De juiste bezoekersaantallen in de Kortrijkse musea

In “Het Nieuwsblad” van 9 juni verschenen onder de kop “Minder bezoekers in Kortrijkse musea” een aantal manifest onjuiste cijfers.

Het stuk begon zo: “Het aantal bezoekers aan de drie Kortrijkse musea blijft maar dalen. Vorig jaar waren er in totaal 35.000, zei raadslid Bart Caron op de gemeenteraad. Dat zijn er 8.000 minder dan het jaar tevoren. In vergelijking met 8 jaar geleden gaat het zelfs om een halvering.”
Onze gemeenteraadwatcher heeft toen op de onlineversie van de krant gevraagd om een correctie. Die is er nooit gekomen. Integendeel: men heeft die vingerwijzing van onze KW-medewerker prompt weer verwijderd!

“Het Laatste Nieuws” van 23 juni nu (bijna drie weken na de gemeenteraad) kopt op zijn beurt: “Minder bezoekers in musea”.
Het stuk is een bijna letterlijke kopie van wat in HN te lezen stond. Lijkt zelfs plagiaat.

Hoe Bart Caron (Groen) aan die bezoekcijfers kwam is een raadsel. Citeerde hij uit het geheugen uit het jaarverslag van de musea?
Maar pers heeft intussen toch de gelegenheid gehad om de juiste cijfers te publiceren? Om de primaire bron te raadplegen, te weten het jaarverslag 2010 van de musea? Om daarmee ook wat denkbeelden in zijn context te plaatsen?

Maar pers raadpleegt niet graag primaire bronnen. Onze Persjongens kennen er niet eens het bestaan van. Het is geen kwestie van luiheid hoor, of van tijdsgebrek. Persjongens schrijven gewoon op wat ze horen. Zo hebben ze het geleerd.

Het juiste aantal bezoekers aan de drie musea samen bedraagt voor 2010 dus 45.912. En dat zijn er 7.809 minder dan het jaar tevoren.
Een en ander moet hierbij genuanceerd. Van duiding voorzien, zoals het kwaliteitsjournalistiek betaamt.

Broelmuseum

Het Broelmuseum kreeg in 2010 dus 10.931 bezoekers over de vloer. Ja, 6.002 minder dan het jaar tevoren, maar dit soort vaststelling gaat volkomen voorbij aan het feit dat het aantal bezoekers sterk afhankelijk is van de tijdelijke tentoonstellingen die in een bepaald jaar georganiseerd werden. In het verleden waren er meerdere recordjaren vanwege manifestaties als “De spiegel van het verlangen” (2001), “Tijdelijk Verblijf” (2004), “Kunstwerkstede De Coene” (2006: bijna 30.000 bezoekers!). Overigens is de daling van het aantal bezoekers ten opzichte van 2009 niet echt onrustwekkend. Die daling is praktisch uitsluitend te merken bij het aantal gratis bezoekers. Er was een gratis toegang aangeboden ter compensatie van de schilderwerken in het museum en er waren veel gratis evenementen.

Museum 1302

18.193 bezoekers, waarvan 584 in het kader van een tentoonstelling en van wetenschappelijke activiteiten.
Voor het eerst in zijn bestaan kreeg het museum met een lichte daling af te rekenen (1.059, dit is 6 procent). Maar ook hier weer is de daling vooral te wijten aan het kleinere aantal gratis bezoekers.

Vlasmuseum

(Dat museum sluit tegenwoordig voor drie maanden. Waarom???)
In 233 dagen bezochten 12.607 personen de permanente tentoonstelling. Een stijging met + 405 ten opzichte van 2009. Gemiddeld 54 bezoekers per dag. Daarnaast bereikte het museum 290 mensen via ateliers en 3.891 mensen via locatieprojecten.
Ja, dit museum beleeft al jaren een neerwaartse trend. Maar heeft het wel nog zin om te verwijzen naar dat ene zeldzame topjaar (1984) met meer dan 70.000 bezoekers? (Is dat wel waar?)
Om de neerwaartse trend te breken was de directie bezig met een totale herziening van het concept. Er was een hele renovatie op til die miljoenen zou kosten. Maar nu zijn alle ogen gericht op de verhuis van het museum naar de Leie, het gebouw van de vroegere Euroshop in de Noordstraat. Dat wordt een wedergeboorte.

P.S.
Perse (van de dode bomen) zou kunnen een geheel nieuw stuk (verhaal) maken. Met de juiste cijfers en de interpretatie ervan. Over het verschil tussen bezoekers aan de permanente tentoonstelling en andere. Maar vooral met een doelgroepenanalyse, een herkomstanalyse, een tevredenheidsanalyse. Allemaal te vinden in de jaarverslagen.
Perse! Doen !
Schrijf niet zomaar op basis van lichtzinnige gegevens het Kortrijkse culturele leven in de vernieling.
En nu we toch bezig zijn.
Perse! Waarom jullie nooit te zien zijn op openingen van merkwaardige tentoonstellingen in Kortrijk?