynaeve (Vlaams Belang) bij het nieuwe reglement van het Fonds voor Sociaal Kapitaal. Gesteund door raadsleden van de CD&V.
En tenslotte was daar Philippe De Coene (SP.a) met zijn voorstel tot splitsing van de stemming over het oude en nieuwe reglement inzake huisvestingspremies.

Morgen meer details hierover. Als we die krijgen.
Het ontbreekt onze gemeenteraadwatcher nog aan nauwkeurige gegevens.
Kortrijkwatcher duldt geen fouten.

P.S.
Administratie slaagt er niet in om stemuitslagen weer te geven in gemeenteraad. Er is altijd iets aan de hand. Ook qua geluid. Kortrijk is een smart city.