Het budget van KV-Kortrijk

Supporters van KVK: dit exclusief bericht uithangen in al uw kantines. Dat ge een keer van wat weet !
We geven wel niet alle cijfers, enkel de grote lijnen. Of die budgettering geloofwaardig is weten we niet. In het businessplan wordt geen enkele toelichting gegeven bij de becijferingen. Bepaalde cijfers kunnen wat twijfel doen rijzen, als we vergelijken met de jaarrekeningen zoals die zijn neergelegd bij de Nationale Bank. En één cijfergegeven is alleszins pertinent onjuist.

KVK (de zoon van Yves Leterme?) heeft een budgettering opgesteld die loopt van het seizoen 2010-2011 tot en met dat van 2016-2017.

We geven hierna de geraamde opbrengsten, de kosten en het resultaat (cashflow genaamd in het businessplan) voor al die seizoenen.

2010-11
Opbrengsten: 8,073 miljoen
Kosten: 7,887 mio
Cashflow: 1,070 mio

2011-12
Opbrengsten: 7,97 mio
Kosten: 7,656 mio
Cashflow: 465.817 euro

2012-13
Opbrengsten: 8,216 mio
Kosten: 8,010 mio
Cashflow: 530.983 euro

2013-14
Opbrengsten: 8,216 mio
Kosten: 8,330 mio
Cashflow: 627.044 euro

2014-15
Opbrengsten: 8,815 mio
Kosten: 8,517 mio
Cashflow: 623.471 euro

2015-16
Opbrengsten: 9,000 mio
Kosten: 8,755 mio
Cashflow: 570.220 euro

2016-17
Opbrengsten: 9,186 mio
Kosten: 8,829 mio
Cashflow: 682.306 euro

Laat het ons eerst wat over de kosten hebben.

Wat kosten die spelers?
In het voorbije seizoen 4,643 miljoen. Komend seizoen klein beetje meer: 4,70 miljoen. In de volgende seizoenen dan wordt de kaap van 5 miljoen overschreden en gaan we uiteindelijk naar 5,5 miljoen.
Scouting kost ook geld.
Vorig seizoen 226.000 euro. Komend seizoen 250.000 euro. Dan enkele jaren 275.000 euro en in 2016-2017 dan 300.000 euro.
De personeelskosten lopen snel op.
Van 425.000 naar 600.000, dan naar 630.000 en 690.000 euro.
De afschrijvingen.
Laatste seizoen waren die hoog: 885.000. Voor alle volgende seizoen een daling die constant blijft : 325.000 euro.
Een niet nader beschreven post is “overige kosten”. Raadselachtig. .
En die zijn heel hoog hoor. 1,25 miljoen. Volgend seizoen 1,3 miljoen en daarna constant 1,4 miljoen.

En nu de geraamde opbrengsten.

In het businessplan wordt hard gehamerd op het feit dat het stadion onvoldoende vol loopt. Gemiddeld 6.500 aanwezig. Men hoopt dat het aantal toeschouwers sterk zal oplopen, zeker als dat nieuw stadion er komt.
Hoe zit het met de abonnementen?
In het voorbije seizoen brachten die 782.248 euro op. Dat moet in 2012 dan 825.000 euro worden om in het laatst berekende jaar 845.000 euro te worden.
Hoe zit het met de ticketverkoop?
In het voorbije seizoen 558.785 euro. Moet later in 2012 minstens 616.000 worden om op te lopen naar bijna 700.000 euro.
De horeca !
Daarover zegt het businessplan dat die opbrengsten absoluut fel moeten stijgen.
We gaan van 569.486 euro naar zowat 628.000 euro en later (2015) naar méér dan 700.000 euro. Merk op: daar zijn ook hoge kosten aan verbonden zodat de winst in feite nooit opzienbarend hoog is. Afgelopen seizoen bijvoorbeeld: 110.000 euro. Kan hoogstens stijgen naar 150.000 euro, volgens de ramingen.
De opbrengsten van de transfers zijn ook al berekend!
Afgelopen seizoen: 1,465 miljoen euro. voor de volgende drie seizoenen plakt men er een vast bedrag op: 750.000 euro. Later wordt dat 800.000 euro en nog later telkens verhoogd met 50.000 euro.
Heel hoge opbrengsten komen van de TV-gelden.
Vorig seizoen: 1,78 miljoen. Komend seizoen verwacht men 2,6 miljoen. En in 2013-14 meer dan 3 miljoen.
Publiciteit en merchandising moet ook veel opleveren.
We gaan van 1,24 miljoen naar 1,35 miljoen en vanaf 2013 moet dit minstens 1,5 miljoen worden.
Er is ook een post “varia” bij de opbrengsten, alweer niet nader toegelicht.
Het gaat nochtans niet om kleine bedragen. Afgelopen seizoen 1.050.000 euro! Voor de volgende seizoenen standvastig geschat op 750.000 euro.

Maar waar zit de post “sponsoring”?
Waar zit die ergens verscholen? in de rubriek “varia”? KVK zegt dat het stadsbestuur daar geen zaken mee heeft.

Maar nu nog iets over die stadstoelage.
In de budgetberekening gaat men er telkens vanuit dat het bedrag constant blijft tot en met het seizoen 2016-2017: 362.500 euro.
Hoe komt men aan dat cijfer?
Ja, in de nieuwe overeenkomst Stad- KVK is voorzien dat het stadsbestuur telkenjare voor de werkingskosten 212.500 euro (geïndexeerd hoor) uitkeert, en daarnaast een vast bedrag van 150.000 euro voor de investeringskosten. Maakt 362.500 euro, ja.
Maar dat bedrag voor de investeringen is een trekkingsrecht en heeft wel degelijk een limiet van 450.000 euro. Dat trekkingsrecht zal dus spoedig opgebruikt zijn. Nu al is beslist en goedgekeurd dat er elektronische toegangen komen aan het Guldensporenstadion. Straks wordt een kantine en een restaurant “opgefrist”. Het kan dus niet dat men het bedrag van 150.000 euro tot in de lengte van jaren inschrijft in het budget van de opbrengsten.

Nog een P.S. dan maar.
In het businessplan zegt men dat de stadstoelage voor het seizoen 2010-2011 netjes 625.314 euro bedroeg. Daar zouden we echt weer graag wat uitleg bij hebben gekregen.