Nieuw mobiliteitsplan wordt verfilmd !

MET BEWEGENDE BEELDEN

Hou alvast de avond van 9 september vrij. Dan krijgt u in de schouwburg in première die film te zien. Titel nog onbekend. Gratis. Wees er spoedig bij want tickets zijn al te verkrijgen aan de balie vanaf 15 augustus. En het wordt lachen geblazen: de acteurs zijn dezelfde als die kluchtigaards van de Kortrijkse Revue! (Niet veel over vernomen dit jaar? Was het niet goed?)

Het nieuwe Kortrijkse mobiliteitsplan komt aanstaande maandag in de gemeenteraad aan bod. Enkele raadsleden hebben dat rapport doorbladerd, de bladzijden die slaan op de wijk waar ze wonen. Want het is een heel dik boek geworden. 138 pagina’s plus nog zowat 40 bladzijden als bijlagen. Zo’n mobiliteitsplan is méér dan een circulatieplan. Thema’s – aangeboord hoor – zijn: milieu, openbaar vervoer, fietsbeleid, parkeerbeleid, veiligheid, enzovoort. Veel cijfermateriaal. Voor tientallen miljoenen euroots aan kosten ook om dat allemaal te verwezenlijken. Actieplannen! Bladzijden en bladzijden. Een langspeelfilm waardig. En van dat jargon van pas afgestudeerden Ruimtelijke Ordening. Tritel en dat andere bureau toch. Al veel geld verdiend met van alles af te schrijven?

Kortrijkzanen.
Weet u dat er een tram komt tussen Kortrijk en Roeselare? Dat staat daar allemaal in, in dat plan. En die tram dan naar Hoog-Kortrijk? Dat is nog onduidelijk. Metro naar Rijsel is verdwenen.

Om de vijf jaar zijn gemeenten verplicht om een mobiliteitsplan op te maken. Ons vorige plan dateert van 2001. De schepen van mobiliteit is dus een beetje te laat met zijn plan aangekomen. (In 2008 kreeg het bureau Tritel uit Mechelen de opdracht om het plan van 2001 “te verbreden en te verdiepen”. Er zijn intussen onvoorstelbaar veel deelstudies gebeurd – ook door andere bureautjes – zodat die nu als het ware zijn gebundeld. Wat dat allemaal gekost heeft??? En wat onze eigenste experten-ambtenaren van onze Cel Mobiliteit uitrichten? DAT WE HET NIET WETEN.

Het mobiliteitsdecreet bepaalt ook dat gemeenten de bevolking moet betrekken bij de opmaak én de evaluatie van het mobiliteitsplan.
Schepen Guy Leleu heeft dat zgn. “participatietraject” niet gevolgd en probeert dat nu goed te maken met een ludieke film. (De gemeentelijke begeleidingscommissie kwam pro forma tweemaal bijeen: in november 2009 en onlangs in april. De gemeenteraadsleden stuurden hun kat. Ook fractievoorzitters altegader.)

Als Stad beslist om een film te laten maken, dan is dat een overheidsopdracht. Moet dus gepaard gaat met een aanbesteding. Hier is evenwel géén offerte gebeurd, is het principe van de mededinging niet toegepast.
Hoe legt schepen Guy Leleu dat uit? Inzake politieke moraal of globaal ethische principes is hij totaal ondeskundig. Altijd tot grapjes bereid en hierbij door soortgenoten in de gemeenteraad onbedreigd.

Wel, hij is de van humor gespeende kluchtigaarde voorzitter van het toneelgezelschap van de Kortrijkse Revue. En dat gezelschap werkt bij de verfilming van de Revue nu eenmaal uitsluitend met de de Kortrijkse R.V. Release. Ge kunt daar niets aandoen. Dus heeft men dan maar de verfilming van het mobiliteitsplan gegund aan Johan Vandewoestijne…Hij krijgt daarvoor 28.615 euro. En de tien acteurs van de Kortrijkse Revue 1.700 euro.
Er zijn twee speeldagen voorzien.

Wie de scenarist is weten we niet. Dat wordt een moeilijke opdracht, – het is alsof je gevraagd bent om een wiskundeboek te verfilmen. De film zal bestaan uit drie delen. Enkel het middengedeelte zal serieus (“educatief”) zijn. Eerste en laatste deel zijn kluchtig (“ludiek”).
Na de première van 9 september zal de film op Youtube verschijnen !

P.S.
Schepen Guy Leleu denkt dat eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober van dit jaar plaatsgrijpen. Let daar eens op hoe hij al weken en continu een plaatsje verovert in de lokale perse. Foto’s. HLN vooral. Over alles en nog wat zegt hij maar om het even wat. Ook over dingen die absoluut niet tot zijn bevoegdheid behoren. De temperatuur binnen het schepencollege stijgt hoor.