Kortrijk omarmt elektrische auto ?

In “Het Nieuwsblad” van 11 juni lazen we een stukje dat langs alle kanten rammelt. Dat krijg je als je als journalist beperkt tot één bron: schepen Guy Leleu, – nooit van een leugentje vervaard. Dezelfde schepen die bijvoorbeeld werken laat uitvoeren alvorens ze zijn goedgekeurd door de gemeenteraad. Ook nu spreekt hij weer voor zijn beurt en zegt hij dingen die niet als dusdanig zijn afgesproken in het schepencollege.

Titel van het stuk in HN: “Kortrijk omarmt als eerste elektrische auto”. Dit wordt dan onmiddellijk afgezwakt tot: “zowat als eerste“. En nog een paar zinnen verder luidt het “als eerste stad in West-Vlaanderen”.
Bon.

Schepen Leleu beweert dat Kortrijk een wagenpark wil met elektrische auto’s. Dat is zo niet afgesproken in het College, en er is geen budget voor voorzien. In de notulen van het College heeft men het over een intentieverklaring om deel te nemen aan een proefproject op lange termijn waarbij “de traditionele bestelwagen uit het straatbeeld van de binnenstad zal verdwijnen”. Wat dat ook moge betekenen, geen sprake van stadswagens. Leleu zegt nog dat er vier laadpunten komen. In de notulen van het schepencollege is er sprake van drie.

Leleu, hou toch op. Lees toch eens kortrijkwatcher. Stuk van 24 mei.
Je maakt ons nog wijs dat Stad Kortrijk een dossier heeft ingediend om als eerste stad (in onze provincie) de nieuwe technologie te omarmen. In werkelijkheid heeft men Stad moeten smeken om deel te nemen aan het Vlaams project van minister Lieten, genaamd “platformen voor proeftuinen met elektrische voertuigen”. Een extern bureau dat aast op overheidssubsidies (“Mint Europe” uit Kuurne) heeft gevraagd of Kortrijk wou deelnemen aan het experiment. De oproep van Lieten dateert al van 22 december en de voorstellen van organisaties of besturen moesten binnen tegen 14 februari. Pas begin maart heeft het Schepencollege een soort principiële beslissing genomen om deel te nemen aan de proeftuinen. Met de uitdrukkelijke voorwaarde dat het niets mocht kosten. Een paar weken later wil men zich toch financieel engageren voor drie laadpunten in de stad. 15.811 euro want men verwacht 80 procent subsidie op een bedrag van 79.056 euro. Dat staat allemaal niet in de krant. (Overigens heeft minister Lieten nog bepaald dat men zich hoogstens aan 70 procent overheidsubsidie mag verwachten.)

Leleu!
Nog midden mei zegt uw eigenste schepencollege dat “Volt-Air” nog altijd géén project heeft ingediend.
Wie is er nu eigenlijk de indiener – en hoofdpartner – van het project waar onze Stad zou aan deelnemen?
In de diverse notulen van het CBS vallen volgende namen: Mint Europe (Kuurne), Volt-Air (niet te vinden op internet), Flanders Distribution (Bavikhove) dat aanklopt bij de bvba Subsideaal (een adviesbureau voor subsidies uit Waasmunster).
Op zekert moment notuleert het College dus dat het subsidieadviesbureau uit Waasmunster het aanvraagdossier heeft opgemaakt. Maar in dezelfde notulen leest men dit: “Stad verklaart akkoord te gaan met de uitgewerkte aanvraag van “Blue Cargo”, ingediend door Flanders Distribution”. Stad wil hierbij een faciliterende rol vervullen voor partners van Blue Cargo “die de stadsdistributie in Kortrijk wensen op te zetten”. En Stad wil zich met deze intentieverklaring geenszins financieel binden.

Guy Leleu !

Wat betekent dat allemaal ?? Stadsdistributie? Zijn dat bestelwagens? Wagens van Stad?
En nu kom je daar in de gazet plots op de proppen met een leasingmaatschappij “Westlease” uit Kuurne die een elektrische Peugeot wil promoten en in omloop brengen.

Zeg, schepen,
Wat is “Bleu Cargo”?
Waarom vertel je dat niet aan onze journalisten?
En hebt u al een partner, een organisatie voor technisch-wetenschappelijke ondersteuning van uw project?
Indien niet, dan krijgt u geen subsidie van het IWT, het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. Goed onthouden.

P.S. (1)
De oproep van Lieten kreeg binnen de geldige termijn 22 voorstellen binnen. Daarvan werden er al onmiddellijk 6 geselecteerd.
Een raadslid (of reguliere journalist) zou eens kunnen vragen of Kortrijk daar nu wel bij is. Wat Stad nu eigenlijk van plan is met die proeftuin.
Bellen naar Jozef Ghyselen van het IWT op het nummer 32(0)24324240.
Of naar Nicole van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit: 011/24 60 00. Dat instituut coördineert de projecten.

P.S. (2)
Voor de vervanging van stadswagens is schepen Jean de Bethune bevoegd, niet Leleu.