Schepen Bral in de steek gelaten door partijgenoten

De laatste Kortrijkse gemeenteraad van 6 juni was in menig opzicht opzienbarend. We vertelden hier al over het feit dat voor het eerst in onze stedelijke geschiedenis het cordon sanitaire is doorbroken. Leden van de CD&V en VLD keurden een voorstel van het Vlaams Belang goed of onthielden zich of stemden gewoon niet. Daar wordt nu een hartig woordje over gesproken binnen de partijbesturen en de fracties.

Maar er deed zich nog een historisch incident voor. Schepen van milieu Stefaan Bral is er nog niet van bekomen.
Het zit zo.
Raadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron (Groen) betreurt dat de Vlaamse regering milieuconvenanten of samenwerkingsovereenkomsten na 2013 wil opdoeken. Zoals andere gemeenten zal Stad Kortrijk hierdoor nogal wat subsidies ontlopen en minder acties kunnen op touw zetten. Het raadslid wil daarom een motie van aanbeveling ter stemming brengen waarbij de Kortrijkse Raad aan de Vlaamse regering vraagt om de voorgenomen afschaffing van milieuconvenanten minstens te herzien. Hij pleit voor een vereenvoudiging van het huidig systeem, voor een lichte vorm van een Samenwerkingsovereenkomst.

Tot eenieders verbazing pakt Schepen Bral uit met een “alternatieve motie”.
Daarin staat krak hetzelfde als in de motie van Bart Caron. De tekst van Bral (dus van het schepencollege) dikt de zaak zelfs wat aan. Er komen twee bijkomende overwegingen en Bral vraagt aan de regering zelfs om de afschaffing van de milieuconvenanten te herroepen.

Bral kijkt triomfantelijk uit naar de stemming. Verwacht – net als eenieder – dat de motie over alle partijen heen unaniem zal worden gesteund.
Maar dat is buiten Carl Decaluwé gerekend. Het raadslid en volksvertegenwoordiger begint te roepen dat een (CD&V)-stadsbestuur niet zomaar een beslissing van de Vlaamse regering (met een CD&V-president) kan gaan afvallen. Zijn buurman (gewezen federaal parlementslid Roel Deseyn) mompelt ook iets in deze zin. De voorzitter van de Raad (waarnemend burgemeester Lieven Lybeer) vergeet op te roepen om voor de motie-Bral te stemmen.
Sommige raadsleden raken in opperste verwarring.

Gevolg: niet minder dan zes onthoudingen. Waarvan vijf van de partij van schepen Bral: Carl Decaluwé, Roel Deseyn, Godelieve Vanhoutte, Ann-Pascale Mommerency en schepen (!) Christine Depuydt. Plus Marie-Claire Vandenbulcke van de regerende coalitie, en voormalig VLD-schepen.
Wonderlijk ook dat er tien raadsleden NIET hebben gestemd. De stemming gebeurde rond halfnegen, en op dat uur zijn er traditioneel al een aantal leden naar huis. Van een aantal (4) zijn we zeker dat ze er niet meer bij waren en dus niet konden stemmen. Maar schepen Wout Maddens (VLD) was er toch nog? Schepen Jean de Bethune? De raadsleden Patrick Jolie (CD&V) en Eline Brugman (VLD)? Zij allen namen géén deel aan de stemming. Dat ze dat maar een keer uitleggen !
Uitslag: slechts 25 ja-stemmen. Men heeft er 21 nodig om iets goedgekeurd te krijgen. In feite is dit voor schepen Bral een motie van wantrouwen.

Bon.
Uit dit alles leren we opnieuw dat de fracties zich niet accuraat voorbereiden op een raadszitting. Dat het schepencollege niet collegiaal is. En dat er tussen bepaalde raadsleden enige animositeit heerst.

Totaal verbijsterend is nog dat verkozenen des volks het zich durven veroorloven om niet te stemmen terwijl ze aanwezig zijn.

P.S.
Daar zal nogal wat afgelachen worden op de Brusselse kabinetten van de drie betrokken ministers. Motie ter afkeuring van het beleid ondersteund door 25 raadsleden op 41 stemgerechtigden uit Kortrijk-centrumstad.