Korpschef informeert bevolking niet echt goed

Naar aanleiding van een paar incidenten van vorige week is er in de pers sprake van stijgende criminaliteit in het Kortrijkse centrum, een ware misdaadgolf. Een golf van gewelddadige diefstallen, afpersingen en gevallen van steaming.
Korpschef Stefaan Eeckhout van de politiezone VLAS spreekt het niet tegen. Het offensief om tientallen camera’s op openbaar domein te plaatsen is nu definitief ingezet.

In “Het Nieuwsblad” geeft hij mee dat er de “jongste maanden” al meer dan 60 overvallen zijn gepleegd. In “Het Laatste Nieuws” telt hij voor dit jaar dan al meer dan 70 mensen die werden “beroofd”. (Waar? Binnen of buiten?) En nog in deze krant beweert hij dat de cijfers al sinds september van vorig jaar beduidend hoger liggen.
Onze persjongens namen alweer de gelegenheid niet te baat om de korpschef enkele vragen te stellen.

De criminaliteitsbeeldanalyse 2010 staat nu eindelijk te lezen op de website van de politiezone. Kortrijkwatcher gaf u daar al een voorsmaakje van, met de bedenking dat het hier nogal meevalt met die misdaadgolf.

Weet u wat zowat de eerste zin is in de inleiding van dat document?
Haaks op het gevoel dat gewelddiefstallen toenemen, was er in 2010 in onze politiezone opnieuw een daling.”
En in een volgende zin lezen we: “Sterke afname bij criminele figuren als steaming, handtasroof, grijpdiefstal en zakkenrollerij.

Die vaststelling slaat wel op de stand van zaken in 2010, zo zult u nu zeggen. Jawel. Maar waarom maakt de korpschef dan gewag van een stijging van de cijfers vanaf september vorig jaar?

In Kortrijk-stad daalden de diefstallen “gewapenderhand” van 29 (2008) naar 19 (2009) en 22 (2010). De diefstallen met geweld maar zonder wapen gingen van 193 naar 119 en 105. Totaal: 127.
0ngeveer 63 procent van deze feiten gebeuren langs de openbare weg.

Steaming nu, in Kortrijk zelf: over de laatste drie jaren heen 11, 5, 4. Grijpdiefstallen: 65, 43, 30. Handtassenroof: 55, 32, 17. Zakkenrollen: 81, 115, 82. Totaal van die vier soorten van criminaliteit in 2010: 138.

Nu willen we eens de demagogische toer opgaan. Lach maar.
De korpschef heeft het over 60 of 70 niet nader gespecifieerde gevallen. We zijn halverwege het jaar. Dus, statistisch gezien zitten we nog steeds goed.

Hahaha. LOL.