Een appeltje om te schillen (3)

Vorige stukken alhier dateren al van 25 en 26 september 2007, zolang sleept die zaak nu al aan.
Hoeveel maal heeft raadslid Moniek Gheysens (VLD) nu al niet het voorstel gedaan om poëtische teksten (of iets anders) aan te brengen op blinde muren in de stad? En zelfs nu zij met de partij tot de regerende coalitie behoort, geraakt haar voorstel om meer speciaal iets te doen met die blinde muur aan de kluifrotonde (Den Appel) er niet doo
r.

Onlangs heeft het schepencollege zich gebogen over het voorstel Gheysens.
Het is een lange, turbulente geschiedenis zodat een korte samenvatting op zijn plaats is. Het adviescomité “Sculpturen in de Stad” heeft in juli vorig jaar een brief geschreven naar die instanties waarvan men dacht dat zij betrokken zijn in de zaak: het agentschap Wegen en Verkeer, de N.V. Waterwegen en Zeekanaal, Infrabel. Een brief met een simulatie van het project. (Merk op: die instanties zouden intussen aan schepen Wout Maddens wel al een mondelinge toezegging hebben gedaan.)

Het agentschap Wegen antwoordt op de brief met een negatief advies.
De NV Waterwegen zegt eerst (in juli vorig jaar) dat zij geen rechten kunnen uitoefenen op de blinde gevel en meldt vervolgens (november) dat men van plan is om aldaar ergens een “reclamedrager” aan te brengen. Infrabel wil de vraag doorgeven aan de zonechef, maar van die kant is inmiddels nog altijd geen officiële repliek gekomen.
De stadsdirectie Mobiliteit en Infrastructuur hoort in mei van dit jaar van het agentschap Wegen dat een en ander misschien zou kunnen mits voldaan is aan enkele voorwaarden. Stad moet de goedkeuring krijgen van de Vlaamse Bouwmeester en van de verkeerstechnische dienst van het Vlaams Gewest. Plus moet Stad zijn vroeger project met de kunstenaar Jan De Cock opgeven.

Wat heeft het schepencollege nu beslist?
1. Men zal aan de NV Waterwegen opnieuw toelating vragen om iets te doen met die blinde gevels van de Beheerstraat, en aan Wegen en Verkeer voor de gevel Magdalenastraat-Zandstraat. Voor die projecten zal men een budget voorzien op de begroting… 2012.
2. Plus, en nu komt het! Het plan om Jan De Cock zijn gang te laten gaan aan de kluifrotonde wordt absoluut niet geschrapt.
Jan De Cock is die dure schrijnwerker met spaanplaten. Werkt goed samen met Unilin uit Wielsbeke. Noemt zijn timmerwerk dan een Denkmal. Wordt gesponsord door captains uit de plaatselijke industrie (bijvoorbeeld Christian Dumolin) en heeft veel vrienden in de kennissenkring van minister Stefaan De Clerck.

Dat plan is plots opgedoken via een lulnota in de gemeenteraad van september 2007.
Burgemeester Stefaan De Clerck zei toen dat Stad zich niet kan verzetten tegen plannen van de NV Waterwegen om aan de kluifrotonde billboards te plaatsen. En het voorstel van Moniek Gheysens om daar een monument te plaatsen (een appel op paal) kon niet doorgaan want Stad had beslist dat er geen kunstwerken mogen komen op rotondes. Maar de burgemeester toverde toen toch het plan tevoorschijn om huisvriend Jan De Cock aan het werk te zetten. De schrijnwerker (dixit Jan Hoet) wil niet op voorhand zeggen wat hij gaat doen, en wil ook geen prijsofferte indienen. In artistieke kringen fluistert men dat De Cock zeker niks laat maken bij Unilin voor minder dan 25.000 euro. Op kunstbeurzen heeft men het soms over 20 miljoen BEF.