Lieven Lybeer stuurt bedelbrieven rond

UPDATE
De heer Alan Veys is intussen vertrokken bij Sinergiek.

Tien gemeentebesturen (ook stad Kortrijk zelf?) en 11 OCMW’s kregen begin mei een lange brief van onze loco-burgemeester Lieven Lybeer, ditmaal in zijn hoedanigheid van voorzitter van SINERGIEK. Als mandataris van ongeveer 30 mandaten die hij aan het afbouwen is, nu als waarnemend burgemeester.
Die feitelijke vereniging is een organisatie waar u nog nooit van hebt gehoord, maar dat is niet erg.

In die veel te lange brief – met een woordgebruik dat we van burgervader Lieven (alias Borat) niet gewoon zijn – staat dat Sinergiek na twee jaar zijn werking en realisaties wil “continueren”. Continueren.
Het bestuur van de organisatie heeft namelijk zichzelf grondig geëvalueerd en kwam tot het besluit dat men zijn nut op het werkveld heeft bewezen. Uit een brede bevraging bleek dat Sinergiek wel degelijk een nood vervult. (Statutair bekeken moet de vereniging ieder jaar een evaluatie maken. Passons.)
Omwille van die gunstig uitgevallen evaluatie vraagt vzw-voorzitter Lybeer aan de 21 leden (partners) van de vereniging opnieuw om een jaarlijkse bijdrage van 0,10 euro per inwoner te schenken. Voor Kortrijk zou dat neerkomen op ongeveer 7.500 euro van stadswege en een gelijkaardig bedrag van het OCMW. Het OCMW heeft die subsidie al goedgekeurd, woensdag is het de beurt aan ons schepencollege maar het bedrag is al ingeschreven in de begroting. Niet minder dan 12.751 euro !! Begrijpe wie kan.

De non-profit organisatie Sinergiek is ongetwijfeld schatrijk. Op de website van de vzw is over financies (inkomsten en uitgaven) niks te vinden, maar reken die zelf maar uit. De bevolking van de volgende gemeenten én OCMW’s (dubbel tellen) dragen al twee jaar hun steentje bij: Anzegem, Deerlijk, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Zwevegem, plus Menen – hier enkel het OCMW. Tel daar nog per jaar de subsidie bij van Leiedal (2.500 euro) en RESOC Zuid-West-Vlaanderen. En nog een reuzesubsidie van 79.180 euro voor de actie Nette Regio.

Uit de evaluatie kwamen evenwel TOCH een paar aandachtspunten naar boven. Men vergadert te vaak. En het bestuur is te complex. De stuurgroep moet dus afgeslankt tot 12 leden en doet zich in het vervolg voor als dagelijks bestuur. En het beheerscomité zal men hervormen tot een “regionaal forum sociale economie”.

Bandenspanning en hydranten

Maar wat is Sinergiek zult u zeggen? Wat zijn de doelstellingen? Wat zijn de activiteiten?
Om dit te weten te komen dient de website van de feitelijke vereniging (1 pagina) tot niets. Daar lees je dat het gaat om een netwerk dat expertise en diensten bundelt voor (bestaande) partners in de sociale economie. Eerste en tweedelijnsdienstverlening dus. Collectieve ondersteuning. Facilitering. Een katalysator voor streekprojecten met kansengroepen.

De brief van Lieven Lybeer beschrijft in bijlage een aantal activiteiten, specifiek voor Kortrijk.
U herinnert zich die ongetwijfeld. Dat onderzoek “Regie in de gemeente”. De update van de inventarisatie LDE. Het event ‘sociale clausule’. En die keer dat men in Kanaal 127 de bandenspanning van een aantal wagens heeft gecontroleerd. De aanlevering van de aktename DAEB in het kader van de gunning LDE. De infosessie tewerkstelling kansengroepen in de woonzorgsector.

Op meer regionaal vlak vergeten we de opstart niet van de zorg voor hydranten. Memoreren we nog de ondersteuning van het fonds “Venture Filantropy”. De workshop HACCP. Dat regionaal overleg over de oproepen federale ESF. Het lerend netwerk voor isolatie, arbeidszorg, strijk en was.

SINERGIEK !!
HOU TOCH OP ZEG
.

Meneer Alan Veys.
Uw feitelijke organisatie lijdt onder alle mogelijke euvelen die al zijn aangestipt in het witboek interne staatshervorming.
Bekijk de sociale kaart van de regio. Een overdaad aan intermediaire en overlappende structuren. Gebrek aan transparantie. Steeds meer overheadkosten. Territoriumstrijd. De wet van Parkinson in de bureaucratie: het orgaan schept de functie en de functie het orgaan.
Lees nog eens het eindrapport van de studie van Leiedal over sterke besturen in een sterke regio.