Directeur stadsplanning neemt ontslag

Voor een aantal mensen misschien een donderslag bij heldere hemel, voor anderen wellicht niet.
De directeur van de dienst Stadsplanning en Ontwikkeling (bevoegde schepen Wout Maddens) verlaat ons. Zoals dat heet: op eigen verzoek en in onderling overleg.
Filip Canfyn is niet de eerste de beste. Van opleiding architect én burgerlijk ingenieur. Rijke ervaring als projectontwikkelaar en aannemer. Docent aan hogeschool Sint-Lucas te Gent. Veel gevraagd spreker op seminaries inzake stedenbouw. Duurzaam en goedkoop bouwen is zijn stokpaardje. Rugbyspeler.

Canfyn kwam hier in dienst begin januari 2008. Niet zonder moeite weggeplukt bij de projectontwikkelaar NV Vooruitzicht uit Antwerpen. Probleem is dat dit soort mensen in de private sector meer verdienen. Dat zij in het wereldje van promotoren en architecten meer gezag hebben als ervaringsdeskundige dan als ambtenaar van categorie A in een provinciestadje.

De personeelsdienst van Stad zal weer heel creatief moeten omspringen met het ambtenarenstatuut (verloning, anciënniteit, arbeidsvoorwaarden) om een vervanger te vinden van de ontslagnemende directeur, althans extern. De vorige (waarnemende) directeur Pieter Jacobs is het ook al afgetrapt. In de dienst stadsontwikkeling en planning is er wel tamelijk veel verloop.

P.S. (1)
Wat ons telkens weer verbaasde is dat Canfyn geregeld stukken publiceerde (in “De Morgen”) waarbij hij zich uiterst kritisch uitliet over wat in andere steden gebeurt op urbanistisch gebied. Over het station in Luik. Het MAS in Antwerpen. Het stedenbouwkundig erfgoed in Brugge. Over het nieuwe grond- en pandendecreet was hij ook niet echt te spreken.

P.S. (2)
Stel u voor dat Canfyn (zijn toekomstige werkkring) straks opdaagt met een project langs onze Leieboorden ! Iets met betaalbaar en energiezuinig wonen. En schepencollege moet daar dan over oordelen.
Stel u voor dat hij stadsambtenaar wordt in Brugge, zijn geliefkoosde geboortestad?