De Zorgelozen vallen weer in de prijzen

Zopas maakte minister Joke Schauvliege bekend (WAT ZE GRAAG DOET) dat de “Unie der Zorgelozen” een investeringstoelage krijgt van 514.000 euro. En de vzw kreeg al een keer 174.000 euro. Die gelden moeten dienen om de nieuwe stek van de Unie te renoveren. De Zorgelozen hebben in 2009 de Scala gekocht, lang geleden een dans- en feestzaal in de Pluimstraat. (Dichtbij de Vleesmarkt zegt de minister…wat een illustratie is van dossierkennis.) Een project van 1,4 miljoen, zegt men. Aanvraagdossier nergens te bekennen.

De Unie der Zorgelozen is een sociaal-artistieke kunstorganisatie met een bijzondere bekommernis voor sociaal kwetsbaren uit de buurt van de Veemarkt en de Venning. Wel kort bij die andere kwetsbare gasten in de voormalige ciné Palace in de Zwevegemsestraat. Corebusiness van de Unie is geëngageerd theater, onder regie van drijvende kracht Geert Six en met Klaartje Mertens als zakelijk leider. Contextprojecten (een gebruikelijk jargon bij marginalen) zijn bijvoorbeeld kookprogramma’s. Stamcafé van de kansarme Zorgelozen is ” ‘t Filosoofke” op de Veemarkt.

De Unie beschikt over goede lobbyisten om subsidies in de wacht te slepen. De vzw krijgt steun van twee kanten: uit de welzijnssector en uit die van de kunst. Vele honderdduizenden euro. Van Stad, het OCMW (borg, met voorwaarden), de provincie, de Vlaamse gemeenschap. En van de Nationale Loterij !

De naar schatting 200 Zorgelozen van de club weten daar niks van.
De Unie heeft een website. Zorgelozen kijken daar vaak bezorgd naar. Vinden daar dan niet de minste gegevens over de financiering van de vzw. VAN HUN EIGENSTE CLUB.
Geen balansen, geen jaarrekeningen. Geen verslagen van bestuursvergaderingen of Algemene Vergaderingen. Niets. Zelfs geen lijst van bestuursleden. Ene Joost Bonte is sinds januari de nieuwe voorzitter in opvolging van Lionel Vergote. Dat staat ook nog altijd niet op de website.

Nu ja, laat ons zorgeloos blijven.