Meldpunt discriminatie bestaat ook

Stad Kortrijk heeft voor alles en nog wat een meldpunt. Voor algemene zaken (een los liggende tegel) , voor kinderopvang, voor wegen (“werk aan de weg”), voor milieuzaken (“Rap en Rein”).
Eerlijk gezegd, de redactie van Kortrijkwatcher wist tot voor kort niet dat er ook een meldpunt “discriminatie” bestaat. Moeilijk te vinden trouwens, op de website van Stad. Dat meldpunt bestaat al sinds oktober 2008. Tijdens het proefjaar (tot oktober 2009) kreeg Stad al onmiddellijk een subsidie van 36.000 euro voor het loon en de werkingskosten van een halftijdse medewerker. Er is toen ook een criminologe aangesteld om het experiment te begeleiden. Nooit geen rapport gezien.

Overigens ontbreekt nog altijd het jaarrapport 2010 van het algemene en de andere meldpunten. Waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit dat meldpuntverantwoordelijke is vertrokken.
Kent het meldpunt “discriminatie” enig succes? Wat zijn de klachten? Raken die opgelost? We weten het niet. (In Brugge komen de aanklachten bijna uitsluitend van gehandicapten en slaan op moeilijke toegankelijkheid van gebouwen en openbaar vervoer…)

Er is iets aan de hand bij onze dienst “discriminatie”.
Al van in den beginne verkoos het schepencollege om het meldpunt discriminatie in te bedden in de eigen stadsorganisatie, bij het algemeen meldpunt. Dicht bij de bevolking! Nu is gekozen voor een geheel andere optie. Vanaf 1 juli zullen de klachten voor behandeling doorgestuurd worden naar de vzw Westkans uit Brugge. Dat is een West-Vlaams Bureau voor Gelijke Kansen én Toegankelijkheid. (Voorzitter is gedeputeerde Dirk De fauw.) Kortrijk zal een deel van de jaarlijkse toegekende subsidie (30.000 euro) doorstorten naar de vzw Westkans, zodat die non-profit vereniging nog maar eens een halftijdse medewerker kan aanwerven.
De discriminatie-medewerker van Westkans zal zo nu en dan naar het Kortrijkse stadhuis afzakken om de binnengelopen klachten te bekijken. Onze ambtenarij wordt daarbij niet helemaal uitgesloten: Westkans wordt alhier ondersteund door een “stuurgroep” en het diensthoofd van het zgn. D-team. Heeft iets te maken met de welzijnssector.

P.S.
– De vacature voor een nieuwe medewerker van Westkans is zopas verschenen. Geen halftime job, maar wel een 3/5. Want Brugge doet ook op hem beroep. Subsidies!
– Eigenaardig is dat het Kortrijkse meldpunt discriminatie ook dienstig is voor 23 gemeenten uit Zuid-West-Vlaanderen. Tot Kluisbergen en Poperinge toe.