De nieuwe overeenkomst tussen Stad en KVK gewikt en gewogen

De gemeenteraad van aanstaande maandag zal de nieuwe gebruiksovereenkomst tussen Stad en de cvba “Kortrijk voetbalt” goedkeuren. De diverse contractbreuken van KVK zijn nu vergeten. Het is weer alom peis en vrede.
Stad heeft wel enkele toegevingen gedaan.

U moet namelijk weten dat in eerste instantie schepen van sport Stefaan Bral wel degelijk van plan was om het gebruiksrecht en het beheer van de site Stade geheel aan KVK te onttrekken.
In de nieuwe overeenkomst mag KVK gratis beschikken over 1) het Guldensporenstadion 2) het oefenveld Wembley 3) de parkings van het sportcentrum Wembley en de Astridlaan (occasioneel) 4) en de terreinen van Stade.
KVK is dus nu de bevoorrechte maar niet exclusieve gebruiker van Stade. De Koninklijke Voetbalclub dient enkel maandelijks en voor drie maanden ver het voetbalprogramma op de velden aan Stad te rapporteren.

Een goede zaak – op het eerste zicht – is nu wel dat KVK zelf moet instaan voor het onderhoud van de terreinen en de volledige kosten betalen voor elektriciteit, water en aardgas. MAAR. De club krijgt daarvoor een forfaitaire jaarlijkse werkingstoelage van 212.500 euro (geïndexeerd). Dat is ongeveer het bedrag dat Kortrijk vorig jaar hiervoor uitgaf.
Voor de investeringskosten krijgt de club nu ook een vast bedrag van 150.000 euro per jaar. Dit mag opgespaard en zal uiteindelijk maximaal 450.000 euro mogen bedragen. Maar dit moet nu wel even genuanceerd worden. Indien er investeringskosten vanwege voetbalreglementering verplicht moeten uitgevoerd worden – en die kosten de 100.000 euro te boven gaan – zal Stad met de club in overleg treden over een mogelijke co-financiering.
Maar wacht nu nog even. De nieuwe overeenkomst zwijgt in alle talen over het feit dat ons stadsbestuur en KVK een zgn. masterplan Stade in de maak hebben. Nog een veld erbij? Nieuwe kleedkamers? De stadsbegroting van dit jaar voorziet hiervoor wel degelijk een bedrag van 700.000 euro.
KVK weet dit ook en komt dus qua subsidiëring van toekomstige investeringen niet slecht uit de onderhandelingen.

Stad heeft nog een paar financiële gestes gedaan om de onderhandelingen over de nieuwe gebruiksovereenkomst te smeren.
We nemen wat roerend goed van Stade over. Tafels en stoelen en kasten (enz.) voor een bedrag van 50.765 euro. Dat is niet voorzien in het huidig investeringsprogramma en abnormaal. We nemen ook de openstaande schuld van een lening over. Ten bedrage van 27.594 euro. Dat zijn eigenlijk ook een investeringssubsidies nietwaar?

Tenslotte was daar nog een financiële tegemoetkoming voor het onderhoud van de Stade-site. In de plaats van KVK betalen wij daarvoor 25.000 euro (vier kwartalen in 2010 en nog één voor dit jaar).

Dat waren dus de smeergelden.
Deed Stad nog toegevingen? Ja.
Dit raakt wel eens vergeten. KVK kreeg vorig jaar van Stad 350.000 euro “in de vorm van sponsoring”, gespreid over tien jaar.
KVK heeft toen (2 maart 2010) een aantal harde voorwaarden aanvaard.

We vernoemen er daar drie van, omdat zij alle drie nu in de nieuwe overeenkomst van tafel zijn geveegd.
– KVK beloofde dat men ervoor zou zorgen dat een aandeelhouder maximaal 24,9 procent van de aandelen in zijn bezit mocht hebben. De vrijgekomen aandelen zou men “populariseren”. Daar komt dus niets van in huis. Voetbal is commercie.
– De Raad van Bestuur zou worden ingekrompen en aangevuld met twee à drie echte experten. Geen woord daarover in de nieuwe overeenkomst.
– Stad zou zelf een revisor/accountant aanstellen en die zou minstens elk kwartaal de boeken inkijken.
In de nieuwe overeenkomst blijft KVK zijn revisor behouden (nu Piet Dujardin) en een eventuele revisor/accountant van Stad mag zo nu en dan informatie opvragen over de algemene financiële situatie. Niet over spelerscontracten, arbeidsovereenkomsten, sponsorovereenkomsten. Met andere woorden: Stad mag zowat alles weten wat wij allen publiekelijk vanzelfsprekend kunnen weten via de jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank. (Info update hier? Schulden bij afsluiten boekjaar op 30 juni 2010: 2.119.264 euro.). SUPPORTERS, ge weet het nu.

Heeft Stad dan niks bekomen?
Jawel. Er komt een businessplan. Maar dat is nog in de maak, en steekt nog altijd niet als bijlage bij de nieuwe overeenkomst.
Wat ook nog ontbreekt is het mysterieuze “masterplan Jeugd”.
Een relatieve nieuwigheid is wel dat er een community-manager komt die sociale projecten zal op touw zetten. Dat was een eis vanuit OCMW-middens want de site Stade is eigendom van ons Sociaal Huis.

NU MOETEN WE EENS GOED REKENEN.
De komende drie jaren kan KVK in totaal beschikken over bijna 2 miljoen euro.
Tel alles samen van wat hierboven aan cijfermateriaal is gegeven.