Eén huisadvocaat voor vijf gemeenten en twee OCMW’s

Dat is een ware primeur in de geschiedenis van de wijze waarop Stad rechtszaken behandelt. Misschien zelfs uniek in Vlaanderen?

Stad Kortrijk heeft jarenlang huize Laga gekoesterd als DE exclusieve, referentiële huisadvocaat, zeker voor complexe zaken (die Raad van State) en zonder enige concurrentie van andere kantoren. Met die historie rond het megadorp-winkelcentrum Cora in de buurt van Moeskroen bijvoorbeeld had huize Laga jarenlang zijn handen en zakken vol. De opvolger van het huis misschien nu nog?

Sinds enkele jaren past ons stadsbestuur wel de wet op de overheidsopdrachten toe en schrijft dus een aanbesteding uit om bij afroep een beroep te doen op een externe juridische adviseur. Men noemt dat nu “extraprocedureel dienstbetoon”.
De laatste offerte dateert van maart vorig jaar en is VOOR 1 JAAR gegund aan het kantoor Publius uit de Kennedylaan, soort afsplitsing van huize Laga.

Begin mei van dit jaar pas heeft het schepencollege het principe van de mededinging opnieuw toegepast. Zeven kandidaten zijn aangeschreven om raadsman te worden. Potentieel succesvolle kandidaten voor zaken met een bepaalde complexiteit zijn de kantoren Publius (Kortrijk) en GD+A (Mechelen). Zij hebben allebei al een keer de opdracht in de wacht gesleept, maar in de praktijk bleef Publius de referentieadvocaat, ook voor kleine zaken. Hoogdringendheid, nietwaar.
Belangrijke outsider tegenwoordig is nog Eubelius. Ook uit de buurt van de Kennedylaan en de intercommunale Leiedal.

Maar wat is nu de unieke nieuwigheid?
Ons Kortrijks schepencollege is geheel alleen de aanbestedende overheid voor nog vier andere gemeenten, te weten Harelbeke, Kuurne, Wevelgem en Zwevegem. Plus daarbij nog de OCMW’s van Zwevegem en Kortrijk zelf. En de winnende kandidaat moet er zich ook toe verbinden om tegen dezelfde voorwaarden raadsman te spelen voor de autonome gemeentebedrijven. Bij ons bijvoorbeeld voor het SOK. Een schone zaak want deze procedure belet mogelijk mogelijke vriendjespolitiek. Maar waarom doet de politiezone VLAS niet mee?

Het gunningsbesluit blijft wel lang uit. Al bijna drie maanden zijn voorbij gegaan.
Voor het winnende kantoor is dit een ware goudmijn. Nu al begroot op 65.000 euro. Ellenlange procedures. Zijn die advocatenbureau’s onder mekaar wat aan het bekokstoven? Zijn ze de koek of de buit aan het verdelen?
In de offerte is namelijk bepaald dat de gekozen adviseur in onderaanneming een beroep mag doen op andere experten…

Als we maar winnen zeg. Tegen Ethias.