Is de financiële toestand van KV Kortrijk wel zo gezond ?

Het businessplan van de club stelt onomwonden dat die financiële toestand wel degelijk gezond is.
Is dat wel waar? Om dat te weten kijken we even naar de laatste balansen van de cvba Kortrijk Voetbalt, zoals die zijn neergelegd bij de Nationale Bank.
Het boekjaar van de cluborganisatie loopt altijd van 1 juli van het ene jaar tot 30 juni van het volgende. De balans van het laatste boekjaar 2010-2011 is dus nog niet gepubliceerd. Overigens is het zo dat KVK telkenjare uitermate laat zijn balansen neerlegt bij de Nationale Bank. Dat gebeurt altijd opnieuw pas in januari van het volgende jaar, en de Algemene Vergadering die de documenten moet goedkeuren gaan telkens pas door in december. Concreet: om de laatste stand van zaken voor het afgelopen boekjaar 2010-2011 te kennen zullen we moeten wachten tot volgend jaar.

We bekijken hier dus de financiële toestand van het boekjaar 2009-2010, en tussen haakjes ook die van het jaar tevoren.
Aan u om het werkkapitaal te berekenen, de solvabiliteit, de liquiditeit. (Kortrijkwatcher kan het niet al doen, wie doet het in ons plaats?)

Hierna, in volgende editie: de balans.
Daarna de resultatenrekening en de resultaatverwerking.